Presentasjon av Tor Lea, NMBU, 20april2016: ME – hvor står vi våren 2016?

Professor Tor Lea, Laboratorium for molekylær cellebiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet i Ås, holdt en presentasjon, «ME – hvor står vi våren 2016?», ved Ullevål Sykehus, 20 april 2016.

I denne presentasjonen gir professor Lea innsikt i følgende:
Bakgrunn, faglig og i forhold til ME.
• Endringer i holdningen til ME internasjonalt
• ME forskning som peker framover
• Forståelse av sykdomsmekanismer pr. 2016
• Kommentarer knyttet til behandlingsalternativer?

Lra_presentasjon_april2016_3

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)
• 13 institutter
• 5200 studenter
• 1700 ansatte
• 64 studieprogrammer

Leder for Gruppe for molekylær cellebiologi hvor vi studerer samspillet mellom maten, tarmfloraen, immunsystemet og helsa vår.

Min interesse for ME

• Skyldes først og fremst at jeg har en datter som fikk ME i 1994, 20 år gammel
• Hun var akkurat ferdig med videregående skole, hadde begynt å studere, var blitt juniorverdensmester i orientering og i ferd med å få plass på det norske seniorlandslaget i orientering
• Utviklingen av sykdommen hang antagelig sammen med at hun hadde en EBV infeksjon som ikke ble diagnostisert, samtidig som hun trente hardt
• I løpet av 3 uker utviklet hun seg fra å være en toppidrettsutøver til å bli pleietrengende
• Selve utviklingen av sykdommen, og resultatene fra kliniske undersøkelser, overbeviste meg om at immunsystemet var involvert
• Min bakgrunn som forsker og professor i immunologi har gitt meg mulighet for å følge med på og selv teste en del av funnene fra forskningslitteraturen om ME
• Jeg må dessverre innrømme at det er utført masse forskning på ME som mer har bidratt til forvirring enn oppklaring av hva sykdommen skyldes

ME forskning før og nå

• Pathways 2 Prevention initiativet fra National Institutes of Health (NIH) gikk gjennom mer enn 9000 forskningsartikler, men det manglet konsistens og samlende funn.
• Nyere forskning på ME gir grunn til å feste lit til funnene –Flere studier peker i samme retning, selv om reproduksjon av data fortsatt er mangelfull.
• Økende evidens for at ME henger sammen med endringer i immunsystemet som spesielt manifesterer seg i sentralnervesystemet.
• Cytokinmålinger både i serum og spinalvæske støtter opp under denne konklusjonen
• De mest virksomme behandlingsprinsippene påvirker immunsystemets effektormekanismer

Men nå er jeg mer optimistisk enn på lenge

• Tre uavhengige rapporter fra USA konkluderer med at ME er en alvorlig, sammensatt sykdom med sterkt svekket almenntilstand og alvorlige konsekvenser for pasientene
–Den første kom fra Institute of Medicine, en avdeling under «National Academy of Sciences», som bl.a. konkluderer med at ME er en biologisk sykdom

Hva er National Academy of Sciences?
• National Academy of Sciences har en framtredende posisjon i det amerikanske samfunn, og utfører forskning på oppdrag fra Det hvite hus og andre offentlige institusjoner.
• NAS har mer enn 2000 medlemmer og 350 utenlandske samarbeidspartnere hvorav 200 er nobelprisvinnere. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) er akademiets offisielle tidsskrift.

The Washington Post
Chronic fatigue syndrome is a physical disorder, not a psychological illness, panel says By Lenny Bernstein February 10, 2015

Chronic fatigue syndrom is a «serious, debilitating» condition with a cluster of clear physical symptoms — not a psychological illness — a panel of experts reported Tuesday as it called for more research into a disease that may affect as many as 2.5 million Americans.

«We just needed to put to rest, once and for all, the idea that this is just psychosomatic or that people were making this up, or that they were just lazy,» said Ellen Wright Clayton, a professor of pediatrics and law at Vanderbilt University, who chaired the committee of the Institute of Medicine, the health arm of the National Academy of Sciences

Men nå er jeg mer optimistisk enn på lenge

• Tre uavhengige rapporter fra USA konkluderer med at ME er en alvorlig, sammensatt sykdom med sterkt svekket almenntilstand og alvorlige konsekvenser for pasientene
–Den første kom fra Institute of Medicine, en avdeling under «National Academy of Sciences», som bl.a. konkluderer med at ME er en biologisk sykdom
–Den andre rapporten kom fra National Institutes of Health (NIH) gjennom konferansen «Pathways to Prevention»
–Den tredje kom fra «Agency for Healthcare Research and Quality» og fokuserte på diagnose og behandling

Lra_presentasjon_april2016_10

ME forskning har vært neglisjert, men nå tas den på alvor i USA

Lra_presentasjon_april2016_11

Ny forskningsstudie på ME fra NIH

Hypotese:
ME/CSF er utløst av en virussykdom som fører til immunmediert reduksjon av viktige hjernefunksjoner
Fase I: Gjennomføre en detaljert, dyptgående undersøkelse av ME pasienter for å få kunnskaper om sykdomsmekanismer
Fase II: Bekrefte biomarkører fra Fase 1 i langtidsstudier og etablere endepunkter for en intervensjonsstudie
Fase III: Gjennomføre en intervensjonsstudie med et immunmodulerende middel med virkning på de biomarkørene som ble identifisert i Fase II

Fase I: Målsetting 1

• Sykdomshistorie, fysisk vurdering og systemisk undersøkelse
• Nevrologisk undersøkelse
• Nevrokognitiv testing
• Psykiatrisk vurdering
• Vurdering av smerter og hodepine
• Vurdering av infeksjoner og revmatologiske sykdommer
• Nevro-endokrin utredning
• Utprøving av utmattelse og fysisk kapasitet

Fase I: Målsetting 2

Lra_presentasjon_april2016_14
• Funksjonell MRI (Magnetic Resonance Imaging)
• Studier av metabolisme
• Transkranial magnetisk stimulering
• Studier av autonom funksjon

Fase I: Målsetting 3

• Cytokin- og kjemokinprofil i blod og spinalvæske; og etter stimulering av immunceller in vitro
• Væskestrømscytometri
• B og T cellekloning, og sekvensering av T cellereseptorgener
• Immunglobulinprofil
• Autoantistoffer rettet mot antigener i hjernen
• Proteomikk og metabolomikk på spinalvæske
• Tarmens og munnhulens mikrobiom
• Serum tryptase
• Viruspåvisning, antistoffer mot herpesvirus

Fase I: Målsetting 4

forbedret slide s 16_presentasjon 20april2016_Lea NLH
• Undersøke funksjonelle egenskaper og abnormaliteter ex vivo i nevroner fra ME pasienter
• Virkninger av serum og spinalvæske på iPSC og nerveceller
• Undersøke om injeksjon av spinalvæske eller antistoffer fra ME pasienter i forsøksdyr (rotter og humaniserte mus) kan føre til utvikling av utmattelse eller andre ME assosierte symptomer

Protokoll T-N-3495

Inklusjonskriterier
–Dokumentasjon av akutt, infeksjonsutløst sykdom
–Fatigue mer enn 6 mnd, men mindre enn 5 år
–Diagnose i henhold til de internasjonale konsensuskriteriene
Forsøksgruppene
–ME/CSF (n=40)
–Friske kontroller (n=20)
–Post-Lymes sykdom uten utmattelse (n=20)
–Funksjonelle bevegelseshemninger (n=20)

Viktig privat finansiert forskningsprosjekt

Lra_presentasjon_april2016_18

Forskningstester:

Lra_presentasjon_april2016_19

Hvorfor tror vi at immunsystemet er involvert i utviklingen av ME?

1: Immunmodulerende behandling synes å virke

Lra_presentasjon_april2016_21
• Det gjelder f.eks. Rituximabstudiene, så langt.
–Rituximab fjerner B lymfocyttene fra immunsystemet?
• Intravenøs eller intramuskulær injeksjon av gammaglobulin (Gammanorm).
• Behandling med cyclofosfamid og methotrexat
• Behandling med Copaxone (MS terapeutikum).

2: Cytokiner, immunsystemets signalmolekyler, viser avvik

Lra_presentasjon_april2016_22

Cytokiner ved ME

Lra_presentasjon_april2016_23

Distinct plasma immune signatures in ME/CFS are present early in the course of illness. M Hornig et al. Sci Adv. 2015 Feb; 1(1): e1400121.

Cytokine network analysis of cerebrospinal fluid in myalgic
encephalomyelitisichronic fatigue syndrome. M Hornig et al. Mol Psychiatry 21(2): 261-9, 2016

3: ME som autoimmun sykdom

The Emerging Role of Autoimmunity in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) G Morris et al. Mol Neurobiol 49:741–756, 2014

Antibodies to β adrenergic and muscarinic cholinergic receptors in patients with Chronic Fatigue Syndrome. M Loebel et al. Brain Behav Immun 52:32-9, 2016 doi: 10,10116/j.bbi.2015.09.013

Tegn på at ME er en autoimmun sykdom

Lra_presentasjon_april2016_25
↑ Antall CD19, CD20 og CD21 B celler
↑ Anti-serotonin (5-HT) antistoffer
↑ Anti-5-HTA reseptor antistoffer
↑ Anti-dopamin 2 reseptor antistoffer
↑ Anti-muskarinreseptor antistoffer
↑ Anti-kjerneantigen antistoffer
↑ Anti-neuronale antistoffer
↑ Anti-lamin antistoffer
↑ Mikrotubuli-assosiert protein antistoffer
↑ Anti-ssDNA antistoffer
↑ Anti-fosfolipid antistoffer
↑ Anti-gangliosid antistoffer
↑ 68/48 kDa protein antistoffer
↑ IgM antistoffer mot oksidativt modifiserte neoepitoper
↑ IgM antistoffer mot nitrogenoksid forbindelser
Positiv klinisk respons på Rituximabbehandling
Tegn på at ME er en autoimmun sykdom

Oppsummering

Mye tyder på at har skjedd et skifte i forståelsen av ME som sykdom, i alle fall i USA

• Det er bevilget mer penger til ME forskning, både fra offentlige og private kilder i USA

• Det er satt i gang flere store studier som tar i bruk nye, avanserte metodikker og «big data» analyse med samkjøring og korrelering av data fra en rekke ulike eksperimentelle systemer. Her kan nøkkelen ligge til forståelsen av sykdomsmekanismene ved ME

• Behandlingsprinsipper rettet mot immunsystemet synes å ha effekt i mange ME pasienter 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.