Ett Essay om Vitenskapsteoretiske perspektiver

 

Denne er relevant for ME-saken også: Geir Øgrim arbeider med et ph.d. prosjekt om kvantitativt EEG som diagnostisk metode ved ADHD, og EEG biofeedback som behandling. I dette dokumentet/esseyet i fra 2009 gir han en god orientering omkring diagnose, årsak og behandling i fra alle sider i ADHD-debatten.

2_bedringens vei

ADHD striden: Vitenskapsteoretiske perspektiver

Tema:

ADHD (oppmerksomhetsforstyrrelse med (eller uten) hyperaktivitet) antas etter gjeldende diagnosekriterier å ha en forekomst i skolealder på 3-5%. Tilstanden finnes også hos voksne. ADHD debatteres stadig i media. Det er mange aktører i denne debatten. Fagfolk står i opposisjon til hverandre. Pasienter og pårørende deltar i meningsutvekslingen. Media er aktive, både i form av såkalt kritisk journalistikk, og på opplysningsplanet. For pasienter, pårørende, lærere og folk flest kan det hele fortone seg nokså kaotisk, og man spør med rette hva slags informasjon man skal tro på eller forholde seg til.

Hensikten med dette essayet er å beskrive denne debatten ut i fra ulike vitenskapsteoretiske perspektiver. Basert på slike analyser bør det være mulig å peke på fruktbare veier framover slik at kunnskapen om ADHD kan øke til beste for alle dem som på en eller annen måte er berørt.

Continue reading «Ett Essay om Vitenskapsteoretiske perspektiver»

På ME-fronten: leading world-class scientists putting their minds together – decoding ME/CFS

«If you want to make a difference in the world, this is where you can do that. This is the last major disease that we have little understanding about. If you want to get involved on the ground floor and help us learn what is going on… this is it.”

— Ronald W. Davis, PhD, Director,
OMF ME/CFS Scientific Advisory Board

Continue reading «På ME-fronten: leading world-class scientists putting their minds together – decoding ME/CFS»

Leger kan bedre folkehelsa og livskvaliteten din om de gidder: «Funksjonelle» mage-tarmsykdommer –>Nasjonal kompetansetjeneste NKFM

Det har skjedd store fremskritt i definisjon og klassifikasjon av funksjonelle mage-tarmsykdommer, men dette er ikke allment kjent i medisinske miljøer i Norge og strukturert utredning og behandling er lite utbredt.

Det satses nå på å øke kunnskapen, særlig blant fastleger, spesialister i allmennmedisin, allergologi, ernæringsfysiologer, leger i spesialisering i indremedisin, fordøyelsessykdommer, GE Kirurgi mfl. Koordinator Birgitte Berentsen iNasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM)  orienterer om status i helse-Norge, IBS-skole og fokusarbeidet til NKFM.

MUPS_blå

Continue reading «Leger kan bedre folkehelsa og livskvaliteten din om de gidder: «Funksjonelle» mage-tarmsykdommer –>Nasjonal kompetansetjeneste NKFM»

På ME-fronten: Hva står i Øystein Fluge sin presentasjon 2des2015?

Det ble avholdt en kunnskapsbasert erfaringskonferanse om ME i Bergen onsdag 2 desember 2015. I den forbindelse holdt avd. direktør prof. Olav Mella Avd. for Kreftbehandling og Medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus (HUS), [rettelse/kom:overlege dr med Øystein Fluge var forhindret til å delta]Helse Bergen HF en presentasjon med tema: CFS/ME: Autoimmun sjukdom? Resultat frå studie om immunmodulering. 

Fluge_Mella_toppbil_TV2 intervju 12 mai 2012

Continue reading «På ME-fronten: Hva står i Øystein Fluge sin presentasjon 2des2015?»

På ME-fronten: Kunnskapsbasert erfaringskonferanse om CFS/ME, 2 des 2015 Bergen

Det har blitt avholdt en kunnskapsbasert erfaringskonferanse om ME i Bergen onsdag 2 desember 2015. Konferansen markerer etablering av Regionalt nettverk for CFS/ME for Helse Vest og har som formål å vere ein arena for kunnskapsbasert informasjon om forsking og erfaring innan feltet:

1. Å vere møteplass mellom leiarar, forskarar, og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta i regionen.
2. Å formidle informasjon og kunnskap om forsking og erfaring i regionen, og stimulere til samarbeid.

Reg erfkonf ME_2des2015_modell helse vest

Continue reading «På ME-fronten: Kunnskapsbasert erfaringskonferanse om CFS/ME, 2 des 2015 Bergen»