Behandling: Vil legemiddelet klonidin ha en potensiell effekt som behandlingstiltak ved ME/CFS?

I dette innlegget skal vi se nærmere på legemiddelet klonidin/Catapresan og om det kan ha en potensiell behandlingseffekt av ME rammede individer. Her vil vi se på hva klonidin er, virkningsmekanismer, bivirkninger, studier Wyller har basert sin klonidin studie på med hensyn til oppgitte referanser og hypotese i protokollen og personlig vurdering ut i fra …

Fortsett Behandling: Vil legemiddelet klonidin ha en potensiell effekt som behandlingstiltak ved ME/CFS?

Norsk forskning på ME/CFS – NorCAPITAL Kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME hos ungdommer, Behandling og basale sykdomsmekanismer, Dr. V.B Wyller.

Prosjektbeskrivelse av Dr. Vegard B. Wyllers studie NorCAPITAL: Kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME hos ungdommer, Behandling og basale sykdomsmekanismer. I dette innlegget skal vi se litt nærmere på foskningsstudien til Dr. med Vegard Bruun Wyller, som er overlege ved Barneklinikken, Rikshospitalet i Oslo. Med seg har Wyller flere samarbeidspartnere og en av grunnene er prosjektets omfang. Prosjektstudien …

Fortsett Norsk forskning på ME/CFS – NorCAPITAL Kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME hos ungdommer, Behandling og basale sykdomsmekanismer, Dr. V.B Wyller.