Lra_presentasjon_april2016_3

Norsk Forskning/Norwegian Research studies: Forskningsprotokoll for studien «Autoantistoffer ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)» av Tor Lea (NMBU)

[with English description and protocol] Dette innlegget gir beskrivelse av forskningsprotokollen (lang; eng) for en antistoffprofilering av pasienter med Myalgisk Encefalopati (ME), også kjent som kronisk utmattelsessyndrom ME/CFS. Prosjektleder er professor Tor Lea, Institutt for kjemi ved Norges miljø og biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås, Akershus. Studien har tittel «Autoantistoffer ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)», med vitenskapelig tittel; «Autoantistoffprofilering av ME/CFS-pasienter».

Forskningsstudien var planlagt å starte 22 februar 2015 og forventet avsluttet 25 juni 2015. Studiens hovedmål/hensikt er å vurdere om der kan finnes en biomarkør ved å undersøke en autoantistoffprofileringstest, bestående av 36 ulike autoantistoffer. Studien ble godkjent av REK 19 mars 2015.

Beskrivelse av prosjektsøknaden innsendt REK kan du finne her.

English introduction:

This blogpost will provide you with the research protocol for the study: «Autoantibody profiling in myalgic encephalomyelitis (ME)/chronic fatigue syndrome (CFS)«. The study started 22 Feb 2015 and ends 25 Jun 2015. The principal investigator of this study;  Prof. Tor Lea at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås, Norway.

Kortlenke: http://wp.me/p1wvHk-1EF

Lra_presentasjon_april2016_3

Continue reading «Norsk Forskning/Norwegian Research studies: Forskningsprotokoll for studien «Autoantistoffer ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)» av Tor Lea (NMBU)»

Lra_presentasjon_april2016_3

Norsk Forskning: Prosjektbeskrivelse av studien «Autoantistoffer ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)» av Tor Lea (NMBU)

Dette innlegget gir beskrivelse av prosjektsøknaden mottatt de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) 20 januar 2015, for en antistoffprofilering av pasienter med Myalgisk Encefalopati (ME), også kjent som kronisk utmattelsessyndrom ME/CFS. Prosjektleder er professor Tor Lea, Institutt for kjemi ved Norges miljø og biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås, Akershus. Studien har tittel «Autoantistoffer ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)», med vitenskapelig tittel; «Autoantistoffprofilering av ME/CFS-pasienter».

Forskningsstudien var planlagt å starte 22 februar 2015 og forventet avsluttet 25 juni 2015. Studiens hovedmål/hensikt er å vurdere om der kan finnes en biomarkør ved å undersøke en autoantistoffprofileringstest, bestående av 36 ulike autoantistoffer. Studien ble godkjent av REK 19 mars 2015.

Kortlenke: http://wp.me/p1wvHk-1Ew

Lra_presentasjon_april2016_3

Continue reading «Norsk Forskning: Prosjektbeskrivelse av studien «Autoantistoffer ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)» av Tor Lea (NMBU)»

Lra_presentasjon_april2016_8

Presentasjon av Tor Lea, NMBU, 20april2016: ME – hvor står vi våren 2016?

Professor Tor Lea, Laboratorium for molekylær cellebiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet i Ås, holdt en presentasjon, «ME – hvor står vi våren 2016?», ved Ullevål Sykehus, 20 april 2016.

I denne presentasjonen gir professor Lea innsikt i følgende:
Bakgrunn, faglig og i forhold til ME.
• Endringer i holdningen til ME internasjonalt
• ME forskning som peker framover
• Forståelse av sykdomsmekanismer pr. 2016
• Kommentarer knyttet til behandlingsalternativer?

Lra_presentasjon_april2016_3
Continue reading «Presentasjon av Tor Lea, NMBU, 20april2016: ME – hvor står vi våren 2016?»

I’m listening to: «When the children cry – Let them know we tried»

«When The Children Cry»

Hope is out there

Little child
Dry your crying eyes
How can I explain
The fear you feel inside
‘Cause you were born
Into this evil world
Where man is killing man
And no one knows just whyWhat have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again

When the children cry
Let them know we tried
‘Cause when the children sing
Then the new world begins

Little child
You must show the way
To a better day
For all the young
‘Cause you were born
For the world to see
That we all can live
With love and peace

No more presidents
And all the wars will end
One united world under God

When the children cry
Let them know we tried
‘Cause when the children sing
Then the new world begins

What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again

No more presidents
And all the wars will end
One united world under God

When the children cry
Let them know we tried
‘Cause when the children sing
The new world begins

What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again

No more presidents
And all the wars will end
One united world under God

When the children cry
Let them know we tried
‘Cause when the children fight
Let them know it ain’t right
When the children pray
Let them know the way
‘Cause when the children sing
Then the new world begins


 

På ME-fronten: Referat i fra ME-konferanse, Stryn 12-13 april 2016

Referatet: «ME-konferansen Stryn ønskjer å bidra til at dei offentlege instansar her i Noreg får meir kunnskap om og søkelys på ME-saka. Det er på høg tid å gje ME-pasientane og deira pårørande den hjelpa dei treng. For å kunne gjere dette, må ein ha kunnskap og forståing for korleis sjukdomen utartar seg.» (kortlenke: http://wp.me/p1wvHk-1E0 )

En stemningsrapport med bilder finner du her.

Me konferanse_stryn_april2016

ME-KONFERANSE STRYN- EIN HELSEPOLITISK BIOMEDISINSK ME-KONFERANSE

Continue reading «På ME-fronten: Referat i fra ME-konferanse, Stryn 12-13 april 2016»

Engelsk barnelege har fått begrensinger i legelisensen – nektes å behandle barn/unge med sykdommen ME (G93.3)

[Dr. Nigel Speight har en pågående sak i Norge med pasient med Myalgisk Encefalopati (ME)] Dr. Nigel Speight er barnelege med bakgrunn fra The University Hospital of North Durham i England. Han har over 30 års erfaring i arbeid med ME-syke barn, inkludert fra Norge. Han har sett et stort antall tilfeller av barn/unge med sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME). Han har ofte blitt innkalt for å gi en second opinion, da i svært alvorlige tilfeller over hele landet.

On 20 April, the UK’s General Medical Council (GMC) imposed limits on the medical license of Dr Nigel Speight, well known for his work in protecting children with ME/CFS against inappropriate psychological intervention and removal from their families.

Det syke barn av Edvard Munch

Han har spilt en stor rolle i å forhindre at barn/unge med ME truet med søksmål med omsorgsovertakelse fra barnevern og andre institusjoner, dessverre en jobb som fortsetter den dag i dag. Han har vært involvert i over 500  tilfeller med ME-syke barn og unge med alle nivåer av alvorlighetsgrad i Storbritania. I dag arbeider Dr. Nigel Speight som faglig rådgiver for foreninger og forskere verden over med sin kunnskap om ME-syke barne og unge. (kortlenke: http://wp.me/p1wvHk-1DU )

Continue reading «Engelsk barnelege har fått begrensinger i legelisensen – nektes å behandle barn/unge med sykdommen ME (G93.3)»

Dagens tekno

The complexity of the blood cell populations has grown in parallel with the development of always more sophisticated technology.

 

Teknologi og celleidentifisering

From the discovery of red blood cells in 1658 by the Dutch naturalist, Jan Swammerdam, almost 200 years passed until the identification of leucocytes (1843) by two independent physicians from England and France establishing the beginning of haematology as a new field in medicine.

The molecular characterization of the leucocytes required the advent of flow cytometry (1960) and monoclonal antibodies (1975). The latter were a crucial tool for the discrimination of CD4+ and CD8+ T helper cells. In the next decades the scenario of CD4+ T helper cells became more and more complicated with the discovery of distinct subclasses.

In 1986 Mosman and Coffman revealed the existence of two functional subsets, termed T helper 1 (Th1) and T helper 2 (Th2).

In 1995 Dr Sakaguchi discovered another specific subpopulation of T cells, named regulatory T (Treg) cells, that were specialized for immunosuppression.

More recently other subsets have been isolated named Th17 (2005), Th9 (2008) and Th22 (2009).

Finally, single-cell RNA-sequencing has revealed the existence of a subpopulation of steroid-producing cells within the Th2 compartment.

Les publikasjon: Proserpio, V. and Mahata, B. (2016), Single-cell technologies to study the immune system. Immunology, 147: 133–140. doi:10.1111/imm.12553

Pasienter og brukermedvirkning

Ukas Uviten 21apr2016: Den akademiske debatten med Kristian Gundersen er offisielt over!

21 april 2016: I Aftenposten viten skrives det hver uke fra en forsker og hva akkurat den mener om mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk. I gårsdagens innlegg lovte jeg en akademisk vitenskapelig debatt jf ytringen til Gundersen. Begrunnelsen for at jeg mener dette ikke lengre er en debatt, kan du lese mer om under bildet. (Kortlenke hit: http://wp.me/p1wvHk-1DI )

Aftenposten Viten_uviten_Kristian Gundersen_20apr2016

Kristian Gundersen

Continue reading «Ukas Uviten 21apr2016: Den akademiske debatten med Kristian Gundersen er offisielt over!»

Pasienter og brukermedvirkning

Ukas Uviten 21apr2016: – Sterke pasientgrupper må ikke få tvinge gjennom ensidig forskning, mener forsker Kristian Gundersen

21 april 2016: I Aftenposten viten skrives det hver uke fra en forsker og hva akkurat den mener om mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk. Hva, hvilke, hvem og hvordan av disse vitenskapstemaene Kristian Gundersen @KristianGunder mener å ha relevans i denne ukas viten/Uviten må sies å være høyst uklart. …men, ett forsøk på tolkning og analyse, samt noen kommentarer og ytringer på innhold hører jo med i en vitenskapelig, akademisk debatt. (Kortlenke: http://wp.me/p1wvHk-1Dr )

Aftenposten Viten_uviten_Kristian Gundersen_20apr2016

Kristian Gundersen

Continue reading «Ukas Uviten 21apr2016: – Sterke pasientgrupper må ikke få tvinge gjennom ensidig forskning, mener forsker Kristian Gundersen»

Re: VB Wyller and «The Muppet show» – siden sist

Vi skriver 20 april 2016 og avstanden mellom fagleirene på ME-fronten har aldri før vært større. Med nyvunnet ytringsfrihet sitter han og napper i løken, ser på kapteinen og mumler noe om hvem som har mest delirium…samtidig med at Hdir-skuta tar inn for mye vann…

Continue reading «Re: VB Wyller and «The Muppet show» – siden sist»