På ME-fronten: Professor Maureen Hanson’s mikrobiompublikasjon er ubrukelig til ME-forskning

23 juni 2016 publiserte forskerne fra Cornell University en studie i det vitenskapelige tidsskriftet Microbiome med tittel; «Reduced diversity and altered composition of the gut microbiome in individuals with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome». Funnene i studien har fått bred mediadekning, selv i Norge. Uansett hvor interessante funn studien har funnet, er publikasjonens mangler så vesentlig at den ikke kan identifisere ME-pasienter og/eller brukes som biomarkør for ME-sykdommens årsak til systemiske symptomnatur. Jeg finner dette faktum svært trist og spesielt unødvendig med tanke på å finne årsak/årsaksmekanismer til ME-sykdommens særs komplekse pato-fysiologiske invalidiserende natur.

Maureen Hanson m fl punl 23jun2016_Cornell Uni US mikroflora ME_pas

Pasientgruppen mangler demografiske og kliniske karakteristika

Hovedformålet med denne studien var å finne objektive biomarkører som kan brukes til å diagnostisere pasienter rammet av ME, samt finne årsak/årsaksmekanismer som bidrar til sykdommens systemiske sykdomsnatur.

ME-pasienter har plager i mage-og tarmsystem (funksonelle tarmlidelser).

Siden det ikke finnes biomarkører er det vesentlig at forskningsstudiene på ME karakteriserer/beskriver deltakerene så nøyaktig og omfattende som hoverhodet mulig.

Dette er ikke gjort i denne studien. Det vi får vite om inkluderte deltakere er følgende:

De tilfredstiller Fakuda-kriteriene – ingen av tilleggssymptomer er registrert og gjengitt i publikasjonen.

Det er en flåsete uttalelse om at «de tror de fleste tilfredstiller IOM2015-kriterier»

Vi får vite alder, kjønn, BMI og om de hadde en gradvis eller akutt sykdomsstart. Vi får ikke vite sykdomsvarighet.

Vi får vite at teamet ikke kartlagte diett/matvaner/kosthold.

Vi får vite funksjonevne ved bruk av Bells funksjonsskala. Vi får også vite resultatet av livskvalitetsskjema SF-36. Denne er ikke i selve publikasjonen, men oppgitt i egen tabell. Kontrollene (hovedmajoritet) har ikke fyllt ut SF-36.

Hverken Fakuda et al (CDC,1994) eller livskvalitetsskjema SF-36 kartlegger eller sier noe om symptomer som pasienter hevder å ha/stamme i fra fordøyelsessystemet. Bortsett fra generel smerte, som ikke da spesifikkt sier noe om hvor annet enn hodepine fra kritriene og generell med skalering fra SF-36.

Dermed mangler det opplysninger om hvilke plager de har.

De kunne brukt DePaul-kartleggingsskjema, symptomlistene for de kanadiske kriteriene, Fatigue Severity Scale (FSS)-skjema, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) for kartlegging av eventuelle symptomer knyttet til angst og depresjon, og obligatorisk i denne studien; Internasjonalt validerte spørreskjemaer, som pasienten fyller ut, for diagnostikk og kvantitering av IBS (ROMA-II eller III).

Det mangler opplysninger om pasientene var under/avslutta behandling, probiotika, siste atibiotikakur, kosttilskudd, andre medikamenter osv.

Så lyder dommen;

En pasientcohort med medisinsk uforklarte symptomer (ikke oppgitt) tilfredstilte Fakuda/CDC 1994-kriterier for kronisk utmattelsesyndrom. Pasientene hadde generell lav funksjonsevne og livskvalitet. Studien viser at pasientene har en endret tarmflora. Årsaken til de funksjonelle plagene i fordøyelsessystemet er uklar, men resultatet av endotoxin (LPS), CD14 (reseptor for LPS),
LPS bindende protein (LBP) og intestinal fatty acid binding protein (I-FABP), hvor LPS, CD14, LBP er prøver relatert til endotoksemi, mens I-FABP er indikasjon på slimhinneskade.,  hvor sistnevnte ikke hadde statistisk signifikans. Det kan ikke utelukkes at det skjer en mikrobiell translokasjon i tarmen.

Studien bør ikke replikeres og kan og bør heller ikke sammenlignes med lignende oppgitte/refererte studier.

The end – æ e grinete…

…ikke rart dr.med Jørgen Valeur (pers stjælt bildeill.) ser skræmt ut :mrgreen:
Reklamer

8 kommentarer om “På ME-fronten: Professor Maureen Hanson’s mikrobiompublikasjon er ubrukelig til ME-forskning

  1. Heia du 😉

   Først vil jeg bare si at det er ufattelig trist, nettopp pågrunn av at det er ønskelig å finne , ja nettopp sammensetningen av tarmens mikrobiom og også som det er gjort her, sett på hvilke phyla (rekker), type familier og arter innad. Altså hvordan mikroklimaet funker i tarmen og dens påvirkning og rolle.

   Håper du er kjent med feks være en deltaker i ME-studie. Bare det å finne pasienter som tilfredsstiller, klassisk ME, og sykdomshistorie…alle spørsmål relevante som ikke, altså alle faktorer som karakteriserer deg som pasient rammet av ME. kartlegging av samtlige symtomer. varighet og intensitet osv.

   I denne studien ønsker de jo å kartlegge symptomer som kommer i fra tarmen. det er jo kjent at ME har funksjonelle tarmlidelser, og spesielt IBS. Uansett må det da fastsettes hvilke typer plager du har intensitet, hvor fra, kosthold, hva er du overfølsom for osv. Til dette brukes roma-kriterier, samt ulike verktøy/kartlegging som fibrifatuige-skår, HADS, osv.

   I denne publikasjonen er IKKE pasientene beskrevet, symptomer er ikke presentert, hverken for kriterier eller for hvilke symptomer de har i fra tarm, som er seriøst påkrevet for forskningen de prøver å gjøre.

   Jeg aner IKKE hvilke pasienter det her er i denne studien. De har kun tatt en avføringsprøve. helst bør en samle opp min to dager, helst tre.
   ————————————————
   Når en ser på kartlegging av pasienter i disse studiene for demografisk og kartlegging, så ser en fort hvorfor dette er sørgelig tragisk:

   https://totoneimbehl.wordpress.com/2013/01/10/norsk-forskning-cd20-depletion-med-rituximab-for-pasienter-med-postinfeksios-irritabel-tarm-en-pilot-studie/

   https://totoneimbehl.wordpress.com/2015/12/30/norsk-forskning-prosjektbeskrivelse-av-studien-kts-6-2014-b-lymfocyttdeplesjon-ved-bruk-av-anti-cd20-antistoffet-rituximab-ved-kronisk-utmattelsessyndrom-rituxme/ (sE OMFANG AV SKJEMA)

   https://totoneimbehl.wordpress.com/2013/01/17/norsk-forskning-verdien-av-mr-tynntarm-i-utredningen-av-pasienter-med-matoverfolsomhet-en-ibs-studie/

   ——————
   så ja æ e skuffa over at *når de vet så jævla bedre, og så gjør de det her!* Forventninger til god ME forskning og sånn som det er i helsestriden har en bare ikke råd til sånne tabber som det her.

   😉 ser jo ikke at det er kritiske invendinger noen steder, veldig snodig…. jaja take care 😉

 1. Thomas G

  Flere spørsmål fra «oss amatører»
  1. Mener du at det ikke bevises at deltagerne hadde ME?
  2. Og/eller er det slik at du mener at de burde ha dokumentert flere faktorer for å kunne fastslå om det var andre sykdommer som gir grunn til problemene?

  1. Heia Thomas og til og med jeg vet at du ikke akkurat e «amatør» 😉

   1. spiller det noen rolle om jeg kan tolke Bell skala og sammenligne det med sf-36 og si at sannsynligheten for….og så synse videre…fordi det er også alt jeg får oppgitt av data i studien?

   – når ca 20 % har funksjonelle tarmlidelser – hva med kontrollgruppa, som ikke har fyllt ut SF-36 engang?

   2. ja! dokumentasjon og kartlegging av pasientene du ønsker å forske på er en forutsetning for å argumentere for funnene dine – og spesielt viktig i ME forskning, hvor alt av kronisk utmattelse kalles for CFS, hvor pasienter ikke blir tatt på alvor for sine symptomer, hvor verden skal bedras om at vi har pseudosymptomer og enøk og pacing er feil mestringsstrategi… blablabla

   Så Thomas! Jeg er ganske så overbevist om at dersom du plukker opp studien og leser den, så ser du også hvorfor jeg har kritiske invendinger.

   her er ett eksempel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292445/

   😉 …og ja forskning på tarm e viktig, veldig viktig for årsak til ME og hvorfor ME oppfører seg som den gjør. (RTX virker fordi de finner BAFF og økt CD20 i tarmen)

   …og ikke blir det bedre når de finner ut av at ME har omfattende nedsatt og manglende enzymer som inngår i energiproduksjonen… ja litt IV B-vit burde være obligatorisk behandling av ME…og aller helst stoppa immunforsvaret før det e for sent….(Davis sine preliminære funn e alarmerede alvorlig og Hornig sine funn kombinert, samt HUS endoteldysfunksjon pilotstudie… )

 2. Norge og gastroenterologi

  Når en ser igjennom forskningspublikasjoner på emnet, fremkommer det stor kunnskap – og det gir MUPS’ene fordøyelsesbesvær… og noe av og hvem for preger også publikasjonene innad i forskningsmiljøet…

  Diagnostikk ved IBS – irritabel tarm syndrom v professor emeritus Arnold Berstad, Lovisenberg

  Behandling av IBS – irritabel tarmsyndrom v professor emeritus Arnold Berstad, Lovisenberg

  Arnold Berstad:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berstad%2C%20Arnold%5BFull%20Author%20Name%5D&cmd=DetailsSearch

  Hausken:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hausken%20T%5BAuthor%5D&cmd=DetailsSearch

  Wensaas KA

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wensaas%20KA%5BAuthor%5D&cmd=DetailsSearch

  Hanevik

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanevik%20K%5BAuthor%5D&cmd=DetailsSearch

  Langeland

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langeland%20N%5BAuthor%5D&cmd=DetailsSearch

  og dagens «subjective health complaint» sitat:

  Conclusions. Patients with post-giardiasis IBS suffer very little somatic comorbidity, suggesting that the aetiology of this form of postinfective IBS is predominantly biological in origin (så alle (og bare de altså…) med ME og påvist Giardia h_a_r en organisk/biologisk/somatisk sykdom og årsak til systemiske multitusen symptomer

  and may thus differ from the more common, non-postinfective forms of IBS. (MUPS’ene må jo også ha noe å si og rope om når folk har for høyt sykefravær og e klin-kokko)

  The combination of persisting abdominal symptoms and psychological distress might (vi kan jo ikke fortelle sannheten fullstending, med vi lyver jo ikke heller..) be a perpetuating factor contributing to low quality of life.


 3. spørsmålstegn

  Hei igjen.

  Mulig jeg er veldig treig og ikke har lest grundig nok, altså jeg tar det på meg selv at jeg ikke forstår, men jeg våger allikevel å spørre en gang til… 🙂
  Jeg forstår nemlig ikke hva du mener.

  Er det dette med at man ikke vet hva slags pasienter man har forsket på som er problemet?
  Har de ikke brukt rette kriterier?
  Mener du at de har forsket på CFS pasienter og ikke ME pasienter?
  Hva er forskjellen på CFS pasienter og ME pasienter?
  Eller mener du at de pasientene som var med i studiet ikke har ME?
  Mener du at ME pasienter ikke har tarmproblemer?
  Er det ikke et typisk symptom for ME?
  Har de som har lekk tarm eller IBS andre sykdommer?

  «Studien viser at pasientene har en endret tarmflora. Årsaken til de funksjonelle plagene i fordøyelsessystemet er uklar, men resultatet av endotoxin (LPS), CD14 (reseptor for LPS),
  LPS bindende protein (LBP) og intestinal fatty acid binding protein (I-FABP), hvor LPS, CD14, LBP er prøver relatert til endotoksemi, mens I-FABP er indikasjon på slimhinneskade., hvor sistnevnte ikke hadde statistisk signifikans. Det kan ikke utelukkes at det skjer en mikrobiell translokasjon i tarmen.»

  Mener du at det ikke stemmer at ME pasienter har endret tarmflora?
  Mener du at også andre pasientgrupper kan ha endret tarmflora?

  Eller er det at du mener at studiet er teknisk for dårlig?

  Føler meg så dum når jeg ikke forstår hva du mener eller hva du reagerer på.
  Huff, jeg må visst ha det inn med teskje hehehe

 4. Heia ja? 😉

  Er det dette med at man ikke vet hva slags pasienter man har forsket på som er problemet?

  Svar: som jeg påpeker mangler det oppgitt hvilke symptomer, ja som da er nødvendig siden ME-kriterier er subjektive symptombasert. I denne publikasjonen er pasientene beskrevet generalisert med støtte/referanse i litteraturen.

  Har de ikke brukt rette kriterier?
  Mener du at de har forsket på CFS pasienter og ikke ME pasienter?
  Hva er forskjellen på CFS pasienter og ME pasienter?
  Eller mener du at de pasientene som var med i studiet ikke har ME?

  Hva jeg mener eller synser eller tror er egentlig irrelevant, men når det er sagt så støtter jeg og er også enig i hva som kommer frem i kronikken til Egeland et al, 2015 i Tidsskriftet; Hva er egentlig myalgisk encefalopati? . Henviser derfor til lesning og svar på spørsmålene dine på dette emnet.

  Mener du at ME pasienter ikke har tarmproblemer?
  Er det ikke et typisk symptom for ME?
  Har de som har lekk tarm eller IBS andre sykdommer?

  Me-pasienter har i årevis selvrapportert om symptomer fra fordøyelsessystemet. GI-symptomer er derfor utvidet i CCC og ICC og i denne publikasjonen står det nevnt at pasientene opplyste om slike symptomer, som ikke er oppgitt hvilke. denne rapporten henviser til referanselitteratur med generell.

  «Lekk tarm» er en funksjonell term for økt permabilitet i tarmen, inneforstått med at tarmbarrieren slipper formye igjennom og dermed har redusert eller svekket funksjon. GI-problematikk forekommer i en rekke lidelser, noen mer annerkjent enn andre. Så ja, det er funnet i andre sykommer og lidelser.

  Mener du at det ikke stemmer at ME pasienter har endret tarmflora?
  Mener du at også andre pasientgrupper kan ha endret tarmflora?

  Det er allerede litteratur som viser til endret tarmflora og derav dysbiose. Dette var også hovedmålsettingen i denne studien å vise til, noe de også gjør for denne pasientgruppen.

  Det har nylig, veldig nylig kommet en lignende publikasjon på MS som viser dysbiose. link: http://www.nature.com/articles/srep28484

  Eller er det at du mener at studiet er teknisk for dårlig?

   

  Jeg har allerede redegjort for mangler i denne publikasjonen, som etter min mening nedsetter kvaliteten på studien i sin helhet. dette av manglende beskrivelse av pasientene og det er ikke redegjort via validerte kriterier for tarmutredning, som ROMA-kriterier, for å skille eller prøve å forstå hvilken funksjonell lidelse de har, som IBS eller IBD, IC eller UC og hva de nu alle heter – spørr en gastrodude…

  Det som er oppgitt av pasientene og friske kontroller er dette:

  «Subjects with ME/CFS were established patients of a ME/CFS specialist, Susan Levine, M.D. and fit the Fukuda diagnostic criteria [1]. This study began before the criteria for systemic exertion intolerance disease (SEID) were established [22], but most, perhaps all, also fit the description of SEID.

  Of the 48 patients and 39 control participants who self-reported good health, 34 ME/CFS patients and 7 controls self-reported gastrointestinal disturbances such as constipation, diarrhea, or intestinal discomfort.(symptomene er ikke spsifikt beskrevet, hverken fakuda eller sf-36 identifiserer GI-sympt. Veien til ROMA!!!)

  Many ME/CFS patients are able to identify an acute, often flu-like, illness that immediately preceded the onset of the disease eventually diagnosed as ME/CFS, while others are unaware of an initiating event and consider their onset to be gradual. Among the 48 ME/CFS patients in the study, 19 indicated a gradual and 25 stated a sudden onset. (varighet er ikke beskrevet)

  «ME/CFS subjects completed the Short Form 36 Health Survey (SF-36.org) and Bell’s Disability Scale [65]. Potential controls from the same geographic area as cases were screened by the physician for suitability as healthy controls. As indicated in Table 1, mean and median ages of cases and controls were within 5 years and the female to male ratios were similar.» (mhj com: metadataene i fila under viser at kontrollene eller svært få ikke fylt ut sf-36 som da ville ha styrket sammenligningsgrunnlag)

  ME/CFS subjects completed the SF-36 form (Additional file 1: Figure S1) and Bell’s Disability scale (Table 1).» som meta-dataene finnes i

  Additional file 5: Table S2.Per-sample metadata mapping file used throughout the QIIME pipeline. (XLSX 61 kb)

  «We did not collect information concerning diet of patients and thus do not know whether this factor might have affected the composition and/or metabolism of the colonic microbiota in our cohorts.»

  Background

  Gastrointestinal disturbances are among symptoms commonly reported by individuals diagnosed with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS).

  However, whether ME/CFS is associated with an altered microbiome has remained uncertain. Here, we profiled gut microbial diversity by sequencing 16S ribosomal ribonucleic acid (rRNA) genes from stool as well as inflammatory markers from serum for cases (n = 48) and controls (n  = 39). We also examined a set of inflammatory markers in blood: C-reactive protein (CRP), intestinal fatty acid-binding protein (I-FABP), lipopolysaccharide (LPS), LPS-binding protein (LBP), and soluble CD14 (sCD14).»

  «Objective molecular markers for diagnosis of ME/CFS are lacking. We examined the levels of plasma markers and microbiota composition in the diseased vs. healthy subjects in order to determine whether the data, taken together, could predict ME/CFS vs. healthy status.«

  sluttkommentar:

  da beskrivelser pasientgruppe og friskekrontroller MED tanke på omfanget av publikasjonen mangler – symptombeskrivelser og hvilke symptomer pasienter opplever i fra GI-syst, samt legens undersøkelser.

  Kan det virkelig ikke bli klarere enn dette! det spiller ikke noen rolle om hva jeg mener og der er også sannsynlig at der kommer nye dysbiose-studier, men da hadde det vært en fordel å ha symptomdata og data fra tidligere behandling, infeksjon i magetarm, annet, osvosv…. DET gjør de vitenskaplige dataene og resultatene sterkere. Her konkluderer de faktisk med at de kan skille mellom gruppene med så og så nøyaktighet… men data fra kartlegging mangler for å gjøre det sterkere.

  😉 okei… kan æ pakke ut sakene mine, dagen i dag e relevant og gud bedre fastlegen har i dømt mæ paskebudskap.

  Lykke til og gode tanker sendes, men ikke for flisespikkeri!!!!

 5. Undseth, R., Berstad, A., & Valeur, J. (2016). Systemic symptoms in irritable bowel syndrome: An investigative study on the role of enterocyte disintegrity, endotoxemia and inflammation. Molecular Medicine Reports, 14(6), 5072–5076. http://doi.org/10.3892/mmr.2016.5878
  Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5355706/
  —-
  Irritable bowel syndrome (IBS) is often accompanied by extra-intestinal symptoms, including fatigue and musculoskeletal pain. The present study aimed to investigate whether these symptoms were associated with markers of enterocyte disintegrity, endotoxemia and inflammation.
  .
  Patients with IBS were recruited consecutively from our outpatient clinic (n=94) and compared with a group of healthy controls (n=20). Habitual symptoms were assessed using the IBS Severity Scoring System, the Fatigue Impact Scale and Visual Analogue Scales for measuring musculoskeletal pain.
  .
  A lactulose challenge test was performed to induce post-prandial symptoms, and blood samples were obtained prior to and 90 min following lactulose ingestion to determine levels of intestinal fatty acid binding protein (iFABP), lipopolysaccharide (LPS), the LPS co-receptor soluble cluster of differentiation (sCD) 14, monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and calprotectin.
  .
  Habitual symptom scores were high among the included patients, and lactulose ingestion induced significantly more symptoms in the patient group compared with the healthy control group (P=0.0001). Serum levels of iFABP were reduced in IBS patients compared with healthy controls, prior to and following lactulose ingestion (P=0.0002 and P=0.0001, respectively).
  .
  Following lactulose ingestion, iFABP levels decreased in IBS patients (P=0.0001) and in healthy controls (P=0.02). Fasting levels of LPS, sCD14, MCP-1 and calprotectin were not significantly different between IBS patients and healthy controls.
  .
  However, following lactulose ingestion, LPS levels increased in healthy controls (P=0.03), whereas MCP-1 levels decreased in IBS patients (P=0.008). Intestinal and extra-intestinal symptom severities were not correlated with levels of circulating biomarkers.
  .
  No assessed biomarker in the present study appeared to be associated with symptom development in IBS patients. However, the implications of the low levels of iFABP observed require further investigation.
  .
  Keywords: calprotectin, cluster of differentiation 14, intestinal fatty acid binding protein, lipopolysaccharide, monocyte chemoattractant protein-1

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.