Kronikk i Aftenposten 27 desember 2011: Kunsten å tenke negativt…..

Jeg synese det er særs undelig at vi ikke alle tar ett kollektivt selvmord – vi e jo så forbanna traumatiserte at det e jo ett under at vi i det hele tatt overlever 😯 . Aftenposten har 27 desember 2011 en kronikk «Det udelte mennesket» av flere forfattere/meningsforbrytere som følger: Henrik Vogt – lege og stipendiat, Linn Getz – førsteamanuensis, dr.med, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Elling Ulvestad – professor dr.med., Haukeland sykehus, Vegard Bruun Wyller – førsteamanuensis dr.med., Oslo universitetssykehus.

Sykdom. «Fysisk!» sier noen. «Psykisk!» hevder andre. Slike ukritiske og polariserte påstander er blitt et alvorlig hinder for forståelse av sykdom i vårt samfunn.

Dette kan du finne på å lese i Aftenposten sin kronikk akkurat nå:

Ett eksempel er myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS). Denne sykdommen kjennetegnes først og fremst av langvarig utmattelse, men pasientene har også mange andre kroppslige plager. Årsakene er ufullstendig kartlagt, og i flere år har debatten gått om de er «psykiske» eller «fysiske». Dette ble igjen aktualisert da journalist Jørgen Jelstad nylig utga boken De bortgjemte og forskerne Olav Mella og Øystein Fluge fant at det immundempende legemiddelet rituximab kan virke ved ME/CSF. Jelstad og forskerne hevdet da at sykdommen ikke er «psykisk». Men hva mener de egentlig med det?

Skillet mellom «fysiske» og «psykiske» sider av mennesket har stått sterkt i vestlig kultur og vitenskap i flere hundre år. Oppdelingen er imidlertid nå langt på vei utvisket av nyere biologisk og nevrovitenskapelig forskning. Likevel fortsetter debattene som om ingenting er hendt.

Alt fysisk

I ME/CFS-debatten er det vanlig at virus og andre mikrober omtales som «fysiske» – og underforstått «reelle» – årsaker og legemidler som «fysisk» eller «biologisk» behandling. Andre mulige faktorer, som samfunnsforhold, livsbelastninger, tankemønstre eller mellommenneskelig terapi, blir derimot omtalt som «psykiske» og avfeid. Dette blir helt galt. For ingenting er bare «psykisk» i menneskets natur. Alt er samtidig fysisk.

Signaler

Dette er enklere å forstå ved å sammenligne det som skjer mellom mikrober og mennesker med det som skjer mellom mennesker.

Når mikrober møter mennesker, bærer de med seg karakteristiske molekyler som vårt immunsystem oppfatter som «signaler». Kroppen reagerer på signalene for å beskytte seg, men kan feiltolke og overreagere. Faktisk er det ofte styrken i kroppsreaksjonen som skader mest og ikke mikroben i seg selv.

På en lignende måte mottar et menneske signaler fra andre mennesker. Slike signaler er ikke bare noe uhåndgripelig og «psykisk». De er høyst fysiske. Det handler om lyd og lys, trykk og berøring som blir oversatt til kjemiske og elektriske signaler mellom kroppens celler. Også her er kroppens reaksjon avgjørende for om vi blir syke.

Stimuli fra mennesker og mikrober er forskjellige, men begge kan endre vår biologi, for eksempel hjernen og immunsystemet. Begge deler kan gi synlige og målbare endringer på avanserte bilder av hjernen, i blodprøver eller på andre måter. Hvis noe vi opplever ikke synes på prøver, er det ikke fordi det finnes en psyke der ute som er uavhengig av kroppen. Det betyr at prøveteknikken ikke er avansert nok ennå. I fremtiden må vi regne med fysiske funn ved alle tilstander – uansett årsak. Studier har vist unormal aktivitet i nerve-, immun- og hormonsystem også ved ME/CFS. Men det i seg selv forteller ikke hva årsakene er.

Det sentrale immunsystem

Ikke bare mikrober, gift og legemidler er forbundet med endringer i hjernen. Mellommenneskelige erfaringer og tanker er det også. Hjernen er et styrende og overordnet organ. Når dens aktivitet endres, kan aktivitet helt andre steder i kroppen også endres. For eksempel har ny forskning vist hvordan hjernen kontrollerer immunforsvaret. Hjerneceller sender ut nerveimpulser og hormoner som når immunceller og endrer deres funksjon. Slik kan områder av hjernen som for eksempel er knyttet til frykt, trygghet og kompleks sosial adferd påvirke en immunreaksjon. Hjernen og ryggmargen kalles gjerne det sentrale nervesystem, men vi burde kanskje også si «det sentrale immunsystem».

Med andre ord: Også hva vi erfarer i møte med mennesker, hva vi tenker og føler – ting vi gjerne kaller «psykiske» – påvirker vårt immunsystem. Immunsystemet har igjen innflytelse på en rekke sykdommer.

Når en immundempende medisin som rituximab virker ved ME/CFS, tyder det på at immunforsvaret er involvert. Men det avdekker ikke hvorfor det er i ubalanse.

Det som omtales som «psykologiske» terapiformer virker heller ikke bare «psykisk». Det handler også om å bruke mellommenneskelige signaler til å endre den andres biologi.

Opplevd fysikk

Forskningen har også tydelig vist hvordan immunsystemet er med på å forme vår opplevelse av verden. Immunforsvaret kan ses som en sjette sans som registrerer trusler og sender signaler til hjernen. Dette kan vi oppleve som sykdomsfølelse. Det «fysiske» – hele kroppen – er alltid også opplevd og «psykisk».

Medisinsk suksess har oftest kommet der årsaksforholdene er enkle og «én-til-én» – for eksempel at én bakterie gir én bestemt sykdom. Behandlingen blir da også enkel og «én-til-én». Vi skal være åpne for at årsak og behandling ved ME/CFS også kan vise seg å være enkel. Men, som for de fleste kroniske sykdommer, taler dagens vitenskapelige kunnskap for et komplekst samvirke av årsaker over tid.

Vi ser i økende grad betydningen av den enkeltes livshistorie for utvikling av sykdom. Kroppen, først og fremst nerve- og immunceller, lagrer informasjon om sine møter – både med mennesker og mikrober – livet igjennom. Den erfarer og lærer. Når vi senere blir syke, virker de utløsende årsakene dermed inn på en kropp som allerede er disponert for å reagere på sin individuelle måte. For eksempel er barndomstraumer blitt knyttet til økt kroppslig betennelse senere i livet. Både kjemikalier, mikrober og mennesker kan være både giftige og helsebringende – i fysisk forstand. Slik blir biografi til biologi.

Hindrer i å finne årsak

Å betegne ME/CFS som «psykisk» er like feil som å si «bare fysisk». Denne erkjennelsen gjelder en rekke sykdommer, både såkalt «somatiske» og «psykiatriske». Sykdom berører generelt det udelte mennesket. Å opprettholde skillet fysisk/psykisk vil hindre oss i å finne frem til årsaker, forebygging og behandling. Det vil koste i form av lidelse og økonomisk tap.

***

Kommentarer:

I utgangspunktet når det snakkes fra «definasjonsmakten» som vi gjerne liker å kalle fagfolket som uttaler seg om ME i en pseudoneuroendoimmunologisk og psyko-bio-sosiale setting så blir det hele en undelig sak. Spesielt i det siste opplever vi at diskusjonene og argumentasjonene blir stadig mer i forsvarsposisjon og det ikke bare deploeres på høyt nivå – det mobiliseres med «hard core skyts». her skytes det ikke med «rødfis» men med bazooka!

Det er ingen som hevder at ikke kropp og psyke henger sammen, eller at ME-tilstanden er belastende og kan få mentale belastninger i form av depresjoner, frykt, frustrasjon og at dette er symptomforverrende. Det som det reageres på er at alle tiltak som behandlingsintervensjoner er mentalt rettet og ut i fra at der som du bare tenker riktige tanker så blir du frisk i en fei – dette har beklageligvis vært utprøvd i så mange år og det viser seg at det har lite eller null- effekt. Ja det til og med sensureres om det har skadelig effekt!!

Immunsystemet er i utgangspunktet meget resistent for påvirkninger – ellers ville gud og hvermansen ligget halvdau for lenge siden om vi da tenkte en feil tanke….

Det som underkjennes i denne debatten er viten fra for eksempel obduksjoner – store skader i sentralnervesystem – kommer det av feil tankegang?

Ikke alt i denne kronikken er helt feil, men ett sted går grensen – å trekke inn det paranormale og kalle det for psykisk og ett immunsystem som er å betrakte som den 6 sans?! da må en virkelig stille seg undrende til hva de egentlig vet hva som oppfattes av energier utenfor det blotte øyet – noe mange ME-pasienter i høyeste grad faktisk er i stand til – nettopp på grunn av sensorisk overfølsomhet. Der er det fysikk på ett nivå som de færreste vil forstå….

Når det gjelder denne uttalelsen: «Det handler om lyd og lys, trykk og berøring som blir oversatt til kjemiske og elektriske signaler mellom kroppens celler. Også her er kroppens reaksjon avgjørende for om vi blir syke.» så stryker vi det kjemiske og holder oss til det elektriske og nervessytemet som mobiliserer – men det er jo kanskje litt vanskelig å forstå, mest fordi det normalt ikke merkes i den grad som frisk. har du tenkt å reise deg ut av kontorstolen har nervessytemet forlengst mobilisert til den aktiviteten – gjør den bevisst neste gang!

Immunsystemet er best å sammenligne som en hær – så bytt fagemne…. skulle nesten tro at de har sett på the living matrix og opphengt i epigenitikk. Noe har snev av sannhet, mens andre påstander er ren «fantasyworld».

I det siste har jeg lest en del hovedfagsoppgaver. Det som er er slående er hvordan de negative og stressrelaterte uttalelsene kommer på trykk, mens de positive med håp og mestring av både symptomer og livet som er akkurat nå – er sensurert bort og lite vektlagt.

Til syvende og sist er det bare å innrømme først som sist at enhver sin interesse: psykosomatikerene leser det de er interessert i og vi biokjemifysiologiske naturvitere jada – vi leser det meste innefor den naturbiologiske verden – og siden vi da er rammet og det tilsynelatende ikke går over uansett om du tenker negativt eller er lykkelig i gjerningsøyeblikket – så vet vi hva som erfaringsmessig skjer i kroppen. Gjør du?

Det handler også om å bruke mellommenneskelige signaler til å endre den andres biologi…..

Ja det klarte denne kronikken å formidle på en fortreffende måte 🙄

*****

Reklamer

4 kommentarer om “Kronikk i Aftenposten 27 desember 2011: Kunsten å tenke negativt…..

  1. Sisyfos

    Du store! Dette må være noe av det største svada jeg har lest. Utrolig hva disse har kokt i hop. Hadde vi vært så pinglete at vi fikk kroniske betennelser hele vosenlivet grunnet et «barndomstraume», eller hva de prøvde å illustrerer her- hadde menneskheten dødd ut for lengst! Vi er laget for å tåle det meste, og kroppen bryter ikke totalt sammen i årevis grunnet «stress» eller en «vond» opplevelse» Det kalles å leve, det! Jævla idioter.

    Nei, noe så dumt..Kjenner jeg blir provosert.. Ligger slått ut av denne drittsykdommen her,. Kan de ikke gjøre noe mer nyttig enn å terpe på «at psyken og kroppen henger sammen» snart..De tør ikke si rett ut at ME sitter i hodet lenger, derfor de prøver med nye fancy forklaringer. Verden vil bedras..

    Klem til deg, mhj. Super blogg du har 🙂

    1. Heia Sisyfos – long time no seen 😀

      jauda du har nu så forbanna rett i det du sier. Tenker på bestefaren min – han ble 91 år. i det mest hardføre yrket som fisker i nord siden han var guttunge. Det eneste som feila han var ett snev av astma og røyka blåstrek – ikke engang det tok livet av mannen!

      I forkant av denne kronikken satt æ å leste om hva de holder på med på st. olavs, og har også sett en del på riksen sitt syn i det siste. Disse forklaringsmodellene har jeg for min del unngått – som du sier særs provoserende. Men samtidig er det faktisk nødvendig å belyse den siden. Jelstad har i sin bok dokumentert en god del gjennom sitt arbeid – og det mistenkes sterkt at disse kronikkene i det siste nettopp e ett forsvar.

      Ja det e mye svada – problemet er når denne svada’en er implementert og blir brukt som behandlingstilnærmelser og påstått som «eneste dokumenterte» – svadaen de presenterer er beklageligvis – farlig.

      Forklaringsmodellene er ikke nye. som du sier «verden vil bedras» – da kommer vi til kjernen av ett problem. de bruker vitenskapelige funn for å forklare og begrunne sine hypoteser. Dermed biter folk på, fordi det høres troverdig ut – inntil du henter opp alternative studier og fagmiljø som ikke viser det samme.

      det blir som shampooreklamer og hudkremmer hvor de bruker vitenskapelig dokumentert og fancy «stoffer» – trenger æ å si mere…

      samtidig på det sies at ME er en heterogen gruppe – selv innenfor de strengeste kriteriene – dermed er funnene også ikke konsekvente. Det som riktignok er dette er sykdomsforløp til pasienter som rammes.

      😉 de har fått holde på for lenge – altfor lenge……

  2. Jeg har vært/er for sliten siste uken(e) til å forstå hele artikkelen og anbefalte den kanske litt for opptimistisk på twitter tror jeg… *sukk* … TAKK MHJ for at du setter ting i et mer forståelig perspektiv. Psyke og soma henger selvfølgelig ihop men så var det dette med om egget eller høna kom først… og det er her det har sviktet og som kampen for viten står sentralt. På samme vis som om du har vondt i maven og legen gir deg en paracett mens mavevondtet bare blir værre fordi årsaken IKKE ER SMERTEN men noe som forårsaker det som gir smerte. KLEM til deg MHJ fordi du har forklaringens evne med forståelige ord 🙂

    1. Heia CATA pusen *klæm*

      Den kronikken dukket opp flere steder, men liker tips herifra og derifra. Sprer sæ fort i den intergalaxtiske shære… ser at det har kommet inn over 100 kommentarer på kronikken og forfatterene har hmmm interferert – hehe kanskje de skal lage en amplifisert amplitude ??

      Fortsåelig perspektiv ? ehh vet nu ikke – emne e for stort.

      Har du sett for mye på hurtigruta? Kjenner mæ pjusk – har blitt infisert her. Så burde vært å målt litt crp og senkning. brukerstøtte fikk influensa – håpa at det overaktive immunforsvaret, som ikke er helt funksjonellt kunne klare å holde unna, Vi får se kor det utvikler sæ – gir det ett par daga til.

      hihi den høna og egget – minstemann tok den her om dagen og måtte nu si som alltid «Ingen Høne – Ingen Egg»

      men i den den her settingen så er de fleste som rapporter at uløsende årsak er en infeksjon – tallet går jo på rundt 70 % – hehe men det strides jo om hypotesene og forklaringsmodellene om hvorfor så…. 😕

      ojsan – den kognitive svikten e sviktende – mangler det bokstaver så e det «bare mei»

      Stoor klæm pus ❤

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.