Nina Groven, ME, FM og håpløst datakaos

Nina Groven, er doktorgradkandidat innen nevrovitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Forskningsprosjektet REK refnr. 2014/711 med tittel; CFS/ME og Fibromyalgi, sammenligning av immunsystemet og psykiatriske forhold sammenlignet med friske kontroller. Hovedveileder og prosjektleder er dr med Solveig Klæbo Reitan og Biveileder og prosjekmedarbeider er blandt annen, dr med Egil A Fors. I et …

Fortsett Nina Groven, ME, FM og håpløst datakaos

Vit mer om: Hva er og menes med «bias» i forskningen?

[Reprise av: Vit mer om: Hva er og menes med «bias» i forskningen?, Questionable Research Practice, Integritet i forskning]

Annetine Staff oppsummerte en særs god tema-artikkel i 2010 om bias eller skjevhet i forskningen, publisert i Forskningsetisk bibliotek (FBIB).

«Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning.»

I de senere år, har det på ME (Myalgisk Encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom) – feltet kommet til overflaten stadig flere forskergrupper, som er villige å se bort i fra viktlige normbaserte regler (skrevne, som uskrevne) for god og solid forskning. Ett ukultur-fenomen som går under Questionable Research Practice (tvilsom, kritikkverdig eller diskutabel forskningspraksis).

Faktisk, flere forskningsprosjekter grenser tett opptil tilsiktet fusk, medan noen av disse faktisk krysser grensen… som feks På ME-fronten: Kommer The Lancet til å utføre en ny uavhengig fagfellevurdering av PACE-studien?, På ME-fronten: Bjarte Stubhaug med grovt forskningsetisk overtrampNorsk ME-forskning: Elin Bolle Strand med tvilsom og kritikkverdig forskningspraksis, På ME-fronten: Cochrane vs Larun; Folkehelseinstituttet har bevisst villedet og tilbakeholdt informasjon, På ME-fronten: Alice, Michael Sharpe The Mad Hatters and down the Rabbithole, Norsk ME-forskning: Vegard Bruun Bratholm Wyller med tvilsom og kritikkverdig forskningspraksis, Norsk Forskning: Prosjektdokumenter fra REK midt Kennair/Landmark Lightning Process studie IDnr 101699, Klage på REK midt vedtak 31.01.2022 i forskningsprosjekt nr. 394844, Et 3-dagers kurs for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert, kontrollert studie., Kennair/Live Landmark tilsvar på innsendte klager, LP-studien 2022 og LP-studien 2020

Les mer i linken under:

NeuroImmunologisk Myalgisk Encefalomyelitt (ME)

Når det kommer til ME-publikasjoner- og forskningsitteratur så snakker vi litt for ofte om bias. Kanskje på tide å vite litt mer om hva bias er for noe og hva det egentlig betyr. Jeg kan ikke benekte at det første jeg ser på i en ny publisering er overskrift, forfattere, sammendrag og referanselista, og håper på at den foreligger i fulltekst. Hvem som har fagrevidert, eventuelle kommentarer og hvor lang tid for godkjenning er av særlig interresse. Hvem som har skrevet publikasjonen sier ofte hvor de tilhører, samarbeider med og hvilken fagleir de tilhører. Referanselista i seg selv forteller det meste. I studier er jeg opptatt av diagnosekriterier og at disse skal demografisk beskrives, spesielt ved bruk av Fakuda. Disse har som kjent åtte tilleggskriterier og er de ikke prosentvis vist, skaper det en usikkerhet og jeg har for min del en egen mappe på PC’n som heter «ubrukelig». Dette…

Vis opprinnelig innlegg 1 353 ord igjen

Kennair/Live Landmark tilsvar på innsendte klager, LP-studien 2022 og LP-studien 2020

[Innlegget inneholder dokumenter, filer, full tekst: LP-studien 2022: 10. mars 2022, Kennair/Live Landmark tilsvar på innsendte klager, REKmidt refnr. 394844; LP-studien 2020: 4. januar 2021, Kennair/Live Landmark tilsvar på innsendte klager, REKmidt refnr. 101699; LP-studien 2020: 8. juni 2021, Kennair/Live Landmark klage på NEMs vedtak i klagesak 2020/177; Recovery Norge (RN)s respons på innsendte klager …

Fortsett Kennair/Live Landmark tilsvar på innsendte klager, LP-studien 2022 og LP-studien 2020

LP-studien 2022: Recovery Norge (RN)s respons på innsendte klager og uttalelser til NEMs vedtak i klagesak 2020/177

[Innlegget inneholder: LP-studien 2022: 10. mars 2022, Recovery Norge (RN) respons på innsendte klager, REKmidt refnr. 394844; LP-studien 2020: 13. juni 2021, Recovery Norge (RN) uttalelser til NEMs vedtak i klagesak 2020/177, REKmidt refnr. 101699; Tilsvar fra Kennair/Live Landmark. Alle dokumenter for LP-studien 2020 og 2022] Den 31. januar 2022 godkjente Regional komité for medisinsk …

Fortsett LP-studien 2022: Recovery Norge (RN)s respons på innsendte klager og uttalelser til NEMs vedtak i klagesak 2020/177

Klage på REK midt vedtak 31.01.2022 i forskningsprosjekt nr. 394844, Et 3-dagers kurs for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert, kontrollert studie.

Klage på REK midt vedtak 31.01.2022 i forskningsprosjekt nr. 394844, Et 3-dagers kurs for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert, kontrollert studie. Jeg, Marit Hjelsvold, klager herved på Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge (REK midt) sitt vedtak, datert 31. januar 2022 om etisk godkjenning med vilkår, i forskningsprosjekt nr. 394844, …

Fortsett Klage på REK midt vedtak 31.01.2022 i forskningsprosjekt nr. 394844, Et 3-dagers kurs for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert, kontrollert studie.

Phil Parker Lightning Process® (LP) metode er hypnoterapi (hypnoseteknikker) kombinert med Nevrolingvistisk Programmering (NLP)

Hovedpunkter: Phil Parker Lightning Process® (LP) er IKKE en ordinær behandlingsterapi metode på linje med veletablerte og offentlige biopsykologisk-/mental terapi metoder. Phil Parker Lightning Process® (LP) metode er hypnoterapi (hypnoseteknikker) kombinert med Nevrolingvistisk Programmering (NLP) "Inntil 1 oktober 2015 var det i Norge i henhold til straffeloven av 1902 § 364 («Hypnoseloven») forbudt å praktisere …

Fortsett Phil Parker Lightning Process® (LP) metode er hypnoterapi (hypnoseteknikker) kombinert med Nevrolingvistisk Programmering (NLP)

Norsk Forskning: Prosjektdokumenter fra REK midt Kennair/Landmark Lightning Process studie IDnr 101699

[Innhold: Prosjektdokumentene fra søknadsprosessen ved REK midt av prosjekt IDnr 101699, Phil Parker Lightning Process™ (LP), full tekst, separate filer og originale filer. Innsynsbegjæring. Offentlig informasjon. Klagefrist på REK midt godkjenningsvedtak mandag 7 desember 2020. Mottatt klager vil bli forelagt komiteen på møte 13 januar 2021. Hilde Eikemo, REK midt Dersom REK midt fastholder sitt …

Fortsett Norsk Forskning: Prosjektdokumenter fra REK midt Kennair/Landmark Lightning Process studie IDnr 101699

Norsk forskning: Forskningsprotokoll 9 juni 2020 for Kennair/Live Landmark Lightning Process studie IDnr 101699

[Innhold: Forskningsprotokollen, samt Forespørsel om deltakelse/Informert samtykke fra søknadsprosessen ved REK midt av prosjekt IDnr 101699, Phil Parker Lightning Process™ (LP)] Prosjektsøknaden ble mottatt av REK midt 9 juni 2020 med IDnr 101699 «En 3-dagers intervensjon for CFS/ME«, og med vitenskapelig tittel «En 3-dagers biopsykologisk intervensjon for kronisk utmattelse/myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert …

Fortsett Norsk forskning: Forskningsprotokoll 9 juni 2020 for Kennair/Live Landmark Lightning Process studie IDnr 101699

Kommentar 15sept2020, Forskningsprosjektet til Leif Edward Ottesen Kennair/Live Landmark «En 3-dagers intervensjon for CFS/ME» The Lightning Process (LP)

[Informasjon, Kildemateriale, En kort kommentar, Live Landmark The Lightning Process™ (LP) RCT, Avtale med kommunene i Akershus/Viken] Prosjektsøknaden ble mottatt av REK midt 9 juni 2020 med Refnr 101699 "En 3-dagers intervensjon for CFS/ME", og med vitenskapelig tittel «En 3-dagers biopsykologisk intervensjon for kronisk utmattelse/myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert kontrollert studie». Søknaden var …

Fortsett Kommentar 15sept2020, Forskningsprosjektet til Leif Edward Ottesen Kennair/Live Landmark «En 3-dagers intervensjon for CFS/ME» The Lightning Process (LP)

Norsk ME-forskning: Vegard Bruun Bratholm Wyller med tvilsom og kritikkverdig forskningspraksis

[Fra RCT Gullstandard til en "falsk pilot" studie; En tidlig intervensjon (Early Intervention) - studie; PI-EBV cohort; Gjennomgående løgn, fusk, snusk og brudd på god vitenskapelig praksis] 21 oktober 2020: BMJ Paediatrics Open re-publiserer Malik et al. Link: https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/4/1/e000797 Denne versjonen ble innlevert 14 juli 2020, gjennomgått fagfellevurdering? og godkjent 15sept2020 og publisert 21okt2020 (https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/4/1/e000797.info). …

Fortsett Norsk ME-forskning: Vegard Bruun Bratholm Wyller med tvilsom og kritikkverdig forskningspraksis

Emerge Australia ME/CFS International Research Symposium 13-15 mars 2019

På ME-feltet: I løpet av de siste årene, har økende biomedisinsk forskningsaktivitet og dertil antall forskningskonferanser og seminarer økt for den nevrologiske sykdommen Myalgisk Encefalopati (WHO ICD-10 G93.3). Presentasjoner som blir gitt er også en unik mulighet for å lære mere om ME, hva som forskers på, hvem forsker på, samt foreløbige funn, hypoteser og …

Fortsett Emerge Australia ME/CFS International Research Symposium 13-15 mars 2019

Monarkiske lands biomedisinske ME konferanser, seminarer og markeringer

På ME-feltet: I løpet av de siste årene, har økende biomedisinsk forskningsaktivitet og dertil antall forskningskonferanser og seminarer økt for den nevrologiske sykdommen Myalgisk Encefalopati (WHO ICD-10 G93.3). Presentasjoner som blir gitt er også en unik mulighet for å lære mere om ME, hva som forskers på, hvem forsker på, samt foreløbige funn, hypoteser og …

Fortsett Monarkiske lands biomedisinske ME konferanser, seminarer og markeringer

Amerikanske biomedisinske ME konferanser, seminarer og markeringer

På ME-feltet: I løpet av de siste årene, har økende biomedisinsk forskningsaktivitet og dertil antall forskningskonferanser og seminarer økt for den nevrologiske sykdommen Myalgisk Encefalopati (WHO ICD-10 G93.3). Presentasjoner som blir gitt er også en unik mulighet for å lære mere om ME, hva som forskers på, hvem forsker på, samt foreløbige funn, hypoteser og …

Fortsett Amerikanske biomedisinske ME konferanser, seminarer og markeringer

Norske og internasjonale biomedisinske ME konferanser, seminarer og markeringer

På ME-feltet: I løpet av de siste årene, har økende biomedisinsk forskningsaktivitet og dertil antall forskningskonferanser og seminarer økt for den nevrologiske sykdommen Myalgisk Encefalopati (WHO ICD-10 G93.3). Presentasjoner som blir gitt er også en unik mulighet for å lære mere om ME, hva som forskers på, hvem forsker på, samt foreløbige funn, hypoteser og …

Fortsett Norske og internasjonale biomedisinske ME konferanser, seminarer og markeringer

På ME-fronten: Alice, Michael Sharpe The Mad Hatters and down the Rabbithole

Eventyrserien "Once Upon a Time" har kanskje en annerledes fremstilling av de kjente og kjære eventyrene vi alle kjenner så godt til, og moralen/etikken i fortellingen er... ??. Dette innlegget har fått tittel "Alice, Mad-Hatters and down the Rabbit-hole". Ja, på ME-fronten. Som rammet av denne nevrologiske sykdommen med kjernesymptom en unormalt raskt innsettende trettbarhet …

Fortsett På ME-fronten: Alice, Michael Sharpe The Mad Hatters and down the Rabbithole

På ME-fronten: Cochrane vs Larun; Folkehelseinstituttet har bevisst villedet og tilbakeholdt informasjon

[Sak 17/10566 F08 Exercise Therapy for chronic fatigue syndrome - Cochrane review: Revidering av Larun et al. Cochrane oversiktsstudie/meta-analyse fra 2015/2017 om effekt av aerob treningsbehandling (GET) for MEcfs, etter en omfattende klage fra avdøde Robert Courtney. Hva skjedde egentlig?] (Edit memhjkom: dette innlegget er ikke ferdigstillt) Lillebeth Larun, Kjetil G Brurberg, Jan Odgaard‐Jensen og …

Fortsett På ME-fronten: Cochrane vs Larun; Folkehelseinstituttet har bevisst villedet og tilbakeholdt informasjon

Norsk ME-forskning: Elin Bolle Strand med tvilsom og kritikkverdig forskningspraksis

Ansatt og prosjektleder Elin B. Strand er spesialist i klinisk samfunnspsykologi ved ME/CFS-senteret (Aker) og representant for den Nasjonale kompetansetjenesten for CFS/ME, publiserte 16 oktober 2018 i tidskriftet Scandinavian Journal of Pain en forskningsartikkel med tittel "Pain is associated with reduced quality of life and functional status in patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome.". Etter …

Fortsett Norsk ME-forskning: Elin Bolle Strand med tvilsom og kritikkverdig forskningspraksis

På ME-fronten: Bjarte Stubhaug med grovt forskningsetisk overtramp

Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trudd at forskere ville misbruke PACE-studien uregelmenterte, som i ikke godkjent, protokoll-endring, og deretter kaller det for ny konsensus for måle effekt i behandlingsstudier for pasienter med sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME). Dette har faktisk skjedd i publikasjon med psykriater Bjarte Stubhaug med helseforetaket Helse Fonna sin beste velsignelse. …

Fortsett På ME-fronten: Bjarte Stubhaug med grovt forskningsetisk overtramp

#SevereMEday 8aug2018: Farewell – A Last Post from Anne Örtegren

Farewell – A Last Post from Anne Örtegren, 7januar2018 Nobody can say that I didn’t put up enough of a fight. For 16 years I have battled increasingly severe ME/CFS. My condition has steadily deteriorated and new additional medical problems have regularly appeared, making it ever more difficult to endure and make it through the …

Fortsett #SevereMEday 8aug2018: Farewell – A Last Post from Anne Örtegren

Dagens celle og dens indre liv – The inner life of the cell

[I denne prisberømte animasjonen blir vi vitne til de fantastiske prosessene når hvite blodlegemer blir aktivert. Du vil kanskje kjenne igjen en god del av celleorganellene, reseptorer og proteiner på cellemembranen mm fra nyere ME-forskning] The Inner Life of the Cell is an 8.5-minute 3D computer graphics animation illustrating the molecular mechanisms that occur when …

Fortsett Dagens celle og dens indre liv – The inner life of the cell

A harsh debate about ME in Norway – A personal view from Professor in Pediatrics Ola Didrik Saugstad, mai2018

"The Norwegian debate on ME/CFS has for many years been polarized between those who insist ME is a psychosomatic disease, claiming Cognitive Behavioral therapy (CBT) and Lightening Process (LP) are therapies with effect on this condition." For de siste 13 årene har den engelske veledighetsorgansisasjonen Invest in ME, pårørende hvis barn ble rammet av sykdommen …

Fortsett A harsh debate about ME in Norway – A personal view from Professor in Pediatrics Ola Didrik Saugstad, mai2018

På ME-fronten: Forskere uttrykker sin bekymring om gradert treningsterapi for ME-syke i ett brev 1mai2018 til helsepersonell

"We are greatly concerned by the promotion of graded exercise therapy (GET) as an intervention for Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)" Professor Christopher R. Snell, Staci Stevens, Mark Van Ness og Todd Devenport har i ett brev, datert 1 mai 2018, uttrykt sin bekymring angående gradert treningsterapi for mennesker rammet av sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME) …

Fortsett På ME-fronten: Forskere uttrykker sin bekymring om gradert treningsterapi for ME-syke i ett brev 1mai2018 til helsepersonell

God påske godtfolks!

Da er vi inne i den stille uke og påsken står i døra og det er langfredag. De fleste benytter fridagene til å nyte sol og en go' varm huskrok, samvær med familie og hagearbeid slik at stauder og løk snart kan komme til sin beundrende vakre prakt. Iallefall der våren kommer tidlig. (og i …

Fortsett God påske godtfolks!

#MEg og #MittImmunforsvar – Problematiske leverenzymer/transaminaser

[Hva når kliniske biomarkører (ikke) måler som "forventet" på sykehus og fastlege?, aminotransferase, B-vitaminer, leverenzymer, alanintransferase (ALAT), aspartattransferase (ASAT), leverfunksjon, klinisk betydning, referanseverdier, metabolisme] .Aminotransferaser er proteinenzymer som katalyserer, ved hjelp av ett co-enzym vitamin B6, en overføring av en funksjonell amin-gruppe (-NH2) fra en aminosyre i bytte med en keto (=O) gruppe i fra …

Fortsett #MEg og #MittImmunforsvar – Problematiske leverenzymer/transaminaser

Chris Armstrong presentasjon at OMF Symposium Stanford 19aug2017

[Australsk Forskning på ME og Metabolisme, metabolitter, endringer i metabolske prosesser/profiler, funn og avvik] Chris Armstrong er en ytterst dyktig biokjemiforsker ved University of Melbourne i Australia og har i snart åtte år primært studert metabolske prosesser og mekanismer hos pasienter med Myalgisk Encefalopati (ME)/Kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Dette forskerteamet, med blant annet McGregor, benytter en …

Fortsett Chris Armstrong presentasjon at OMF Symposium Stanford 19aug2017