Patogene mikroorganismer: Prevalensen av endogent Humant Herpesvirus 6 (ciHHV-6)

Det har lenge vært mistenkt at herpesvirus 6 finnes intrigert i kromosomet til mennesker og også muligens i  individer rammet av ME/CFS. ME-senterets studieprotokoll har dette som en av sine delmål og testen utføres på Oslo Universitetssykehus/Ullevål. I enkelte individer rammet av ME er det funnet høye verdier av både HHV-6A/B. Det er en målsetting å finne ut av om hvorvidt ciHHV-6 har betydning for patogenese/sykdomsutvikling av ME samt finne gode terapeutiske intervensjoner.

Det ble 4 desember 2011 publisert en studie med tittel “Chromosomally integrated human herpesvirus 6: questions and answers”, med en rekke forskere fra Department of Immunology and Microbiology, Wayne State University School of Medicine, Detroit, USA.

HHV-6

En fri oversettelse av sammendraget er som følger:

ciHHV-6 er en betegnelse for når hele genomet/virusets arvemasse er integrert i kromosomet til en vert. I denne studien er det undersøkt prevalensen hos mennesker. Det at ett virus er endogent er at det integreres i germceller som har den egenskapen at de utvikles via meiose til egg- og sædceller og dermed kan herpesviruset vertikalt overføres til neste generasjon.

Tilstanden er funnet i mindre enn 1 % av kontroller i USA og UK, men har høyere prevalens i mottakere av transplantasjon og enkelte andre pasientpopulasjoner som er funnet i andre mindre studier.   HHV-6 verdier i blod som overstiger 5.5 log10 kopier/ml er sterkt mistenkt for å være ciHHV-6 individer.

Måling av DNA belastningen/mengde i plasma og serum ansees for å være upålitelig både til å identifisere og overvåke tilstanden til individer positive for integrert HHV-6. Dette har sin årsak i at cellene er utsatt for lysis og dermed frigjøring av cellulært DNA. Høye nivåer av HHV-6 DNA er assosiert med ciHHV-6 kan medføre til en feilaktig diagnose om at det er aktiv infeksjon.

Individer med ciHHV-6 som mottar transplantasjon har økt risiko for bakteriell infeksjon og organforstøting. ciHHV-6 kan induseres til aktiv virusreplikasjon in vitro.

Det er ikke på nåværende tidspunkt kjent om individer med ciHHV-6 har økt klinisk risiko for virusaktivering ved bruk av legemidler som er assosiert med reaktivering av HHV-6 både i labforsøk (in vitro) og ved kliniske undersøkelser (in vivo). Føre-var-prinsipper bør ligge til grunn ved kjente tilfeller av ciHHV-6. Det er fremdeles lite kunnskap om ciHHV-6 positive individer utvikler immuntoleranse for virusproteiner. Det trengs mer forskning for å se på hvilken rolle ciHHV-6 eventuelt kan ha i en sykdomstilstand.

***

Det fremkommer en del relevante opplysninger i denne publikasjonen med hensyn til en rekke legemidler som er assosiert med både å kunne reaktivere og forsterke virusproduksjon/replikering av HVV-6. Dette gjelder legemidler som en del antibiotika, ibux, naproxen med flere.

Bildet viser ett utsnitt av tabell 4. Se publikasjonen med link nederst i bloggposten.

I tabell 5 i publikasjonen finner vi en oversikt over funn av ciHHV-6. Som vi ser er det funnet blant annet hele 2,86 % i en testet gruppe MS pasienter fra Italia. Over tre prosent i en pasientgruppe med lymfekreft.

Tabell 5 som viser prevalens av HHV-6 i kromosomer ved enkelte individer i befolkningen i denne studien

Hva er HHV-6? Ett utdrag fra publikasjonen:

Human herpesvirus 6 is the collective name for HHV-6A and HHV-6B, which are two closely related herpesviruses that have a combined seroprevalence of >90% in adults. HHV-6B is typically transmitted via saliva and primary infection usually occurs between 6 months and 2–3 years of age. Many primary HHV-6B infections are not associated with any specific clinical features, although the virus causes roseola infantum (exanthema subitum or sixth disease) in ~30% of children, presenting with high-grade fever followed by a characteristic rash that is sometimes accompanied by benign febrile convulsions, and rarely by status epilepticus.

Little is known about primary HHV-6A infection and its disease associations. For the 99% of the population without ciHHV-6, most become infected with the virus in the first 2 years of life, with the virus establishing latency in a small fraction of mononuclear cells.

Disease associated with HHV-6A and HHV-6B reactivations can occur in immunocompromised hosts, and rarely in immunocompetent individuals. HHV-6B reactivation often occurs in immunocompetent individuals during drug induced hypersensitivity syndrome (DIHS) and the related drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS). Symptoms and conditions that have been firmly associated with HHV-6B in immunocompromised patients include exanthematous rash, fever, seizures, encephalopathy, limbic encephalitis and amnesia, cognitive dysfunction, lymphadenopathy, colitis, and hepatitis. Lesswell established, and in some cases controversial associations have been reported for Stevens–Johnson syndrome (SJS), renal failure, hemophagocytic syndrome,myocarditis, pneumonitis, hypogammaglobulinemia, and arteriopathies .HHV-6A reactivation has been found in subsets of patients with multiple sclerosis, HIV infection, encephalitis, and syncytial giant-cell hepatitis. The vast majority of low-level HHV-6 reactivations in immunocompromised patients are asymptomatic.

Hele publikasjonen kan du lese her

***

Som det fremgår av publikasjonen er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål, men det legges vekt på at det er viktig å identifisere individer med herpesvirus 6 intrigert i kromosomet. I ME sammenheng er det viktig at det utredes med hensyn til HHV-6, hos både barn og voksne og spesielt i tilfeller hvor det er ME syke foreldre med ME syke barn og/eller det foreligger en slik mistanke.

Lær mer om HHV-6: se her

*****

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.