På ME-fronten: Resultater fra Multisenterstudien på ME/CFS og XMRV/pMLVs – «Lipkin-studien»

Resultater og funn fra Lipkin-studien er publisert i tidsskriftet mBio med tittel «A Multicenter Blinded Analysis Indicates No Association between Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis and either Xenotropic Murine Leukemia Virus-Related Virus or Polytropic Murine Leukemia Virus» 18 september 2012.

Konklusjon: Analysen avslører at det er ingen funn/beviser på verken gammaretrovirus XMRV og/eller pMLV infeksjon i ME-pasienter.

Prolog: I henholdsvis 2009 (Lombardi et al.) og 2010 (Lo/Alter) kom to store studier at der var påvist henholdsvis gammaretrovirus XMRV og polytrofisk MLVs i høy prosentandel i ME-pasienter.

Retrovirus er ett alvorlig folkehelseproblem, hvor HIV-viruset er mest kjent og dertil ett meget suksessrikt virus med tanke på spredning, men med høy dødelighet for verten uten behandling. Retrovirus er også av spesiell interesse fordi det kan medføre kreft. (les også mer om MLVs)

Da det ble kjent at det eksisterte ett mulig tredje exogent (kommer utenfra) humant retrovirus ble det selvsagt igangsatt flere studier for å se om det kunne være risiko for spredning via humane blodprodukter, blodforsyning og hvorvidt disse nye retrovirusene faktisk tilbyr en helserisiko.

Noen eksempler på studier og prosjekter:

XMRV nytt: Systematisk studie av Zhang et al juni 2011 på hyppighet av XMRV forekomst i humane cellelinjer og bevis for en horisontal virusspredning til andre cellekulturer/cellelinjer

Konklusjon: Humane cellekulturer som blir derivert etter xenograft fra mus inneholder og frigjør smittsom XMRV. Laboratorier som arbeider med xenograft deriverte humane cellekulturer bør være seg bevisst over forurensingen/kontaminering med potensielt fare for biologisk smittefarlig materiale (biohazard) fra humantrofiske virus med opprinnelse fra mus og evnen varianter av MLVs har til å bli horisontalt spredt og infisere andre kulturer.

Vaksiner-Autisme-Neuroimmunologiske sykdommer-XMRV

Etter å ha lest artikkelen “Human DNA from Aborted Embryonic Cells in Vaccines Linked to Autism” sett i lys av den siste studien som avslører stor kontaminering av humane cellelinjer med retrovirusene innen ulike trofiske stammer av MLVs, kan en faktisk ikke lenger utelukke at vaksinene er kontaminert med retrovirus. Dette bør sees på med bekymring etter min mening.

FDA i USA igangsetter prosjekt for å hindre patogenspredning via cellelinjer i vaksineproduksjon

FDA kan på sine sider 24 juli 2011 fortelle at det vil bli igangsatt et prosjekt for å sørge for at cellelinjer som benyttes for produksjon av vaksiner vil bli undersøkt for å se at de er trygge og ikke er en trussel som spredning av latente patogener og retrovirus. Der i blant XMRV og relaterte gammaretrovirus.

***

Oppfølgingsstudier, også en liten skala blindstudietest, ved flere laboratorier har ikke funnet retrovirusene i ME-pasienter. Flere studier er publisert som viser kontaminering, altså forurensning av prøvene under testing, testreagenser og utstyr. Falsk positiver som resultat. Begge XMRV/pMLV publikasjonene ble senere trukket tilbake i desember 2011.

Jakten på gammaretrovirus og gensekvenser:

For å endelig avklare spørsmålet om hvorvidt gammaretrovirus finnes i ME-pasienter, ble CII (Center for Infection and Immunity) direktør W. Ian Lipkin på oppdrag fra amerikanske NIH (National Institutes of Health) hyret inn og «Lipkin-study» er egentlig designet sammen og av 11 forskere: Alter, Bateman, Klimas, Komaroff, Levine, Lo, Mikovits, Montoya, Peterson, Ruscetti og Switzer med Lipkin som koordinator for studien. Flere laboratorier er med og studien er selvsagt blind, som betyr at en ikke vet hvem blodprøve som kommer i fra ME-pasienter eller friske kontroller.

Pr 28 desember 2011 hadde det blitt samlet inn 123 prøver fra ME-pasienter og 88 kontroller. Målet er prøver fra 150 pasienter og 150 friske kontroller som selvsagt ikke har familiær kontakt med ME-syke. Studien er i samarbeid med flere offentlige institusjoner som CDC (Centers for Disease Control and Prevention), FDA (the Food and Drug Administration), the NIH’s National Cancer Institute med flere.

Resultater fra studien:

Ett Sammendrag (fritt oversatt til norsk) er som følger:

Den invalidiserende sykdomstilstanden kjent som kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalopati (CFS/ME) har vært linket til to uavhengige studier som viser infeksjon med retrovirusene xenotropic murine leukemia virus-related virus (XMRV) og polytropic murine leukemia virus (pMLV).

Assosiering mellom retrovirusene og ME kunne ikke bli verifisert av andre forskere via studier og pasienter fortsatte å sette spørsmålstegn om enigheten i det vitenskapelige miljøet og tilbakeviste validering av manglene assosiering.

Deltakere: Her viser vi til en blindet analyse av perifer blod fra ett spredt geografisk befolkningsgrunnlag bestående av

147 pasienter med ME og 146 friske kontroller

utført av forskerne som opprinnelig skrev original publikasjonene om funn og mulig link mellom XMRV/pMLV og ME.

Alle ME-pasienter tilfredsstilte både Canada-kriteriene og Fakuda kriteriene.

Forskerene sto fritt til å bruke egne testmetoder for å reprodusere sine tidligere funn.

Resultat/konklusjon:

Analysen avslører at det er ingen funn/beviser på verken XMRV og/eller pMLV infeksjon i ME-pasienter.

Falsk positive prøver antydes å ha sin årsak i påvising av DNA fra mus som ble detektert på grunn av sensitivitet til testene, samt kontaminering av reagenser/primere og utstyr.

Det påpekes at sensitiviteten i teknologien for å lete etter patogener kan være en utfordring, og at det bør tas hensyn til i videre arbeid i lignende fremtidige studier.

LES MER:

Alter, H.J. et al. (2012). A Multicenter Blinded Analysis Indicates No Association between Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis and either Xenotropic Murine Leukemia Virus-Related Virus or Polytropic Murine Leukemia Virus. mBio 3(5):e00266-12. doi:10.1128/mBio.00266-12. [abstract] [full tekst] [pdf]

***

PODCAST:

“This Week in Virology,” er en populær vitenskapelig podcast produsert ved Columbia Universitets professor i virologi Dr. Vincent Racaniello som har fulgt XMRV-saken og historien tett for de siste tre år. Dr. Racaniello har intervjuet Dr. Lipkin om resultatene fra studien og det er laget en spesialutgave på TWiV

  Bildet er hentet fra her

Denne kan du høre her

***

I en pressemelding har det kommet følgende:

«The bottom line is we found no evidence of infection with XMRV and pMLV. These results refute any correlation between these agents and disease says Ian Lipkin of Columbia University, a co-author on the study. Studien har testet 147 ME pasienter og 146 kontroller.

Viruses not to blame for chronic fatigue syndrome after all

Contrary to previous findings, new research finds no link between chronic fatigue syndrome and the viruses XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus) and pMLV (polytropic murine leukemia virus). A study to be published on September 18 in mBio®, the online open-access journal of the American Society for Microbiology, reveals that research that reported patients with chronic fatigue syndrome carried these two viruses was wrong and that there is still no evidence for an infectious cause behind chronic fatigue syndrome.

«The bottom line is we found no evidence of infection with XMRV and pMLV. These results refute any correlation between these agents and disease,» says Ian Lipkin of Columbia University, a co-author on the study.

Chronic fatigue syndrome (CFS), also known as myalgic encephalomyelitis (ME), is a disabling condition in which sufferers experience persistent and unexplained fatigue as well as any of a host of associated problems, including muscle weakness, pain, impaired memory, and disordered sleep. Medical treatment for CFS/ME costs as much as $7 billion every year in the U.S. alone.

The possible causes of CFS/ME have been argued and researched for years with no success. Results from separate studies in 2009 and 2010 that reported finding retroviruses in the blood of patients with CFS/ME created a sensation among patients and the medical community and offered hope that a tractable cause for this disease had finally been found. Since then, other investigators have been unable to replicate the results of those studies, casting doubt on the idea that these viruses, XMRV and pMLV, could be behind CFS/ME.

Lipkin says the National Institutes of Health wanted conclusive answers about the possible link.

«We went ahead and set up a study to test this thing once and for all and determine whether we could find footprints of these viruses in people with chronic fatigue syndrome or in healthy controls,» says Lipkin. The study in mBio® puts the speculation to rest, he says. Scientists were wrong about a potential link between chronic fatigue syndrome and these viruses.

The study authors recruited almost 300 people, 147 patients with CFS/ME and 146 people without the syndrome, to participate. Researchers tested blood drawn from these subjects for the presence of genes specific to the viruses XMRV and pMLV, much in the way the earlier studies had done.

But in this study, researchers took extraordinary care to eliminate contamination in the enzyme mixtures and chemicals used for testing, which may have been the source of viruses and genes detected in the earlier studies. XMRV and pMLV are commonly found in mice but there has never been a confirmed case of human infection with these viruses.

The authors of this study include many of the authors of the original papers that reported finding XMRV and pMLV in the blood of CFS/ME patients. This is an important point, says Lipkin, as their participation should lend credibility to the pre-eminence of these newer results over the flawed earlier studies, which offered a certain amount of false hope to the CFS/ME community.

Research on the causes of CFS/ME will continue, says Lipkin. «We’ve tested the XMRV/pMLV hypothesis and found it wanting,» he says.

But, he says, «we are not abandoning the patients. We are not abandoning the science. The controversy brought a new focus that will drive efforts to understand CFS/ME and lead to improvements in diagnosis, prevention and treatment of this syndrome.»

***

The Official CII Press Release – Chronic Fatigue Syndrome Is Not Linked to Suspect Viruses XMRV or pMLV

A total of 293 subjects, 147 with CFS/ME and 146 matched controls, were recruited from six sites across the
United States following extensive clinical assessments and laboratory screening.

Clinical sites included Brigham and Women’s Hospital (Boston, MA), the Simmaron Research Institute (Incline Village, NV), Miami
Veterans Affairs Medical Center (Miami, FL), the Infectious Disease Clinic at Stanford University (Palo Alto,
CA), the Levine Clinic (New York, NY), and the Fatigue Consultation Clinic (Salt Lake City, UT).

All CFS/ME patients chosen for the study:

1) were between the ages of 18 and 70;

2) had never suffered from
another neurologic or psychiatric illness;

3) met both the “Fukuda” and “Canadian Consensus” criteria for
CFS/ME;

4) were suffering from symptoms of a viral infection prior to CFS onset;

5) had reduced scores on the RAND36 quality-of-life survey (vitality subscale <35, social functioning subscale <62.5, role-physical subscale <50) and the Karnofsky Performance Scale (<70%);

6) were not pregnant, lactating, or less than 3 months postpartum to prevent maternity-related fatigue from being confused for CFS/ME.

Control subjects were recruited to match age, sex/gender distribution, race/ethnicity, and geographic location.

Controls had no previous contact with individuals with CFS/ME. All potential subjects were then tested for
evidence of any metabolic, endocrine, or infectious disease that might cause fatigue.

Blood from CFS/ME and control subjects who met this selection criteria was collected for blinded XMRV and/or pMLV analysis using molecular, culture and serological methods, which were previously established in the individual laboratories where evidence of XMRV or pMLV had been reported or ruled out.

None of the laboratories found evidence of XMRV or pMLV in samples from the recruited CFS/ME or control subjects. For quality assurance of the molecular tests, separate positive controls (blood samples intentionally spiked with XMRV/pMLV) and negative controls (blood samples prescreened and lacking the retroviruses) were used and confirmed that the diagnostic assays were functioning properly.

Nine control and nine CFS/ME blood samples were positive for XMRV/pMLV-reactive antibodies. The accuracy of this assay cannot be determined because there are no positive controls in the general population with XMRV serology. Nonetheless, there was no correlation of antibody reactivity in blood from CFS/ME and controls.

***

Pressekonferansen som ble sendt live-stream i forbindelse med publiseringen av studien

er nå tilgjengelig på YTube:

Denne finner du her

(fire videoer/deler med litt under en times varighet) – anbefalt!

Reklamer

2 kommentarer om “På ME-fronten: Resultater fra Multisenterstudien på ME/CFS og XMRV/pMLVs – «Lipkin-studien»

 1. Når en så stor studie konkluderer som de gjør må vi kunne si at det er den endelige spikeren i kista for virus-sporet?

  Nå kan vi fokusere på studiene på Haukeland. De har jo så langt vist til gode resultater. Vi får inderlig håpe at de nødvendige midlene kommer slik at de kan gå i gang med en større studie.

  Håper det står bra til og at du ikke bruker opp energien din før vinteren kommer!

  🙂

  1. Heia Lord O’J 😀

   Trur nok spikeren gikk etter Ottawa konferansen og VIPdx avsluttet videre testing av retrovirus XMRV og relaterte pMLVs. Dette er nok en verifisering at de finner ikke infeksjon av retroviruene, ikke engang antistoffer som er holdbare vitenskapelig sett.

   Håper vel at norske psyko-miljø slutter å anklage ME-pasienter i bisetninger og ved anledninger om noe vi allerede har visst en god stund. selv om vi var spente på om Lipkin-studien kunne avklare det hele til slutt.

   Nå får vi skrive våre personlige historier om tre år med XMRV og ME. Og glad det er over.

   ja fokuset har vel forlengt forlatt XMRV til fordel for meget potensiell behandling med Rituximab og mange nye prosjekter der og i utland på patofysiologi og underforliggende sykdomsmekanismer – og best potensielle biomarkører for ovjektive tester.


   Joda – 😉 – måtte preppe draft i natt. innlegget gikk jo ut da pressemelding kom og nå ligger publikasjonen ute på nett og blogg.

   🙂 bare glad æ va oppegående for denne begivenheten!!!

   Klæm til kjekkaser herifra 😎

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.