Det lyser i de stille grender og jula e her…

Så da var det jul igjen, selveste julaften faktisk. Askepotts tre nøtter er ferdigkonsumert og noen styrer der ute på kjøkkenet med forberedelsene til årets høydare – pinnekjøtt!

Med dette takker jeg for årets oppmerksomhet på blogg og ellers. De beste og gode klemmer og tanker for julekvelden 2017 sendes over eteren her i fra. God jul godt folks ❤

ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

De eldre og vise skriver alltid på julekortet at de ønsker sine en god og bedre helse i året som kommer. Så ja ett inderlig ønske om akkurat det…

Det er alltid noe spesielt med jula. Der er håp og der er glede og forventninger – og ettertanke …og noen bør seriøst tenke mer enn andre!

Hell togstasjon_pepperkake deko

Ett år er snart forbi og kjenner at ordene sitter ganske så fast. Det har vært ett år på godt og men mest vondt, så derfor er jeg både trist (les; ubegripelig forfæra)  men glad og håpefull på samme tid…(selvfølgelig jeg har jo fått dusja til julaften!!)

og  … Julen är här

Ge oss av den frid som rår,
i stjärnornas förunderliga hem.
Led oss på den väg vi går,
så att vi hittar hem until den.

Julen är här,
och lyser frid på jorden.
Glädjen är stor –
i ett barns klara ögon…

Vis opprinnelig innlegg 186 ord igjen

Reklamer

På ME-fronten/vit mer om: biokjemi/molekylærbiologi/cellefysiologi 101

[intro – vi trenger visst en bratt læringskurve fra naturfag ungsk/vgs til universitetsnivå] Det har den siste tiden kommet en rekke publikasjoner som omhandler hvordan stoffomsetningen, altså metabolismen ser ut i sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME), hvorpå den siste er i fra forskningsteamet med utspring fra Haukeland universitetssykehus i Bergen. I forbindelse med RTX-studiene har det blitt innsamlet en rekke blodprøver i fra ME-pasienter. Denne grunnforskningsstudien eller basisforskningen har brukt hele 200 pasienter og litt over 100 friske kontroller. Dette med hensikt for å finne ut om hvordan proteiner, altså aminosyrene oppfører seg i cellene våre med spesielt fokus på hvordan de påvirker kroppens evne til energiproduksjon mm.

viten-om-liv

For noen av oss er dette noe lettere å forstå, selvfølgelig, jeg hadde allerede notatark på veggen på studenthybelen 1.studieår om alle trinnene i glykolysen, altså der hvor glukose (karbohydrat, monosakkarid) gjennom ørtiførti enzymkatalyserte trinn ender opp som ja pyruvat. Husker jo ikke engang hvem av kursene, annet at det ikke var matte!. Så jeg leser de lange rare ordene i publikasjonene i mitt hode og kan jo bare konstatere at jepp! lest de mange ganger før….tydligvis…himle – så nu e det jo på’an igjen og korthukommelse og kognitiv svikt e jo a bitch, samtidig så e det særs omfattende faglig sett. Så nei, kommer ikke til å gå i dybdeanalyse med lange utredninger og forklaringer(sjøl  om d klør no j**g altså)…. vi har internett folks!!

Så hvordan kan vi klare å forstå resultatene og hva de betyr, og ikke minst; forklare energimangel og melkesyre når folket ikke vet hva pyruvat er engang eller hvordan maten vi spiser, altså karbohydrater, fett og proteiner blir brutt med til enklere bestanddeler via fordøyelsen, disse organiske stoffene med funksjonelle grupper med kjemiske syre/base og redoks egenskaper, med rekke enzymer og deres coenzymer for å speede det hele opp, for å ende opp som ett stoff hvor kroppen bruker kjemisk energi mellom bindingene til å gjøre muskelarbeid… jada!! Ta ti harehopp nu og juble over kjemisk energikraftverk in power-action – fantastisk, ikke sant!!??

Der er produksjon – der er forbrenning – der er ånding eller respirasjon – der er liv – der er fra mine skolebøker til nu fantastiske internett med visuell læringsmedia – der e håp…

Les mer «På ME-fronten/vit mer om: biokjemi/molekylærbiologi/cellefysiologi 101»

Presentasjon av Tor Lea, NMBU, 20april2016: ME – hvor står vi våren 2016?

Professor Tor Lea, Laboratorium for molekylær cellebiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet i Ås, holdt en presentasjon, «ME – hvor står vi våren 2016?», ved Ullevål Sykehus, 20 april 2016.

I denne presentasjonen gir professor Lea innsikt i følgende:
Bakgrunn, faglig og i forhold til ME.
• Endringer i holdningen til ME internasjonalt
• ME forskning som peker framover
• Forståelse av sykdomsmekanismer pr. 2016
• Kommentarer knyttet til behandlingsalternativer?

Lra_presentasjon_april2016_3
Les mer «Presentasjon av Tor Lea, NMBU, 20april2016: ME – hvor står vi våren 2016?»

Ukas Uviten 21apr2016: Den akademiske debatten med Kristian Gundersen er offisielt over!

21 april 2016: I Aftenposten viten skrives det hver uke fra en forsker og hva akkurat den mener om mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk. I gårsdagens innlegg lovte jeg en akademisk vitenskapelig debatt jf ytringen til Gundersen. Begrunnelsen for at jeg mener dette ikke lengre er en debatt, kan du lese mer om under bildet. (Kortlenke hit: http://wp.me/p1wvHk-1DI )

Aftenposten Viten_uviten_Kristian Gundersen_20apr2016

Kristian Gundersen

Les mer «Ukas Uviten 21apr2016: Den akademiske debatten med Kristian Gundersen er offisielt over!»

På ME-fronten: Omsorgskrav og adekvat pleie til pasienter med alvorlig Myalgisk Encefalopati (ME/CFS)

…uten mulighet for å føre en samtale, tilkalle hjelp eller ta vare på seg selv…

Prinsippene for behandlingen av ME er de samme uansett sykdomsgrad, men den sykes muligheter for utfoldelse er forskjellige, og underlettende tiltak blir deretter.

Man må vite at tilstanden i løpet av timer eller dager kan gå fra selvhjulpen på flere områder til full pleiepasient, og at selv en med høy grad av autonomi kan være fullstendig utslått deler av dagen, uten mulighet for å føre en samtale, tilkalle hjelp eller ta vare på seg selv.

«Mange alvorlig syke ME-pasienter pleies hjemme av familiene sine, ofte i årevis, uten at det gis vesentlig støtte, avlastning eller veiledning. Den kunnskapen som finnes om dette temaet, sitter hovedsakelig hos pasientene selv og deres familier og spres via ulike nettverk.

Vit mer om: Omsorgskrav og adekvat pleie til pasienter med alvorlig Myalgisk Encefalopati (ME/CFS)

Les hele Kreybergs publikasjon: Vit mer om: Omsorgskrav og adekvat pleie til pasienter med alvorlig Myalgisk Encefalopati (ME/CFS)

Bakgrunn – grunn til bekymring:

18. april 2016 i Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME inviterer til Forskningsseminar om CFS/ME og de aller sykeste pasientene med blant andre Trudie Chalder fra England. ( http://www.oslo-universitetssykehus.no/…/kurspresentasjoner… )

Pasientforeningene reagerer med rette: «ME-foreningen og M.E. Nettverket i Norge er dypt bekymret for hvordan et slikt seminar som dette vil påvirke synet på de sykeste pasientene. Begge pasientforeningene kjenner i dag til tilfeller av grove overtramp mot syke pasienter.

Svært syke pasienter nektes den hjelpen de selv og deres pårørende ønsker, og påtvinges «hjelpetiltak» som bidrar til en alvorlig forverring av situasjonen. Noen pasienter er så traumatisert av kontakten med dem som skulle hjelpe at de ikke lenger tør ha kontakt med hjelpeapparatet.

Overtrampene bunner oftest i en tro på at pasienten bør aktiviseres, og at kognitiv terapi og gradert trening er gode behandlinger for ME.»

( http://me-foreningen.com/meforeningen/?p=8601 , http://menin.no/ )

Dokumenterte hendelser: les om Ian; https://eirran.wordpress.com/2014/10/27/na-vil-vi-skilles/

Les om Danske Karina anno idag: http://valerieeliotsmith.com/…/karina-hansen-4-timeline-to…/

Det er sitater i fra forskerteamet og leder av ME-forskning på RH, OUS som dette: ( http://tidsskriftet.no/article/3431709 )

«Vi mener dokumentasjonsgrunnlaget for kognitiv atferdsterapi er så solid at alle pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati bør få tilbud om slik behandling.

De sykeste pasientene er ofte sengeliggende i mørke rom. Over lang tid kan dette ha alvorlige kroppslige og mentale konsekvenser (45, 46). Vi mener derfor at kognitiv atferdsterapi også må forsøkes hos denne undergruppen, selv om dokumentasjonsgrunnlaget er dårligere. Den minimale bivirkningsfaren tilsier at å unnlate å behandle de aller sykeste pasientene er mer risikofylt enn å gi slik behandling.»

med referanse til:
The psychotomimetic effects of short-term sensory deprivation.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19829208?dopt=Abstract

Osteoporosis among young adults with complex physical disabilities.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21378639?dopt=Abstract

I Tyskland ble en ung ME-pasient tvangsinnlagt og utsatt for vibrasjons-terapi. Advokater/leger klarte å få henne ut av institusjonen i slutten av 2015.

Vegard Bruun Wyller i en kommentar 23 okt 2015 i Tidsskriftet: «Til sammenlikning foreligger det mange studier av kognitiv atferdsterapi ved CFS/ME. Den hittil største (PACE-studien) omfattet 641 pasienter og viste en klar effekt i favør av kognitiv atferdsterapi (4), uten at det ble påvist økt forekomst av bivirkninger (5). Jeg finner det etisk betenkelig at forfatterne advarer mot å gi pasientene den behandlingen som har best vitenskapelig dokumentasjon

Videre i fra OUS:
«Når det gjelder kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati har dette følgende viktige konsekvens: Funn av immunologiske endringer kan ikke falsifisere hypotesen om at nevrobiologiske prosesser har sentral patofysiologisk betydning, snarere tvert imot. Gitt tilstedeværelsen av en «utmattelsesalarm» ville det være oppsiktsvekkende om man ikke fant endrede immunresponser. Tilsvarende kan funn av aktivert mikroglia i hjernen hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (54) ikke tas til inntekt for at sykdommen har en «biomedisinsk» årsak (48). Mikrogliaaktivering ses også ved sykdommer som karakteriseres som psykiske samt ved langvarig psykososialt stress (55). Ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati vil man altså forvente slik aktivering.»
Dermed er det ei INGEN som helst føre-var-holdning eller medisinsk forbehold om:

Patologisk-anatomiske forandringer i dorsale rotganglier

https://helseforskning.etikkom.no/…/prosjektregis…/prosjekt…

sensorisk nevronopati

http://nevro.legehandboka.no/…/paraneoplastiske-nevrologisk…

Dagen da Norske Helsemyndigheter ønsket «Lightning Process» systematisk brukt i helsetjenesten…

I en kommentar/debatt-artikkel på Tidsskriftet for den norske legeforening, 14 mars 2016 sørget, ikke mindre enn to leger (overlege og forskningsdirektør) i fra spesialisthelsetjenestens avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, avd Sunnaas sykehus HF, en lege (fagdirektør) og en psykolog i fra helsemyndighetenes mandatsrådgivende organ Nasjonalt Folkehelseinstitutt, en annen stakkars psykolog, gud Signe oss alle fra Norsk forening for Allmennmedisin’s MUPS avdeling og ja selvfølgelig ei ubetydlig velfødd ekstatisk Landmark, for nok en  pinlig profosjonell forskningsmedisinsk akademisk forlegenhet.  I denne spesielle «saken» er jeg for min del ikke helt sikker på hva som er mest kritikkverdig…

medisinmannen trall_la

Dette er Oxford-kriterier og retningslinjer for forskningsstudier:

A report – chronic fatigue syndrome: guidelines for research
Sharpe, M.C. et al. .Journal of the Royal Society of Medicine Volume 84 February 1991
Report of a consensus meeting held Green College, Oxford 23 March 1990

The Guidelines
The following guidelines were agreed.

Symptoms
A preliminary research glossary is appended. This comprises definitions for symptoms and suggestions for their description.

Signs
There are no clinical signs characteristic of the condition, but patients should be fully examined, and the presence or absence of signs reported.

Syndromes
Two broad syndromes can be defined:

Chronic fatigue syndrome (CFS)
(a) A syndrome characterized by fatigue as the principal symptom.
(b) A syndrome of definite onset that is not life long.
(c) The fatigue is severe, disabling, and affects physical and mental functioning.
(d) The symptom of fatigue should have been present for a minimum of 6 months during which it was present for more than 50% of the time.
(e) Other symptoms may be present, particularly myalgia, mood and sleep disturbance.
(f) Certain patients should be excluded from the definition. They include:
(i) Patients with established medical conditions known to produce chronic fatigue (eg severe anaemia). Such patients should be excluded whether the medical condition is diagnosed at presentation or only subsequently. All patients should have a history and physical examination performed by a competent physician.
(ii) Patients with a current diagnosis of schizophrenia, manic depressive illness, substance abuse, eating disorder or proven organic brain disease. Other psychiatric disorders (including depressive illness, anxiety disorders, and hyperventilation syndrome) are not necessarily reasons for exclusion.
Post-infectious fatigue syndrome (PIFS)
This is a subtype of CFS which either follows an infection or is associated with a current infection (although whether such associated infection is of aetiological significance is a topic for research).

To meet research criteria for PIFS patients must
(i) fulfil criteria for CFS as defined above, and
(ii) should also fulfil the following additional criteria:
(a) There is definite evidence of infection at onset or presentation (a patient’s self-report is unlikely to be sufficiently reliable).
(b) The syndrome is present for a minimum of 6 months after onset of infection.
(c) The infection has been corroborated by laboratory evidence.

In reporting studies it should be clearly stated which of these two syndromes is being studied. The degree of disability should be measured and stated. The criteria and method used to exclude subjects from study must be clearly described and the degree of examination and investigation specified. All patients should be assessed for associated psychiatric disorder and the results of this assessment reported.

Les videre: Kreyberg, S.E. (2004). Pasienter ut av ingenmannsland: Registeret for myalgisk encefalopati – ME/post viralt fatigue syndrom – PVFS. Norsk Epidemiologi 2004; 14 (1): 79-83.

Les mer «Dagen da Norske Helsemyndigheter ønsket «Lightning Process» systematisk brukt i helsetjenesten…»

Blogganbefaling: «Bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker i familier med ME-syke barn»

Med fokus på ME-syke barn og unge; Barnevernet på døra..?

Her har ME-foreldrene skrevet godt og innsynsrikt om erfaringer med det offentlige helsevesen, skole, offentlige tjenester og barnevern.

De skriver i innledningen:

Her ser vi nærmere på hvordan regelverket fungerer og forklarer ME-spesifikke utfordringer som hjelpere må være klar over, og som man bør tenke godt gjennom
før man eventuelt kontakter barnevernet. Teksten er skrevet i nært samarbeid med en ME-mamma som er utdannet barnevernspedagog.

Denne bloggen her i en rekke innlegg satt fokus på hvordan helsevesenet, med utspring i fra Rikshospitalets holdninger til sykdommen ME har medført stor traumatisk skade på barn og familier. Noe av dette kan du lese her.

Det anbefales å lese hele blogginnlegget under for gode råd og kunnskapsøkning.

ME-foreldrene

Familier som over år har opplevd et tillitsfullt samarbeid med ulike hjelpeinstanser, kan plutselig oppleve at samarbeidspartnerne melder bekymring til barnevernet. Hvorfor skjer dette når det er informert om diagnose, og det er opplyst at det er naturlig med delvis eller helt fravær fra skole? 

Her ser vi nærmere på hvordan regelverket fungerer og forklarer ME-spesifikke utfordringer som hjelpere må være klar over, og som man bør tenke godt gjennom
før man eventuelt kontakter barnevernet. Teksten er skrevet i nært samarbeid med en
ME-mamma som er utdannet barnevernspedagog.

Les om sykdommen ME her[1].
Denne saken kan også lastes ned som PDF.

Foreldreansvar

Det følger av barneloven § 30 at de som har foreldreansvaret skal utøve dette ut fra barnets interesser og behov. Barnet har krav på omsorg og omtanke, og de som har foreldreansvaret plikter å gi barnet en forsvarlig oppdragelse og forsørgelse. De skal sørge…

Vis opprinnelig innlegg 3 021 ord igjen

Den svenske Riksforeningen for ME-pasienter (RME) arr. i uke 43 to konferenser hhv Stockholm og Gøteborg

Nå har du muligheten til å få deltatt på ME-konferanse i Sverige i oktober 2015. Den svenske Riksforeningen for ME-pasienter (RME) arrangerer i løpet av uke 43 to konferenser med navn «De osynliga – en konferens om svår ME/CFS och vägen framåt» eller «The Invisible Ones – A Conference on Severe ME/CFS and the Way Forward».

Den ene finner sted i Stockholm mandag 19 oktober 2015 og den andre i Göteborg torsdag 22 oktober 2015.

 

RME ME seminar Gøteborg okt 2015

Konferansen er gratis og retter seg primært til helsepersonell og politikerne og media. Andre interesserte ved hvis plass. Antallet plasser er begrenset.

For spørsmål og påmelding kontakt RME på: e-post info@rme.nu  Web: http://www.rme.nu

Mer informasjon finner du på RMEs hjemmeside her

Program

ME/CFS – Bakgrund, symtom och forskning

Daniel L. Peterson, MD, Simmaron Research, USA.

Tydliga skillnader i plasmaimmunmarkörer mellan tidigt och sent stadium av ME/CFS

Mady Hornig, MA, MD, Director of Translational Research, Center for Infection & Immunity and Associate Professor of Epidemiology, Columbia University Medical Center, USA.

ME/CFS – frågan om definitioner och betydelsen av ett namn

Leonard Jason, PhD, Professor of psychology and Director of the Center for Community Research, DePaul University, Chicago, Illinois, USA.

Merknad: Presentasjon via Skape

Infektioner och autoimmunitet vid ME/CFS

Jonas Blomberg, professor emeritus i klinisk virologi.

Merknad: Presentasjon kun i Gøteborg

Diagnos och behandling av ME/CFS vid Gottfriesmottagningen

Olof Zachrisson, verksamhetschef, med. dr vid Gottfries Clinic AB.

Merknad: Presentasjon kun i Gøteborg

Stiftelsen Stora Sköndal presenterar ny ME/CFS-mottagning

Lena Nilsson, områdeschef Neurologiska rehabiliteringskliniken och Ulla Lindbom, specialist i neurologi, Stora Sköndal.

Merknad: Presentasjon kun i Stockholm


Norsk forskning: Forskningsprotokoll for pilotstudien «Biopsykologisk behandling av kronisk utmattelsessyndrom»

I  Dette innlegget er forskningsprotokollen gjengitt og er en forstsettelse av innlegget hvor det ble  gitt en beskrivelse av forskningsstudien med vitenskapelig tittel «Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt» med prosjektleder Vegard Bruun Wyller. Studien vil finne sted på Akershus Universitetssykehus (AHUS), som også er forskningsansvarlig for studien. Pilotstudien ble påstartet 1 september 2014 og forventes ferdigstillt i september 2015. 

VB Wyller

Les mer «Norsk forskning: Forskningsprotokoll for pilotstudien «Biopsykologisk behandling av kronisk utmattelsessyndrom»»

Zoonoser – hva er det?

I anledning den årlige konferansen til NorVect 30 og 31 mai 2015, se hjemmeside http://norvect.no/ er det mulig å få både ny og oppdatert vitenskaplig kunnskap om vektor-overførte sykdommer.

Programmet finner du her: http://norvect.no/conference/conference-2015/program/

Det er mest sannsynlig mulighet for «drop-in». Kan du ikke komme har du likevel en unik mulighet til å følge med på Twitter med kontinuerlig oppdateringer. Følg med Norvects konto: https://twitter.com/NorVect
***
Hva er zoonoser og hva er en vektoroverføring. Vi tar en liten reprise, siden pasienten har en tendens til å ha flere enn en infeksjon, samtidig som den blir avvist på grunn av symptomene virker diffuse.
***
Les også mer om Harepest her: https://totoneimbehl.wordpress.com/2011/06/20/harepest-eller-tularemi-%E2%80%93-enda-en-intracellulaer-zoonose-a-vaere-oppmerksom-pa-i-ar/

* 😉

ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

I de senere årene har vi som har fått utredning og går i behandling for vår lite forståtte og diffuse mystiske sykdomstilstand – neuroimmunologisk sykdom – stiftet bekjentskap med stadig flere zoonoser.

Zoonose (1):

Zoonose, infeksjonssykdom som kan smitte fra dyr til menneske. Smitten kan overføres på forskjellig vis, både ved direkte kontakt med infiserte levende eller døde dyr, indirekte kontakt via vektorer som mygg og flått, direkte gjennom mat produsert fra infiserte dyr, eller indirekte gjennom kontaminert drikkevann eller mat.

Listen over zoonoser er meget lang. En rekke forekommer endemisk i Norge, vanligvis fra dyr som lever i nær kontakt med mennesker (dvs. kjæledyr, husdyr og visse skadedyr); noen eksempler er toksocariasis som kan smitte fra hunder eller katter, harepest (tularemi) fra gnagere, katteklorfeber (cat-scratch disease) og noen soppinfeksjoner fra katt, ornitose fra papegøyer eller andre fugler, brucellose fra kyr, geiter eller griser, trikinose fra griser og…

Vis opprinnelig innlegg 925 ord igjen