På ME-fronten: Cochrane vs Larun; Folkehelseinstituttet har bevisst villedet og tilbakeholdt informasjon

[Sak 17/10566 F08 Exercise Therapy for chronic fatigue syndrome – Cochrane review: Revidering av Larun et al. Cochrane oversiktsstudie/meta-analyse fra 2015/2017 om effekt av aerob treningsbehandling (GET) for MEcfs, etter en omfattende klage fra avdøde Robert Courtney. Hva skjedde egentlig?] (Edit memhjkom: dette innlegget er ikke ferdigstillt)

Lillebeth Larun, Kjetil G Brurberg, Jan Odgaard‐Jensen og Jonathan R Price, hvor av de tre førstnevnte er fra tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret), nå innunder Folkehelseinstituttet (FHI), og sistnevnte er førsteforfatter for Cochrane oversiktsartikkel kognitiv atferdsterapi og CFS fra 2008. Larun et al. «Cochrane CFS Exercise therapy review» ble publisert i 2015 [omtale/FHI] [blogg, blogg] og nye versjoner, siste i 2017 [PMC][Cochrane][Cochrane/whatsnew]. I tillegg ble det i 2016 publisert en forkortet versjon «An abridged version of the Cochrane review of exercise therapy for chronic fatigue syndrome.«.

Hvordan Cochrane er organisert kan du finne her. Hvor sjefsredaktør, the Editor in chief, har hovedansvar. Dr. David Tovey har vært sjefen siden 2009 og gikk av 31mai d.å, og ny inn Dr Karla Soares-Weiser. Editor for the Common Mental Disorders Group; Professor Rachel Churchill (hvor CFS review er innunder). Senior Editor of the Brain, Nerves and Mind Network; Professor Chris Eccleston.

Totalt ut av det blå, skriver journalist Kate Kelland 17 oktober 2018 for Reuters (London) en artikkel «Exclusive: Science journal to withdraw chronic fatigue review amid patient activist complaints.», hvor på det fremkommer at Cochrane ved Editor in chief David Tovey ønsker å midlertidig tilbaketrekke Larun CFS Exercise therapy review.

Artikkelen inneholder uttalelser fra bl.a. Larun:

«But in an email seen by Reuters, Cochrane editors Rachel Churchill and David Tovey say the review had received “extensive feedback” which they now considered grounds for it to be temporarily removed.»

«Tovey confirmed to Reuters that he had made a decision to withdraw the review temporarily, saying this would give the authors time to respond to several points in a complaint which “we felt … raised issues we needed to address”.»

«In their Oct. 15 email, addressed to Larun, Churchill and Tovey wrote: “We are … temporarily withdrawing your review to allow you and your co-authors time to adequately address the feedback received. Consequently, your review will shortly be removed from the Cochrane Library.”»

«Larun fortalte Reuters at hun var «ekstremt bekymret og skuffet» med Cochrane-redaktørens handlinger. «Jeg er uenig med beslutningen og anser det for å være uforholdsmessig og dårlig berettiget,» sa hun.»

«In an emailed response to questions from Reuters, Tovey said: “We are in discussion with the review author team about this review following a formal complaint to me as Cochrane’s editor in chief, which we judged to raise important questions.”»

«Larun sa at hun ikke ville karakterisere dette som en diskusjon, men som en ensidig beslutning fra Cochrane redaktører.».

(les også reaksjoner, som feks S4MEnytt+ her, besteverste 20okt2018)(Fysioterapeuten,25okt2018)

Forskning.no «dekker saken 17/10566″ den 6 november 2018 med artikkelen «Vil trekke tilbake ME- forskning etter kritikk.«. «Den anerkjente forskningsdatabasen Cochrane vil trekke tilbake en oversiktsartikkel om trening og ME.», med nye uttalelser i fra FHI «Folkehelseinstituttet mener at å trekke studien er å gå for langt.».

Den 10. september mottok Larun et brev fra Cochrane med beskjed om at de kom til å trekke studien midlertidig fordi Larun ikke hadde svart på tidligere fremlagt kritikk godt nok.

– Vi ser ikke at tilbaketrekking er en forholdsmessig respons, skriver Trygve Ottersen, fungerende direktør i Folkehelseinstituttet i et svar til Cochrane.

Han skriver også at det er urimelig om standarden for vurdering av denne rapporten skal være annerledes enn for andre Cochrane-rapporter.

Forskerne har nå gått gjennom oversiktsartikkelen en gang til. Folkehelseinstituttet skriver i en e-post til forskning.no at de har tro på at en revisjon vil føre til en fornuftig løsning.

I revisjonen har forskerne gjennomgått alle innspillene som har kommet, og blant annet gjennomført foreslåtte nye regnemetoder. Dette har ført til noen endringer i hvordan usikkerhet og funn beskrives.

– Men hovedbudskapet er likevel at gradert trening kan bidra til å lindre noen symptomer på kronisk utmattelsessyndrom, spesielt utmattelse, skriver Ottersen til Cochrane.

Videre skriver han at det er blitt publisert noen nye studier som tar for seg gradert trening som behandling. Men at disse ikke utfordrer konklusjonen i Laruns oversiktstudie.

– Det er derfor vanskelig å se hvordan medisinske miljøer eller pasienter skal kunne tjene på at den nåværende studien trekkes.

Etter planen skal Cochrane komme med en endelig beslutning i saken i midten av november.

Folkehelseinstituttets håndtering av sak 17/10566 Cochrane CFS Exercise therapy review

Det eksisterer en rett til innsyn i offentlig virksomhet saksdokumenter og krav til publisering av postjournal. Innsynsretten er hjemlet i offentlighetsloven. eInnsyn (på internett) er en utvidet tjenteste fra Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP).

Det er mye som kan tyde på at FHI ikke har innlevert alle saksdokumenter fortløpende (journalført) i denne saken jf oversikten i OEP og de har også fått medhold i Offentlighetslovens §5 (doknr6/25okt2018). Innsynskrav kan også sendes til FHI direkte, som da saken først ble kjent i media.

I tilfellet tjenesten eInnsyn/OEP ble imidlertid resultatet at ingen av saksdokumentene ble publisert i OEP før 1 februar 2019. Da er det også inneforstått med at FHI har bevisst villedet, og både unngått og unndratt informasjonsplikt, noe jeg vil gjøre rede for i dette innlegget. Dette da det er, etter min mening, viktig med hva som formelt/offentlig formidles av informasjon fra helsemyndighetene (uavhenging av førkunnskap). Etter beste evne da denne saken er blitt unødvendig uoversiktlig.

Tidslinje for hendelser – Cochrane CFS Exercise therapy review:

18februar2018 Formell klage av Robert Courtney innsendes Cochrane
10april2018 Dr. Nuala Livingstone ferdigstiller analyserapport basert på Robert Courtney klage og revisjon av 10.1002/14651858.CD003200.pub7 , (doknr3/p1feb2019)
31juli2018 Tovey informerer Larun om klage og analyse/forslag etter Livingstone (ikke innmeldt dok/journalført)
13august2018 Larun svarer Tovey (ikke innmeldt dok/journalført)
7september2018 Tovey kontakter Larun og co og ber om tilbaketrekking av CFS Exercise therapy review (ikke innmeldt dok/journalført)
2oktober2018 Trygve Ottersen (FHI) til Cochrane David Tovey (doknr2/p1feb2019)
4oktober2018 Tovey til Ottersen (FHI) info + revidering IPD ikke godkjent, ingen publi (doknr3/p1feb2019)
15oktober2018¤ Cochrane tilbaketrekker CFS-kinesisk medisin metastudie
16oktober2018 Trygve Ottersen (FHI) til Cochrane Tovey (doknr4/p1feb2019)
17oktober2018 Kate Kelland Reuters Exclusive: Science journal to withdraw chronic fatigue review amid patient activist complaints. Larun uttaler seg.
24oktober2018 Telefonkonferanse (doknr5/p1feb2019)
25oktober2018 David Tovey om konf. (doknr6/p1feb2019, §5)
25oktober2018¤ amended ‘This review is subject to an ongoing process of review and revision..(…)
25oktober2018 * Fysioterapeuten CFS/ME: Cochrane ønsker å trekke tilbake oversiktsartikkel
29oktober2018 Therese Kari Øgaard (FHI) til Tovey (doknr7-9/p26feb2019)
30oktober2018 Tovey til Therese Kari Øgaard (FHI) (doknr7-9/p26feb2019)
31oktober2018 Therese Kari Øgaard (FHI) til Tovey (doknr7-9/p26feb2019)
2november2018 Trygve Ottersen til Cochrane Tovey (doknr10/p26feb2019)
6november2018 * omtales i Forskning .no Trygve Ottersen uttaler seg.
29november2018 FHI Cochrane (ikke innmeldt dok/journalført)
30november2018¤ amended. ny oppdatert versjon ble ikke godkjent.
5desember2018¤ tilbakemeldingMark Vink kommentar ifra Cochrane Common Mental Disorders (CMD) Review Group.
7desember2018¤ IPD protokollen tilbaketrekkes fra Cochrane
14jaunuar2019 FHI Cochrane (ikke innmeldt dok/journalført)
20februar2019
David Tuller Trial By Error: Cochrane Update, and Caroline Struthers’ Latest Letter. virology blog
8mars2019¤ Amended: har til slutten av mai2019 å forbedre metaanalysen.
12mars2019* Trial By Error: Cochrane’s Report on Courtney’s Complaint. m/editor NL sin analyse
13mars2019 * Kate Kelland Reuters Special Report: Online activists are silencing us, scientists say. Uttalelser i fra Larun.
13mai2019 Atle Fretheim (FHI) til Tovey (doknr12/p12jun2019) innlevering av ny Cochrane-versjon
24mai2019 Tovey til Atle Fretheim,Larun,Brurberg. Fretheim til Tovey. Tovey til Fretheim. (doknr11/13/p12jun2019)
27mai2019 Fretheim til Tovey. Tovey til Fretheim. Fretheim til Tovey (doknr11/13/p12jun2019)
28mai2019 Tovey til Fretheim (doknr11/13/p12jun2019)
29mai2019 Fretheim til Tovey. Tovey til Fretheim. Fretheim til Tovey (doknr11/13/p12jun2019)
31mai2019 Dr David Tovey går av som Editor in chief
1juni2019 Dr Karla Soares-Weiser ny Editor in chief
7juni2019¤ Amended: vil bli publisert innen 2 mnd

(Forklaringer: ¤ formell/offentlig informasjon, * uoffisiell informasjon. doknr7/p26feb2019 menes dokumentnummer 7/p for publikasjonsdato i OEP. Listen inneholder alle sak 2017/10566-dokumenter (pdf) i fra OEP (pr 3jul2019). Kronologisk, også der innholdet i dokumentene refererer til hendelses-dato).

Robert «Bob» Courtney 

En kort pre-oppsummering:

(I tilfelle jeg ikke har kapasitet til å skrive resten)

Det fremkommer klart og entydig at Larun og medarbeidere har fått varsel om tilbakketrekking allerede 7 september 2018 etter at Larun ikke hadde korrigert oversiktstudien på en god tilfredstillende måte på NL punkter etter analyse av Courtney klage.

v

Fungerende direktør i Folkehelseinstituttet Trygve Ottersen tar saken med Cochrane med brev 2 oktober 2018. Dette brevet blir omfattende besvart av Editor in chief David Tovey den 4 oktober 2018 (mottatt e-post NHI 5okt2018). I dette brevet til Tovey finnes også en e-post draft som er adressert til Larun og medarbeidere. Denne ble «lekket» til Reuters (17okt2018).

Brev 16 oktober 2018 fra Trygve Ottersen (FHI) til Tovey:


Larun og medarbeidere fikk også en ny mulighet til å korrigere oversiktsstudien med en ny revidert versjon, informert i ett brev datert 2 november 2018 i fra Ottersen til Tovey. Denne ble ikke godkjent etter fagfellevurderingen 20 november 2018 (¤ amended).

sak17/10566, Tovey  til FHI etter telefonkonferansen 25 oktober 2018 (doknr6).

Brev 2 november 2018 fra Ottersen til Tovey (sak17/10566, doknr10,se under)


Det neste journalførte saksdokumentet (publikasjonsdato 12jun2019) i OEP er datert 13 mai 2019 (doknr.12), som er ett brev fra Atle Fretheim til Tovey. Denne inneholder en ny versjon av oversiktsartikkelen, som sendes inn til fagfellevurdering. Doknr.12 inneholder også en arbeidsplan i samband med den nyinnleverte versjonen. I skrivede stund har de altså fått ennå en mulighet til å berge studien.

Editor in chief David Tovey respons 24 juni 2019 på forslag til ny versjon ala 13mai2019 (se epost under)

Jeg synes det er viktig å presisere at Editor in chief David Tovey har tatt klagene som har kommet ang Larun Cochrane oversiktstudie på høyeste alvor, selv om han også har gitt Larun og medarbeidere flere sjanser med å få en studie som innehar Cochrane sitt kvalitetskrav.

Det er ikke pr skrivende stund kommet formell og offensiell uttalelse fra FHI muntlig eller skrifltlig som feks en pressemelding eller oppdatering på egen nettside. Og akkurat nå står Larun CFS Exercise therapy review uten fagfellevurdert publikasjon!

Etter å ha studert primærstudiene som er inkludert, som Mark Vink, må jeg bare si at rent faglig holder studien ekstremt lav kvalitet. Siste oppdateringer indikerer at (se her) de ikke vil ofre Powell 2001, som av en av to inkluderte studier i tillegg har deltakere i fra 15 år, noe som også er i brudd med Larun sin protokoll. (og de har ikke korrigert for SF36PS, samt slått sammen behandlingsarmene, samt ingen bevis for faktisk treningsbehandling). I det nye forslaget til oversiktsstudie har de også kommet med nye måter å «trylle» med resultatskårene (berge effekt og dokumentstyrke på utmattelse etter treningsterapi). Dersom den nye versjonen blir godkjent, bør Cochrane starte «skamme-seg-ihjel-kampanje».

På ME-fronten: Forskere uttrykker sin bekymring om gradert treningsterapi for ME-syke i ett brev 1mai2018 til helsepersonell.

Norske Katarina Lien finner forhøyet melkesyre produksjon, akkumulering og nedsatt klareringfunksjon etter bare 15-20? min høyintensitiv aerob «spinning» to dager på rad!


 

8 kommentarer om “På ME-fronten: Cochrane vs Larun; Folkehelseinstituttet har bevisst villedet og tilbakeholdt informasjon

 1. Tilbaketråkk: The Cochrane correspondence – ME/CFS skeptic

 2. Les også en god oppsummeringen av Michiel Tack @MTackCVS basert på sak 17/10566 Cochrane vs Larun et al oversiktstudie om ME og aerob gradert treningsterapi

  The Cochrane correspondence, 3juli2019 | https://mecfsskeptic.wordpress.com/2019/07/03/the-cochrane-correspondence/

  Michiel Tack har også nylig, 4juli2019, fått publisert en respons/kommentar i BMJ med tittel Why Graded Exercise Therapy and Cognitive Behaviour Therapy are Controversial in Chronic Fatigue Syndrome – https://go.shr.lc/2FPIYR2

  En nylig studie har undersøkt om behandlingsklinikker i England rapporterer skadevirkning etter gradert treningsterapi og kognitiv adferdsbehandling (hvor gradvis økning av aktivitet inngår) på ME-pasienter.
  McPhee, Graham, Adrian Baldwin, Tom Kindlon, and Brian M Hughes. “Monitoring Treatment Harm in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Freedom-of-Information Study of National Health Service Specialist Centres in England.” Journal of Health Psychology, (24 June 2019). https://doi.org/10.1177/1359105319854532

  Som kjent er kjernesymptomet, altså det som karakteriserer sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME, ICD-10 G93.3). (ekstrem) hurtig muskulær og kognitiv trettbarhet (fatigabilitet/fatigability), med redusert restitusjonsevne (PEM, PENE) som beskrevet her: https://totoneimbehl.wordpress.com/skjemainfo-om-me-g93-3/

  Liker

 3. Tilbaketråkk: På ME-fronten: Alice, Mad Hatters and down the Rabbithole – ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

 4. Mars 2020: Stakeholder engagement in high-profile reviews pilot
  Cochrane is conducting a pilot project for engaging stakeholders (such as consumers, clinicians and researchers) in the development of high-profile Cochrane Reviews. The pilot will develop and test a process for involving stakeholders in updating the Cochrane review on Exercise therapy for chronic fatigue syndrome. This webpage provides information and regular updates on the progress of the pilot and the update of the Cochrane review.

  https://community.cochrane.org/organizational-info/people/central-executive-team/editorial-methods/projects/stakeholder-engagement-high-profile-reviews-pilot

  Liker

 5. 3jun2020: Informasjon innhentet av Caroline Struthers (Tusen takk Caroline 😀 ) postet på bloggen «Healthy Control – A serial `healthy control’ research participant, citizen scientist, and public involvement in health research enthusiast.»

  Correspondence between Cochrane, Gordon Guyatt and Norwegian Institute of Public Health: May-June 2019
  https://healthycontrolblog.wordpress.com/2020/06/03/correspondence-between-cochrane-gordon-guyatt-and-norwegian-institute-of-public-health-may-june-2019/

  Inneholder mye av kommunikasjonen mellom fhi v Atle Fretheim, Tovey mfl og som ikke er innmeldt eInnsyn!

  Liker

 6. Tilbaketråkk: The Cochrane correspondence – ME/CFS Skeptic

 7. Tilbaketråkk: 6 år etter IOM-rapporten – Life with ME by Sissel

 8. Tilbaketråkk: Vit mer om: Hva er og menes med «bias» i forskningen? – NeuroImmunologisk Myalgisk Encefalomyelitt (ME)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..