På ME-fronten: Når nye forskningsfunn sammenfaller med tidligere funn har vi utvikling på forskningsfeltet

The Solve ME/CFS Initiative (SMCI) har arrangert ett nytt webinar 15 oktober 2015, hvor en entusiastisk Dr. Alan R. Light professor for anestesiologi og nevrobiologi og anatomi ved Utah Universitet, fortalte og sammenfatte det siste på forskningsfronten.  Tittel på weinaret er «New Developments in ME/CFS Research». Light og hans forskerteam har i en årrekke gjort ulike studier med cytokiner, genutrykk mm under lett trening for å vise til endringer i sykdomsgruppen for ME, ME med FM, FM alene, samt sammenlignet med blant annet MS. Hovedmålet for disse studiene er å undersøke/finne objektive funn på subjektive symptomer som utmattelse/tretthet, lang restutisjonstid (PEM), effekt på naurokognitiv kapasitet og smerter. En samling av publikasjonene kan du finne her.

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde1

Webinaret finner du på Ytube her:

Nærmere svar på sykdomsmekanismer for Myalgisk Encefalopati (ME)?

Iallefall kan dette tenkes for en undergruppe av ME-pasientene. Mye av den biomedisinske forskningene på ME har hittil vært ganske så spredt og kan også karakteriest som små studier. Noen funn er sprikende, mens andre peker i samme retning. Der er indikasjoner, men det største problemet og problemstillingen er likevel uforklart, som feks:

Hvorfor opplever ME-pasienter utmattelse?

Hvorfor opplever ME-pasienter smerter?

Hvorfor opplever ME-pasienter sykdomsfølelse etter aktivitet?

Hvorfor opplever ME-pasienter kognitiv svikt, som nedsatt hukommelse og tåkesyn, problem med å holde fokus i samtale osv?

Symptombildet til en med ME er omfattende og komplekst, i stadig endring over døgnet og over tid. Kanskje ikke så underlig at sykdommen blir betegnet som multiststemisk, altså rammer flere av kroppens systemer. Så da er det gitt at forskning på ME er litt av ett puslespill.

Dette webinaret er interessant – nettopp fordi noen av puslespillbitene passer!

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde2

Light påpeker spesielt tre nye publikasjoner, som indikerer at autoimmunitet kan være en årsak til ME, iallefall i en udergruppe av pasientene. To av publikasjonene foreslår at tilstanden kan medisinsk nehandles.

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde3

Finn publikasjon: Li H. et al (2014). Autoimmune basis for postural tachycardia syndrome.J Am Heart Assoc. 2014 Feb 26;3(1):e000755. doi: 10.1161/JAHA.113.000755.

[Hva er? Postural takycardi syndrom (POTS) omfatter forstyrrelser i det autonome nervesystemet og kjennetegnes av ortostatisk takykardi. Kjennetegn/kriterier for POTS oppreist/stående stilling (head-up tilt) får pas en økning i hjertefrekvens på ≥30 slag/min innen 10 min, uten ortostatisk hypotensjon. Stående hjertefrekvens er ofte ≥120 slag/min. (Kriteriet er ikke appliserbare på individer med svært lav hvilepuls). For personer i alderen 12–19 år kreves en pulsøkning på minst 40 slag/min.]

Den første publikasjonen Light finner særs interresant omhandler POTS.

Det er kjent at POTS forekommer i en undergruppe av ME-pasientene. Som sagt kjennetegnes POTS ved en særs hurtig pulsøkning i fra liggende til stående stilling. POTS skiller seg fra andre typer av ortostatisk intoleranse [eller bedre kjent for leger som «ortostatisme»].

I denne studien har en undersøkt 14 individer diagnostisert med POTS og 10 friske kontroller. Innledningsvis gjorde de en ublindet studie av stv POTS pasienter og åtte kontroller. I tillegg så ble det brukt blindet prøver fra ett annet institutt, som fungerer som verifisering.

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde4

Det forskergruppen fant var at de fleste av symptomene POTS pasientene beskriver kan være en årsak av autoantistoffer som påvirker hjerte- og karsystemet. Altså årsaken er autoimmun.

[Info/hva dreier dette seg om? Hjerte- og karsystem og Det autonome nervesystemet:

Adrenerge reseptorer, reseptorer for adrenalin og noradrenalin. Undersøkelser av adrenerge reseptorer har vært grunnleggende for forståelsen av hvordan hormoner og neurotransmittere (katekolaminer, fellesbetegnelse for hormoner og nevrotransmittere som dannes ved kjemiske modifikasjoner av aminosyren tyrosin til dopamin, noradrenalin og adrenalin. Katekolaminer befinner seg hovedsakelig i det sympatiske nervesystemet, binyremargen og sentralnervesystemet, og virker ved å binde seg til og aktivere spesifikke reseptorer i målcellenes cellemembran.) regulerer cellefunksjoner. Reseptor-begrepet er fundamentalt for den naturvitenskapelige oppfatning av legemidlers virkningsmekanismer. (Betablokkere (β-blokker) er en legemiddelgruppe som brukes ved en rekke tilstander, fremfor alt i håndteringen av høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser. Den mest presise betegnelsen på disse medikamentene er adrenerge betareseptorantagonister, andre betegnelser er beta-adrenerge antagonister og betaantagonister.)

Adrenerge reseptorer i deles i to typer; alfa (α) og beta (β). Denne klassifiseringen er basert på forskjeller i følsomhet for adrenalin, noradrenalin og syntetiske adrenerge stoffer. Viktigst er alfa-1 (i blodårer, formidler karkontraksjon), alfa-2 (i nerveceller, hemmer frisetting av noradrenalin), beta-1 (i hjertet, øker hjertets frekvens og kontraksjonskraft) og beta-2 (i luftveier, medierer relaksasjon av bronkier). Alfa-2, beta-1 og beta-2 er beslektet når det gjelder cellulær virkningsmekanisme, alle disse er koblet til enzymet adenylsyklase via inhibitoriske eller stimulerende G-proteiner og virker ved å hemme eller stimulere syntesen av signalmolekylet syklisk AMP (cAMP). Alfa-1-reseptorer derimot, er koblet til enzymet fosfolipase C, og virker ved å stimulere dannelsen av signalmolekylene DAG (diacylglycerol) og IP-3 (inositol-fosfat). https://sml.snl.no/adrenerge_reseptorer

Betareseptorer, beta-adrenerge-reseptorer, reseptorer i det sympatiske nervesystemet som formidler virkningen av adrenalin og andre adrenerge agonister. Stimulering av disse reseptorene fører bl.a. til frisetting av glukose fra leveren og fettsyrer fra fettvev, øker hjertets frekvens og kontraksjon, hemmer kontraksjon av glatt muskulatur i bronkier, blodårer, fordøyelsesorganene og i livmoren.

Betareseptorer klassifiseres tradisjonelt i to hovedtyper, beta-1 (typisk for hjertemuskel) og beta-2 (typisk for glatt muskulatur i bronkier, blodårer og uterus).]

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde5

Light: Dette er ett eksempel på resultatene fra studien.Dette er mengden av autoantistoffer pasientene hadde.

Resultatene viser at der er forhøyede verdier av autoantistoffer som retter seg mot beta-andregene reseptorer hos POTS pasienter. Økt aktivitet medfører en økning i hjertefrekvens. Det ble også funnet forhøyet verdier av auto beta-2 AN som fører til fall i blodtrykk.

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde6

Light forklarer hvordan disse autoantistoffene påvirker blodgjennomstømning til muskler. Han forklarer også at disse resultatene fra denne publikasjonen kombinert med deres egne publikasjoner er med på å forklare hvorfor ME-pasienter føler seg utmattet etter lett trening. På bakrunn av denne studien forteller Light at dette kan henge sammen med/forklare årsaksmekanismer til sykdommen ME.

Den andre publikasjonen(e) Dr. Light snakker om/fremhever er: Resultatene i fra åpen fase II (KTS-2-2010) studien med Rituximab induksjon og vedlikeholdsbehandling til pasienter diagnostisert med sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME), som ble 1 juli 2015  publisert i tidsskriftet PLoS ONE

Finn publikasjon: Fluge Ø, Risa K, Lunde S, Alme K, Rekeland IG, Sapkota D, et al. (2015) B-Lymphocyte Depletion in Myalgic Encephalopathy/ Chronic Fatigue Syndrome. An Open-Label Phase II Study with Rituximab Maintenance Treatment. PLoS ONE 10(7): e0129898. doi:10.1371/journal.pone.0129898 [Fri tekst]

«Det observerte mønsteret av den forsinkede responsen og tilbakefall etter B-celle deplesjon og regenerering, indikerer at ME/CFS kan være en variant av en autoimmun sykdom»

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde7

Finn publikasjon: Loebel M,et al. (2015). Antibodies to β adrenergic and muscarinic cholinergic receptors in patients with Chronic Fatigue Syndrome.Brain Behav Immun. 2015 Sep 21. pii: S0889-1591(15)30020-9. doi: 10.1016/j.bbi.2015.09.013 [Publmed] [fulltekst]

Light kunne nu fortelle at han var i bilen første gang han hørte om denne publikasjonen….

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde8

Light forteller med en ivrig stemme over mengden data.

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde9

Light trekker frem ett eksempel på resultat som respons på avtagende mengde autoantistoffer som følge av Rituximab-behandlingen. Han legger også merke til autoantistoffer og nedgang i gruppen som er non-respondere.

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde10jpg

Light påpeker at deres egne data begynner å ha en rasjonell forklaring. Forøvrig er en av deres arbeidshypoteser at eller hvordan atoantistoffene kan bli dannet på grunn av mimikk av patogene proteiner, som de har sett etter strept-feber.

Light undrer seg over at deres undergruppe, «30 %» gruppen kan være den samme som ble funnet i Tyskland/Norge-studien. De har derfor satt igang videre undersøkelser på autoantistoffer i både antatt POTS gruppen og i OI gruppen generelt.

Light nevnte ikke noen av publikasjonene deres spesifikt men her er en som viser til deres resultater som spesifikt viser dette: «Gene expression alterations at baseline and following moderate exercise in patients with Chronic Fatigue Syndrome, and Fibromyalgia Syndrome»

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde11

Light gjennomgår en studie de har utført på FM-pasienter og på pasienter med ME + FM. Dette er en legemiddelstude ved bruk av lyrica (neurotin er ett tilsvarende preperat). De kunne ikke ha en egen gruppe med bare ME-pasienter grunnet at Lyrica ikke er godkjent for bruk på ME pasienter.

Studien var en placebo-studie. han nevner noe om at noen trudde de fikk ekte, men nei. Noen har prøvd før slik at disse kunne tiltels gjennkjenne bivirkninger/symptomer. De fleste var uvitene uttalte Light. han viser videre til de målte parameterene er med på å underbygge virkningen av Lyrica for både de som hadde stor effekt og også for de som faktisk ble værre av medikamentet (lyrica henger seg på en kalsium-reseptor og forlenger åpningstiden av reseptoren. Den har ingenting med GABA-A systemet å gjøre).

Webinar15okt2015_AR Light_Bilde12

Denne studien hvor de faktisk har sett på aktuell effekt og hvorfor den virker vs subjektive symptomer kan hjelpe pasienter.

Kommentarer:

Dette webinaret er vel verdt å få med seg.

Ulike forskere er nå i full gang med å vise til at undergrupper av ME har:

en autoimmun sykdom, som kan behandles.

Har autonom dysfunksjon

Har litt for mange symptomer relatert til hjerte- og kar systemet.

at pasienter mistenkt for ME bør få undersøkt om de har POTS!!!


Kortlenke til dette blogginnlegget: http://wp.me/p1wvHk-1vD

2 kommentarer om “På ME-fronten: Når nye forskningsfunn sammenfaller med tidligere funn har vi utvikling på forskningsfeltet

  1. Tilbaketråkk: Det pågår en kamp på død og liv med å gjenopprette homeostasefunksjonen mellom vasokonstriksjon og vasodilatasjon hos ME-pasienter, voksne og barn | ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

  2. åpen Publikasjon Lyrica Received 24 August 2015; Accepted 8 December 2015

    Andrea T. White, Kathleen C. Light, Lucinda Bateman, Ronald W. Hughen, Timothy A. Vanhaitsma, and Alan R. Light, “Effect of Pregabalin on Cardiovascular Responses to Exercise and Postexercise Pain and Fatigue in Fibromyalgia: A Randomized, Double-Blind, Crossover Pilot Study,” Pain Research and Treatment, vol. 2015, Article ID 136409, 10 pages, 2015. doi:10.1155/2015/136409

    https://www.hindawi.com/journals/prt/2015/136409/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..