Veileder for Diagnostikk og behandling av Lyme Borreliose i den offentlige helsetjenesten

Direktoratet har behandlet arbeidsrapporten “Diagnostikk og behandling av Lyme Borreliose (2009)” og gitt anbefalinger til tiltak i helsetjenesten. Brev datert 20.05.2010 (ref. 09/5745) ble sendt fra Helsedirektoratet til RHFene samt alle landets kommuner og fylkesmenn. Anbefalingene om utredning og behandling av borreliose er gitt i denne og ansees som en offentlig veileder for Lyme.

Helsemyndigheters analyse av diagnostikk og behandling Iland vs Uland

Helse- og omsorgsdepartementet gav sommeren 2009 Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan diagnostikk og behandling av borreliose bør gjennomføres i Norge. En bredt sammensatt arbeidsgruppe ble dannet og utredet spørsmålet om diagnostisering og behandling av flåttsykdommen Lyme borreliose. Denne arbeidsgruppen leverte høsten 2009 en rapport til Helsedirektoratet.

Rapporten beskriver de tester og diagnostiske overveielser som i dag er grunnlag for diagnostikk og behandling av sykdommen. Den kunnskapen som finnes på området er forsøkt systematisert og strukturert.

Utdrag av innholdsfortegnelse fra borrelioserapporten

Rapporten/veilederen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettside her

Brev datert 20.05.2010 (ref. 09/5745) fra Helsedirektoratet til RHFene samt alle landets kommuner og fylkesmenn kan du lese her

I brevet står det om behandling:

2. Om behandlingen

Det er noe ulik behandlingstradisjoner i Europa for sykdommen Lyme borreliose. Som

et uttrykk for dette er det i Norge også et noe ulikt syn på hva som bør være førstevalg

for hvilken type antibiotika som bør gis i ukompliserte tilfeller. Det er Helsedirektoratets

vurdering at det er gode argumenter for å kunne anbefale begge de preparater som

har vært foreslått i rapporten.

 

3. Om tilbud til pasienter som mener de fortsatt er syke

• Det anbefales at det i samarbeid med referanselaboratoriet utarbeides en

utvidet diagnostisk protokoll for pasienter som mener de fortsatt er syke, men

der ordinære undersøkelser og diagnostikk ikke gir sikker holdepunkter for

sykdom.

Den utvidede protokollen bør både omfatte en anbefaling om hvilke

diagnostiske tester som bør tas og hvilke kliniske undersøkelser som bør

utføres. Det bør utarbeides et «flow-chart» som viser hvordan slike tester som er

ment å omfattes av en slik protokoll. Protokollen som benyttes bør være lik for

hele landet og oppdateres etter en faglig konsensus.

• Beslutninger om hvilke tiltak som bør iverksettes overfor den enkelte, anbefales

fattet i tverrfaglige spesialistteam bestående av minimum spesialist i

mikrobiologi, infeksjonsmedisin og nevrologi. Andre relevante faggrupper bør

kunne delta ved behov.

• Ansvaret for denne pasientgruppen bør legges til et relevant fagmiljø i hver

region.

Dersom det vurderes å være et behov for å behandle pasienter med metoder

som oppfattes som «nisjepreget » eller ute for allment aksepterte

behandlingsprotokoller, bør dette tilbudet organiseres som «utprøvende

behandling » innenfor en nasjonal samarbeidsarena.

*****

I ett tidligere innlegg, Flått er ikke flott – Norske helsemyndigheter tar ikke Borreliose-pasienter på alvor! er rapportens kap. 5.7 gjengitt. Dette inneholder en beskrivelse, vurdering og anbefaling av andre tester i bruk i utlandet, blant annet bruk av testen CD57+.

Kommentar:

Det har altså kommet en veileder for diagnostikk og behandling av borreliose/Lyme i den offentlige helsetjenesten.

Brevet fra Helsedirektoratet ble sendt høsten 2010 og det må vel sies å bli spennende å se om de klarer å behandle Borreliose/Lyme på en slik måte at folk blir frisk – eller gir de opp?

Vil helsetjenesten klare å fange opp de vanskelige diffuse pasientene med kroniske lidelser, som kan skyldes flåttbitt?

Siden helseforetakene er bedt om å ta anbefalinger fra rapporten får vi gjøre en undersøkelse om de har tatt i bruk den nye metoden for detektering av chemokin-markøren i spinalvæske.

*****

Reklamer

En kommentar om “Veileder for Diagnostikk og behandling av Lyme Borreliose i den offentlige helsetjenesten

  1. Tilbaketråkk: ~SerendipityCat~ blogginnlegg anbefalt av VG nett “Bra Blogg” – Gratulerer! « ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s