Retrovirus og ME i artikkel i NRK.no 8 juni 2011 – ett kritisk blikk

«- Retrovirus trolig ikke ME-årsak» fremdeles uten spørsmålstegn melder NRK.no 8 juni 2011. Overskriftet har etter påtrykk fra ME-miljøet blitt endret fra “-Retrovirus likevel ikke løsningen på ME-gåten”

I dette innlegget skal vi se litt på de faglige fakta som er presentert i denne artikkelen, samt se litt på hva som er “stridens kjerne” når det gjelder XMRV og relaterte gammaretrovirus –  på godt og vondt.


Artikkelen i NRK.no er som følger:

Siden slutten av 2009 har det vært mye snakk om retroviruset XMRV som en mulig årsak til kronisk utmattelsessyndrom (ME).

En stor studie påviste en høy andel av ME-pasienter med XMRV, som er i samme familie som hiv-viruset. Og det har blitt spekulert i om hiv-medisin kunne være fremtiden for ME-pasienter.

Problemet er bare at flere studier som har kommet etterpå ikke klarer å påvise den samme sammenhengen.

Tyder på forurensede prøver

Redaktøren i tidsskriftet Science, som trykket en av studiene i 2009, valgte nylig å publisere en bekymring for om resultatene var korrekte.

«Minst ti studier utført av andre forskere og publisert andre steder, har ikke klart å finne XMRV i uavhengige grupper av ME-pasienter», skriver redaktør Bruce Alberts.

Denne uken trykker Science ytterligere to studier som støtter antakelsen om at resultatene fra 2009 skyldtes laboratorieforurensning.

Forskerne bak en av studiene har forsøkt å ettergå resultatene fra 2009, blant annet ved å analysere prøver fra personer som tidligere har fått påvist XMRV – uten å få positive prøver.

Den andre studien mener å påvise at XMRV oppsto på 90-tallet i et eksperiment som blandet celler fra mus og mennesker med den hensikt å skape en udødelig cellelinje til forskning på prostatakreft. Denne cellelinjen har siden blitt brukt i stort omfang i laboratorier, ifølge forskerne.

– Kan ikke sammenlignes

Whittemore Peterson-instituttet, som utførte studien Science publiserte i 2009, reagerer kraftig på at tidsskriftet nå advarer mot resultatene deres.

I et brev til Science skriver president Annette Whittemore at ingen av de ti studiene som blir nevnt kan sies å ha kopiert testene deres, fordi de har brukt andre testmetoder.

Hun peker også på at en eventuell forurensning av prøvene ikke kan forklare forskjellene de fant på ME-pasienter og friske personer.

«Hvordan ble i så fall bare 3,7 prosent av de friske kontrollprøvene «forurenset», og hvordan kan prøvene ha blitt forurenset av en cellelinje som aldri har vært brukt i dette laboratoriet?», spør hun i brevet.

Instituttet ber om at Science trekker tilbake advarselen.

– For tidlig å avvise retrovirus

Ellen V. Piro i den norske ME-foreningen mener det er altfor tidlig å avvise retrovirus-teorien.

– Mandag ble det faktisk publisert en ny studie hvor ME-pasienter har testet positivt på retrovirus, og jeg vet at flere er underveis, forteller hun.

– Her gjelder det å være tålmodig og ha is i magen, avslutter hun.

*****

Kommentarer:

Det de fleste reagerte på var overskriften til denne artikkelen og den ble utover dagen endret etter trykk fra individer i ME-miljøet. Dette da overskriften faktisk var misvisende i forhold til det som ble sagt i artikkelen.

Når dette er sagt må det klargjøres for en del utsagn i denne artikkelen, fordi det er misvisende informasjon – og det forventes at NRK.no klarer å presentere korrekt informasjon også. I tillegg blir det fokusert litt på hva som har blitt kontroversielt med ME og sammenheng med gammaretrovirus – enten vi liker det eller ei.

En stor studie påviste en høy andel av ME-pasienter med XMRV, som er i samme familie som hiv-viruset. Og det har blitt spekulert i om hiv-medisin kunne være fremtiden for ME-pasienter.

XMRV er ikke i samme familie som HIV-viruset, men begge er retrovirus. I dette ligger det at retrovirusets arvestoff entrer en vertcelle og intrigerer sitt arvestoff i vertcellens DNA.

Les mer om retrovirus her

Når det gjelder HIV-medisiner, antiretrovirale medikamenter (ARVs) og hvilke som er mest effektive til å undertrykke viruset, kan du lese mer om det her

Redaktøren i tidsskriftet Science, som trykket en av studiene i 2009, valgte nylig å publisere en bekymring for om resultatene var korrekte.

«Minst ti studier utført av andre forskere og publisert andre steder, har ikke klart å finne XMRV i uavhengige grupper av ME-pasienter», skriver redaktør Bruce Alberts.

At redaktøren i tidsskriftet Science velger å gå ut med en bekymringsmelding er faktisk unødvendig med hensyn til forskning og studier som fremdeles pågår. At WPI reagerer sterkt på dette er forståelig, da WPI er avhengig av donasjoner til forskningsarbeid.

WPI forskningsarbeid dreier seg ikke bare om XMRV, men også om å bevisstgjøre om neuroimmunologiske sykdomstilstander, samt drive forskning som viser anormalitet i disse pasientene. Det er derfor viktig at dette settes i perspektiv, slik at donasjoner til essensiell forskning og tilspissing av behandling fortsetter. Her er noen av forskningsstudiene de har gjort:
Virale funn hos ME/CFS vs kontrollgruppe – viser hyppighet av reaktiverte herpesvirus.

Cytokiner og Chemokiner hos ME/CFS vs kontroller – viser økning i pro-inflammatoriske cytokiner.

HLA -typing MHC kl 1 pasienter vs kontroller – statistisk signifikans funnet på HLA-B*44 med p 0,02. Dette genet kan være assosiert med en disposisjon for ME/CFS og andre neuroimmune sykdommer.

Denne rapporten kan du lese her

De har også bygd en integrert fasilitet for forskning og klinikk for behandling av neuroimmunologisk sykdom (som Lillestrøm Helseklinikk). Behovet for behandlingsklinikker i statene er enormt sett i forhold til befolkningstetthet sammenlignet med Norge.

«Minst ti studier utført av andre forskere og publisert andre steder, har ikke klart å finne XMRV i uavhengige grupper av ME-pasienter», skriver redaktør Bruce Alberts.

Denne uken trykker Science ytterligere to studier som støtter antakelsen om at resultatene fra 2009 skyldtes laboratorieforurensning.

Forskerne bak en av studiene har forsøkt å ettergå resultatene fra 2009, blant annet ved å analysere prøver fra personer som tidligere har fått påvist XMRV – uten å få positive prøver.

Beklageligvis viser denne Levy/Knox – studien at det er forurensning av reagenser og testutstyr, samt at de ikke lykkes å finne retropositive i tidligere rapporterte tilfeller:

Sakset fra tidligere innlegg her:

Resultater av detektering av XMRV/MLVs:

Ingen XMRV eller MLV sekvenser ble funnet i blodet til de 61 pasientene i verken P1 eller P2 gruppen.

Resultater av undersøkelse av reagenser og vevsmateriale for bruk til RT-PCR:

Det ble her sett spesielt på vevsmateriale, kalt MAbs (mouse monoclonale antibodies) som blir brukt i preparering av Taq polymerase.

Det ble funnet MLV sekvenser i 3/5 Taq polymeraser som benytter MAbs. Det ble også funnet MLV sekvenser i 9/17 andre reagenser som inneholder MAbs som benyttes i forskningslaboratorier, inkludert antistoffer for CD4, CD8 og CD14.

Det å sekvensere disse PCR produktene avslørte altså en høy grad av homologe gensekvenser av kjente MLVs fra laboratorievarianter (MLV lab stains)

“they most closely resembled the MLV sequences reported by others in the blood of CFS patients”

“Bioreagent contamination, however, does not adequately explain the detection of XMRV by Lombardi et. al. We have found that the DNA sequences of 3 XMRV proviruses they described are identical to that of VP62, which is the prototype XMRV cloned from prostate cancer tissue. Long-term passage of VP62 led to proviruses with accumulated multiple point mutations. As suggested by others, independently derived XMRV DNA sequences should show increased genetic diversity compared to the VP62 clone sequence. Therefore, the remarkable conservation of the WPI-XRMV sequences is most consistent with laboratory contamination with the original infectious VP62.”

***

I studien til Retrovirolog Ila Singh kan vi også lese at de få prosenter hun fant positive faktisk skyldes laboratorieforurensing av primere. Disse inneholdt små mengder med MLV-sekvenser som er mulig å detektere med meget sensitivt måleutstyr. Hun fant ingen seropositive eller individer positive i co-cultur. De postive kultiveringsprøvene som ble brukt som kontroller forble positive i kultur.

Rapporten kan du lese her

Den andre studien mener å påvise at XMRV oppsto på 90-tallet i et eksperiment som blandet celler fra mus og mennesker med den hensikt å skape en udødelig cellelinje til forskning på prostatakreft. Denne cellelinjen har siden blitt brukt i stort omfang i laboratorier, ifølge forskerne.

Coffin-studien har sett på opprinnelsen til XMRV. I dette studiet har de sett på nakenmus og ville mus på jakt etter XMRV. Det de konkluder med er at XMRV har sin opprinnelse fra labmus ved at noen av musene inneholder preXMRV1 – gensekvens, andre inneholder preXMRV2 – gensekvens og noen inneholder begge preXMRV-sekvensene.

Det de sier har skjedd er at via prostataforskningen, så ja er labmus ofte brukt som vert for prostatavev, at preXMRV sekvensene har rekombinert til XMRV med en så stor sannsynlighet, at det ikke er å ta feil av.

I NRK artikkelen nevnes det at det er med hensikt å skape en “udødelig cellelinje”. Dette medfører ikke riktighet, da retrovirusforskningen viser at det er svært få cellelinjer som egner seg til kultivering av retrovirus. Valgmulighetene er derfor få. Derfor brukes det mus som vert i stedet. Samtidig så sies det at XMRV er relativt stabilt i disse labmusene, og at det videre er vanlig med fremkallelse av ulike varianter (stains) når en kjører retrovirus via cellelinjer. I denne rapporten konkluderer det derfor med at isoleringen av XMRV skyldes denne rekombinerte XMRV hendelsen i laboratoriet på 90-tallet og at ulike varianter (gammaretrovirus-familie) kan skyldes nettopp prosessen gjennom cellelinjer.

Denne oppdagelsen vil muligens få konsekvenser for XMRV funnet i prostatakreft og at isolering av viruset som WPI gjorde er fra denne hendelsen i laboratoriet.

I et brev til Science skriver president Annette Whittemore at ingen av de ti studiene som blir nevnt kan sies å ha kopiert testene deres, fordi de har brukt andre testmetoder.

Hun peker også på at en eventuell forurensning av prøvene ikke kan forklare forskjellene de fant på ME-pasienter og friske personer.

«Hvordan ble i så fall bare 3,7 prosent av de friske kontrollprøvene «forurenset», og hvordan kan prøvene ha blitt forurenset av en cellelinje som aldri har vært brukt i dette laboratoriet?», spør hun i brevet.

Det er faktisk tilfelle at ingen av studiene, spesielt med hensyn til de som prøver å finne Humane gammaretrovirus, ikke ennå har klart å reprodusere Lombardi et al.

Når det gjelder forskjellen mellom Me-pasienter og kontroller er det antydet eller kommet kritikk om at pasientprøvene er behandlet mer omfattende enn kontrollene. Ian Lipkin foreslår derfor at WPI skal gjennomføre en blindet studie i sitt eget forskningslab for å se om de kan reprodusere sin egen studie.

Hvordan en skal forklare den store forskjellen mellom ME-pasienter og kontroller i denne kontroversielle debatten har faktisk WPI til gode, fordi det er ett sterkt argument.

– For tidlig å avvise retrovirus

Ellen V. Piro i den norske ME-foreningen mener det er altfor tidlig å avvise retrovirus-teorien.

– Mandag ble det faktisk publisert en ny studie hvor ME-pasienter har testet positivt på retrovirus, og jeg vet at flere er underveis, forteller hun.

– Her gjelder det å være tålmodig og ha is i magen, avslutter hun.

Denne uttalelse fra Piro er det flere som stiller seg bak, nettopp av den årsak at det fremdeles ikke er bevist at gammaretrovirus kan medføre en trussel for folkehelsen til sårbare individer. En kan ikke på nåværende tidspunkt utelukke at gammaretrovirus-sekvenser og proteiner fra viruskappen fra relaterte retrovirus fra mus kan ha betydning. Det er derfor en ønsker at forskning skal fortsette slik at det er mulig å få en avklaring på nettopp dette spørsmålet.

Når det gjelder studien hun henviser til, i lys av forurensede reagenser og utstyr, er det dessverre vanskelig å ha en formening om denne studien medfører riktighet med hensyn til positive XMRV funn i pasienter.

En skal også være klar over at serologitesten til XMRV og andre gammaretrovirus ikke tester for titrer verdier eller IgM/IgG, men finner antigener til retrovirus på lik linje som metoder brukt til å detektere HIV. Dette fordrer selvfølgelig at de antigen-presenterende immuncellene fremviser antigenet til XMRV og at der er atablert en immunrespons og antistoff-produksjon.

Her er en slide som viser denne prosessen. Når det gjelder utvikling av den nye serologitesten er den basert på henholdsvis Elisa-metodikk og bruk av DESERE. Ett abstrakt om disse metodene kan du lese henholdvis  her og her

Sluttord:

I lys av forurensende reagenser, primere og utstyr er det beklageligvis vanskelig å vurdere riktigheten til studier og rapporter av positive XMRV og relaterte MLVs. At risikoen for at det eksisterer falske positive er på nåværende tidspunkt stor.

At XMRV finnes gjør det, og at det finnes gammarelaterte retrovirus i samme familie gjør det også.

Hvorvidt dette er en trussel mot folkehelsen til sårbare individer er uklart, og derfor bør forskningen fortsette.

At de neste studiene er fri for reagenser med gammaretrovirus er en forutsetting for det videre forskningsarbeidet, samt at det kommer opp mer sikre serologitester enn i dag.

Disse fakta kan en dessverre ikke bare putte under matta og late som ingenting eller blankt avvise alle påstander om kontaminering – fordi det er funnet i flere uavhengige studier.

Som pasient har jeg også fulgt og kjent på kroppen dette vi nå opplever fra Lombardi et al ble publisert, slik at å skrive en såpass lite støttende og kritisk post med hensyn til XMRV, er ikke spesielt hyggelig. Når det er sagt så er det heller ikke riktig å undergrave det som kommer frem fra vitenskapelige rapporter.

Dersom det viser seg at XMRV-sporet er en feiltagelse, så er det viktig for de som ikke kjenner til neuroimmunologiske sykdommer som ME å vite at:

Vi har objektive kliniske prøveresultater som viser at vi har immunsvikt og immundysfunksjon.

Vi har objektive kliniske prøveresultater som viser at vi har vedvarende co-infeksjoner.

Det begynner å komme beviser for at flere av metaboliseringsprosessene er endret og disse har sammenheng med energiproduksjon og stressregulering.

Vi har objektive kliniske prøveresultater som viser at komplementfaktorene er aktivisert.

Vi har kliniske objektive prøveresultater for at denne tilstanden er inflammatorisk gjennom økte pro-inflammatoriske cytokiner.

90 % har mage/tarmproblematikk og systemisk påvirket fordøyelsessystem.

Flere har dårlig klarering av toksiner og opphopning av tungmetaller.

Flere utvikler autoimmune sykdommer.

Flere utvikler kreft.

Konsekvensen er at kroppen ikke er i stand til naturlig tilfriskningsprosess og symptomer fra nervesystem, immunsystem og hormonsystem hjemsøker oss daglig.

Behandling av flere av faktorene er mulig og forskningen finner stadig mer om hva vi feiler og eventuelle undergrupper vi tilhører basert på profilen vi har.

Så la dette være ett tankekors før du igjen tror at denne tilstanden er psykisk og ikke somatisk pga manglende funn som bekrefter en sammenheng mellom retrovirus og denne lidelsen – og vi vet fremdeles ikke om det har påvirkning som medfører sykdom av humane gammaretrovirus.

Når det gjelder XMRV studien til Lillestrøm Helseklinikk så er det noe som tyder på at denne er ett år forsinket og tilsvarende da for behandlingsstudien. Når dette er sagt så presiserer jeg at Lillestrøm Helseklinikk driver med mer enn XMRV forskning, slik at ved å donere til forskningskontoen deres så bidrar du til å hjelpe med å finne gode prøveparametere og tilpasset behandling for den enkelte. Jeg trenger kanskje ikke nevne betydningen det vil ha for denne pasientgruppen når de publiserer sine funn på anormale immunprøver utredet ved norske sykehuslaboratorier.

*****

Nå har jeg registrert meg på <a href=»http://bloggurat.net/minblogg/registrere/e4d58255f173367a38d5a8ed0669df79730620f1″>Bloggurat</a&gt;.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s