På ME-fronten: Helsepersonell med Münchausens syndrom by proxy

[Del 1- om The Lightning Prosess (LP)] Med gjentakende/repiterende «informasjon» fra lekfolk (forskere, helsepersonell) til Helse-Norge, er det ikke forundelig at kunnskap og viten om sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME) ikke samsvarer med bekskrivelser av sykdomsbildet pasienter selv igjenkjenner (..og heller ikke samsvarer med nåværende somatisk viten). Når «kunnskapsformidlingen» om ME er:

«Kronisk utmattelse, bedre kjent som CFS/ME, er til stede hos nærmere 20 % av pasientene som oppsøker helsevesenet (…)» (H.Børsting Jacobsen og T.C. Stiles.Tidsskrift for Norsk psykologforening nr.49 2012).

«Kronisk utmattelsessyndrom karakteriseres ved en gjennomgripende og funksjonshemmende utmattelse som ikke forklares ved somatisk eller psykiatrisk sykdom, som ikke bedres ved hvile, og som er assosiert med en rekke fysiske plager.» (Gjone IH, Hvalstad M. Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn og unge. Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri 2010).

Der hvor kartlegging av psykiatriske differensialdiagnoser og komorbide tilstander, psykososial belastning (familiekonflikter, traumatiske livshendelser, vanskelig tilpasning i skole eller sosialt), personlighetsfaktorer, kognitive vansker, familiekultur og fritidsaktiviteter mhp forhold som kan medvirke til overbelastning og sykdomsforståelse og sykdomsmestring mhp planlegning av terapi medvirke til at ALT settes inn i en bio-psyko-sosial forståelse for et nært, tett og oppfølgende samarbeid… og har medført i praksis til overutredning og fått prioritet foran somatisk medisinsk klinisk oppfølging og behandling, spesielt for barn og unge.

«Tilstander med svært alvorlige somatiske symptomer og utfall uten tilstrekkelig somatiske funn som kan forklare tilstandsbildet organisk… jo lenger ett uforklarlig symptom (les; kronisk utmattelse) har vart, jo viktigere er det å lete etter vedlikeholdende faktorer»

… har åpnet for alternative behandlinger og årsaksforklaringer som betraktes som teori og sannhet i «vitenskapelig» fortegn. Behandlingsmetoden eller treningsmetoden (alt ettersom…) The Lightning Prosess (LP) er svaret for mirakuløs og magisk kurativ «ereksjon», men hva er LP og hva mener/årsaksforklarer fagfolk om LP og ME?

Lurer på

(om du ikke har forstått at dette er striden om en symptombasert sykdom som har vært beskrevet på samme måte i flere hundre år, men ikke har en eller flere objektive somatiske biomarkører enn til så lenge…. i mellomtiden der det ser slik ut (LP og fokusårsak psyke) i Helse-Norge for en sykdom hvor  60 % av pasienter dør av;   I en artikkel skrevet av L. Hason med utgangspunkt i 144 innmeldte dødsfall fra en amerikansk organisasjon for ME, hvor resultatet viste at ca 60 % av dødsårsaken var henholdsvis hjertesvikt (20,1%), selvmord (20,1%) og kreft (19,4%).Sntittalder for de som døde av kreft og selvmord var henholdsvis 37,8 år og 39,3 år, noe som er vesentlig yngre enn for samme årsak i den generelle amerikanske befolkningen.)

Continue reading «På ME-fronten: Helsepersonell med Münchausens syndrom by proxy»

På ME-fronten: Fagdag for helsepersonell og foredragskveld om Myalgisk Encefalopati i Stavanger 18 november 2015

Den 18 november 2015 blir det bli arrangert en fagdag for helsepersonell (godkjent som etterutdanning/kurs) ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) med fokus på sykdommen ME/CFS. En rekke foredragsholdere fra både inn- og utland vil informere om deres funn og erfaring innen forskning og klinisk arbeid. Senere samme  ettermiddag/kveld i Stavanger Forum blir det foredragskveld for alle som har kontakt/arbeider med ME-syke, som helsearbeidere, pårørende/foresatte mm.  Arr. Åse Marie Lønning – Leder i Norges ME-forening Rogaland Fylkeslag.

ME foreningen Rogaland_fagkveld 18nov2015

På lista finner vi foredragsholdere som barnelege Dr. Nigel Speight (UK). Han ga 2013 en rekke intervjuer om erfaringer i fra hans klinisk praksis, som du kan lese og høre her. Han var også foredragsholder på RME’s Stockholm seminar i 2014, som du kan høre her. Hvem og fagområde til Dr. Amolak Bansal, kan du finne mer om her (Ett foredrag i fra 2014, RME, Stockholm). Professor Olav Mella kommer for å snakke om behandling med Rituximab og pågående multisenter-studie. Katarina Lien, doktorgrad-studie og har i tillegg delprosjekt i «RituxME» og forsker på PEM. Journalist og forfatter Jørgen Jelstad holder deg og meg oppdatert på ME-forskning, her er en liten smakebit. SUS har nyetablert team for utredning. Hva er deres erfaringer? (se flere presentasjoner om hvem/hva lengre ned på siden).

Continue reading «På ME-fronten: Fagdag for helsepersonell og foredragskveld om Myalgisk Encefalopati i Stavanger 18 november 2015»

På ME-fronten: Studentsamfunnet i Oslo bydde opp til akademisk debatt om ME 23 oktober 2015

På Universitetet i Oslo (UiO) ble det bydd opp til akademisk debatt om ME på Samfunnet 23 oktober 2015.ME – den nye folkesykdommen?

I samtalepanelet finner vi navn som:
– Vegard Bruun Wyller, norsk lege, lærebokforfatter og ME-ekspert ved Rikshospitalet
– Katarina Lien, lege og forsker på ME ved Oslo universitetssykehus
– Trude Schei, generalsekretær i ME-foreningen

Akademisk debatt på Samfunnet i Oslo 23 okt 2015

«ME er en lidelse karakterisert av ekstrem utmattelse. Det er usikkerhet og uenighet om hva som forårsaker sykdommen og hvordan den skal behandles. Kveldens samtale omhandler hva ME er, hvordan lidelsen kan behandles, og hvordan det kan oppleves å ha ME.» heter det i programerklæringen.

Debatten kan du se på YTube:


For min del har jeg ikke hørt mange debatter om ME, hvor vi i det her tilfellet får dekket en god del iløpet av nesten to timer. Der er en representat i fra hver leir. K. Lien i fra ME-syke over 18 år og VB Wyller som er barnelege for ME-syke under 18 år. Begge representerer også spesialisthelsetjenesten. I midten har vi Trude S (ME-foreningen), som representant for pasientene i fra en av de to ME-foreninger vi har her hjemme.

OMG og oj sh**t! med andre ord, en transkript hadde vært en fordel og alt som fremkommer i debatten er bare ikke helt godt nytt. Som ME-pasienter som følger debatten i media og leser forskningslitteratur, samt utallige pasienthistorer og besitter min egen, så er det kjente «toner». Når det er sagt så ser vi en fri-sluppet Wyller her. Før jeg går videre, må jeg berømme innsatsen og roen til Trude og K Lien holdt profosjonell faglig god orden i formidlingen.

På vegne av ME-syke og legestand beklager jeg for det neste som kommer. Dette er ikke ett referat og noen av sitatene er ikke fullstendige (se debatten på YTUBE)

Continue reading «På ME-fronten: Studentsamfunnet i Oslo bydde opp til akademisk debatt om ME 23 oktober 2015»

På ME-fronten: Kommer The Lancet til å utføre en ny uavhengig fagfellevurdering av PACE-studien?

David Tuller er akademisk koordinator for  mastergradsprogrammet i offentlig helse og journalistikk ved universitetet i California, Berkeley. Tuller har gjesteblogget på Dr. Vincent Racaniello blogg, med en utfyllende gjennomgåelse av PACE-studien som ble publisert i det høyt annerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet i 2011. Tuller rapport har tittel «TRIAL BY ERROR: The Troubling Case of the PACE Chronic Fatigue Syndrome Study»

 

Bør alle forskningspublikasjoner godkjennes_bias

Finn Publikasjon: White PD, Goldsmith KA, Johnson AL et al; PACE trial management group. Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomised trial. Lancet 2011; 377: 823 – 36. [PubMed] [CrossRef]

Med god hjelp i fra forskere (feks Malcom Hooper) og pasientforeninger for ME-syke, og for å ikke snakke om primus-motor Tom Kindlon utrettelige arbeid, har altså Tuller satt nytt søkelys på hvordan iall verden kom publikasjonen om PACE-studien gjennom fagfellevurderingen…

Continue reading «På ME-fronten: Kommer The Lancet til å utføre en ny uavhengig fagfellevurdering av PACE-studien?»