Privat utredning og behandling: Bærum CFS/ME og borrelioseklinikk v Dag Gundersen Storla

Etter hva jeg kan se, er det noe som taler for at Dag Gundersen Storla har åpnet en klinikk som tilbyr privat utredning og råd om videre behandlingsmuligheter. Bærum CFS/ME og borrelioseklinikk. Det refereres til «oss», men nettsiden er nogså mangelfull. men utrede mistenkt for ME kan mannen….

Bærum CFS_ME og borrelioseklinikk v Dag Gundersen Storla

Dette er Dag G Gundersen Storla:

«Eier og driver Bærum CFS/ME og borrelioseklinikk. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, der han også har tatt medisinsk sosiologi, Master of International Community Health og en doktorgrad innenfor fagfeltet tuberkulose. Han har i flere år arbeidet ved et helseprosjekt i Bangladesh, og har også vært innom psykiatri og allmennpraksis.Han er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. En periode har han vært faglig leder ved CFS/ME-senteret ved Oslo universitetssykehus Aker (tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME), og har inntil nylig arbeidet som overlege ved en infeksjonsmedisinsk seksjon ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.»

om utredning står det følgende:

«Hvis du ønsker å utredes hos oss, ber du fastlegen din om å sende en søknad. Når denne er vurdert, og det er funnet grunnlag for å foreta en utredning, får du brev i posten med innkalling til første konsultasjon.

Den varer i 90 minutter, slik at vi vil ha god tid til å gå igjennom både sykehistorien og symptomene dine, foreta en klinisk undersøkelse og legge en plan for videre utredning.

Den neste konsultasjonen er på 60 minutter, og finner vanligvis sted 2-3 uker etter den første, når prøvesvarene foreligger. Da oppsummeres resultatene av utredningen, og vi vil sammen forsøke å trekke en konklusjon.

I etterkant sendes et sluttdokument (epikrise) til fastlegen din, som også vil tjene som en spesialistvurdering. Til slutt ser vi på veien videre, på behandlingsmuligheter og rehabilitering.»


 

Dette er en presentasjon i fra mars 2014 som er interresant med tanke på forskjeller på ME og Fibromyalgi (FM): CFS-ME_og_differaldiagnostisk_utredning-Dag-Storla_mars2014

Extrahera sidan 1_24

Extrahera sidan 1_25

Extrahera sidan 1_26

Extrahera sidan 1_14

Ja, synes dette er ett meget godt spørsmål!

Ja på kanten: Visste dere at 40 % ikke tilfredstilte ICC (2011) av tilfredstilte Canada-kriterier (CCC 2003), sier Storla etter undersøkelser på ME-senteret, Aker.

På slutten akkurat nu:

Det å bli rammet av en sykdomstilstand som innehar ett massivt symptombilde, som ME. Samtidig vet vi at der er overlapp av symptomer med mange andre annerkjente sykdommer og andre ukjent og mangelfull kunnskapstilstander. Gundersen Storla må sies å inneha flere av spesialkompetansen av disse fagområdene. Dette er en stor fordel for pasienten og for fastlegen.

Må bare ta med Jørgen Valeur sin  egenhendig laga flotte illustrasjon om hvordan det ser ut når pasienter møter en ny lege (for stakkars F*** !!!)

Jørgen Valeur illu lege vs MUPS

Så får vi se om paradigmeskiftet virkelig har kommet:

Det er bare å si det rett ut, Det er stor tradisjon for andre leger å sende inn bekymringsmeldinger til helsetilsynet. Det blir jo spennende å se hvor lenge denne klinikken holder før legen står med:

Begrenser autorisasjon som lege (hpl § 59a) –  forsvarlighet (hpl § 4) – ressursbruk (hpl § 6) – informasjon (hpl § 10)

sånn typisk som:

Statens helsetilsyn finner videre at klageren har brutt ressursbestemmelsen i helsepersonelloven § 6. Pasient er påført utgifter ved å måtte betale for dyre,  laboratorietester som det ikke var faglig grunnlag for, unødvendige legemiddelkostnader, unødig mange oppfølgingskonsultasjoner hos klageren med tilsvarende tidstap og høy konsultasjonskostnad. Trygden er påført unødige utgifter ved at den unødvendige behandlingen har omfattet en rekke blodprøvekontroller ved norsk laboratorium, og refusjon for disse belastes trygden. (…) rekvirert på blå resept uten at det er dokumentert at pasienten har de sykdommer som tilsier refusjon. Den uforsvarlige behandlingen har også omfattet en rekke blodprøvekonroller hos fastlege, dessuten undersøkelse hos … som det det ikke ville vært behov for ved X blabla -behandling.(kunne like gjerne stå utredning)

Statens helsetilsyn mener det foreligger pliktbrudd i form av uforsvarlig legevirksomhet på flere felt samtidig: bla bla bla bla mangelfull diagnostikk og undersøkelse, mangelfull samhandling med spesialisthelsetjeneste og fastleger og misbruk av blåreseptordningen. Klageren har påført pasienter og trygden unødige utgifter. Videre påført både pasienter og laboratorium unødig tidstap ved omfattende blodprøvetaking og analysering uten faglig forsvarlig indikasjon.

Jadajada – sånn e livet, men kreft og primære immunsviktsykdommer fant de, IBS og FD med litt kostholdsendring – med fy flate diett foreslått av lege… fysjom…

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.