Behandling onsdager på Lillestrøm Helseklinikk: Rosenmetoden – dyp muskelavspenning og friere pust – smertelindring – kroppsbevissthet – selvinnsikt – mestring

På onsdager på Lillestrøm Helseklinikk har du mulighet til: Rosenmetoden – dyp muskelavspenning og friere pust – smertelindring – kroppsbevissthet – selvinnsikt – mestring

Per Richard Lier låner kontor på Lillestrøm Helseklinikk hver onsdag, hvor han praktiserer Rosenmetoden (1). Rosenmetoden er en avspenningsmetode som gjennom en direkte og myk berøring har til hensikt å gi avspenning og friere/lettere pust. På grunn av den myke direkte berøringen er dette også en metode som er lettere å tåle (ref Dr. Mette).

Hvordan foregår en behandling (2)?
Rosenmetoden utføres i et stille rom og uten bruk av oljer.  Behandlingen foregår vanligvis liggende på en behandlingsbenk. Både forside og bakside av kroppen berøres.  Du velger selv hvor mye tøy du er komfortabel med å ta av.

En behandlingstime varer ca en time.

Terapeuten merker seg områder med spenninger og begrenset pust. Dette, sammen med opplysninger fra deg om smerter, ubehag og eventuelle skader, vil være informasjon som avgjør hvor og hvordan terapeuten vil arbeide på kroppen. Det er hvordan kroppen din har det her og nå som til enhver tid viser vei.

Terapeuten kan stille spørsmål til noe av det som observeres i din kropp, og hva du selv kjenner underveis i behandlingen.  Dette for blant annet å øke din tilstedeværelse i kroppen.

Det kan være fint å sette av tid til ro og ettertanke etter en behandling.

Hvem passer Rosenmetoden for (2)?
Rosenmetoden kan være til nytte og glede for deg som…

  • ønsker avslapping, avspenning og mer tilstedeværelse
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
  • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
  • vil kontakte, gjenoppdage og utdype indre ressurser og kreativitet
  • ønsker kroppsbehandling i tillegg annen behandling

Hva er det spesielle ved Rosenmetodens berøring (2)?
Berøringen er myk, direkte og nærværende.  Hensikten er å skape kontakt slik at du kan  øke oppmerksomheten og merke din egen kropp. Terapeutens nærvær i berøringen er viktig for å merke spenninger, åndedrett og de subtile endringer som kan oppstå i hud, muskler, pust –  ja i hele kroppen. Behandlingen og berøringen kan forandre seg og endres i takt med reaksjoner fra kroppen og det som blir uttrykt med ord.

Hvordan oppstår muskelspenninger (2)?
Kroppen er klok og kan være en hjelper i vanskelige situasjoner. Musklene kan ubevisst kontrollere følelser ved at vi holder pusten, svelger ned, biter tennene sammen, setter opp en maske, krymper, eller, bokstavelig talt, tar oss sammen og går på med krum hals. At musklene kan reagere på denne måten er en beskyttelse, og kan være nyttig der og da. Hvis denne beskyttelsen fortsetter å virke når vi ikke lenger trenger den, kan det utvikle seg et spenningsnivå og et muskelpanser som begrenser både bevegelse, pust og livsutfoldelse.

Hvordan kan et behandlingsforløp foregå (2)?
Det er opp til deg selv å avgjøre hvor ofte du ønsker å komme til behandling.  Det kan for eksempel være fra en gang i uken til hver tredje uke eller sjeldnere.

Behandlingsforløpet kan sees på som en dynamisk utviklingsprosess. Det er derfor viktig at du tar konsekvensen av dette i forhold til å velge når, hvor ofte og hos hvem du velger å ta behandlinger.

De små hemmeligheter (4, 5):

Urgamle hjernereaksjonene finnes et mindre velkjent, men like urgammelt fysiologisk system i kroppen, som gir opphav til hvile og avslapning og som også er koblet til vekst og leging: Peptidet oksytocin som dannes i den paraventrikulære kjernen i hypotalamus. Hittil har det vært kjent at oksytocin frisettes til blodbanen for å utøve hormonell effekt.

Oksytocin virker både på kvinner og menn, men siden reseptorene for peptidet til en viss grad er avhengig av østrogen, ser det ut som om stoffet gir en tydeligere effekt på kvinner. Dette har i dyreforsøk kunnet løses vei å gi dobbelt så høy dose oksytocin til hanner. Den påviste sammenhengen mellom oksytocin reseptorer og østrogen kan forklare både hvorfor kvinner etter overgangsalderen kan få ubehagelige effekter ved østrogenmangel, og at de ved hormon substitusjon kan få positive langtidseffekter på hjerte-kar og benmassetetthet.

Når oksytocin gis til rotter, ses en angstdempende og sedativ effekt, puls og blodtrykket synker med 20 mmHg, og effekten varer i ti dager. Smerteterskelen går opp og holder seg oppe i mellom fem til ti dager. Noe av forklaringen kan ligge i at oksytocin gir en økt følelse av sentrale alfa-2 adrenoceptorer samt en potensierende effekt på det endogene opiatsystem.

Målinger her også fastslått at hos kvinner med fibromyalgi er det vist at jo mer smerte og angst kvinnene har og jo mer stresset de er, jo lavere oksytocin nivå har de i kroppen.

Ved berøring av hud vil oksytocin nivået øke. Kanskje ikke uten grunn til at dette kalles “kjærlighetshormonet”. Mest velkjent er hormonet å øke enormt under fødsel og amming som gir redusert smerte og stress.

Marion Rosen – grunnlegger av Rosenmetoden (1, 2, 3):

Marion Rosen er Rosenmetodens grunnlegger.  Hun ble født i Tyskland i 1914. I dag bor og arbeider Marion Rosen i Berkeley, California, USA.

I 1930-årene studerte hun massasje, avspennings- og pusteteknikker.  Hun praktiserte disse teknikkene i en gruppe med bl.a. psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tidligere elev av C.G. Jung. Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet ut fra sine ulike kunnskapsområder. Avspenning og pustens betydning ble tillagt stor vekt i dette samarbeidet.

Marion Rosen tok disse erfaringene med seg da hun senere utdannet seg til fysioterapeut, og gjennom mange års privat praksis utviklet Rosenmetoden.  Hun har uttalt:Jeg er ikke interessert i å helbrede mennesker, jeg ønsker bare å vite hvem de virkelig er.  Dette er en grunnpilar for alt hennes arbeid og for utviklingen av Rosenmetoden. Interessen for Marion Rosens behandlingsresultater vokste. I 1982 holdt hun det første kurset i Rosenmetoden i Sverige.

I videoopptaket fra God morgen Norge (3) ser vi ett intervju og demonstrasjon av Marion Rosen, en herlig dame som har blitt 95 år.

Kommentarer og refleksjoner:

Lillestrøm Helseklinikk behandler flere type pasientgrupper med kroniske lidelser. Med dette menes det også at vi har forskjellige toleransegrenser for manuell kroppsbehandling, som massasje, fysioterapi, kiropraktor osv. Selv innen ME/CFS gruppen er det forskjeller, noe avhengig av hvor alvorlig en er rammet og befinner seg i “fasene”. I dette ligger også det at en har ulike dominerende symptomer, bortsett fra intoleranse for fysisk aktivitet som er det karakteristiske symptomet fra ME.

Min erfaring når det gjelder akkurat dette er at jeg ikke tåler fysioterapi. Det er en “for brutal” behandling. Da jeg var på det sykeste tålte jeg ikke engang berøring av hud, men da ligger en jo på det mørke rommet og ikke tåler noe som helst.

Jeg er ikke alene om å ha utfordringer med akkurat dette, og er enig i at Rosenmetoden kan være ett godt alternativ når en ikke engang tåler fysioterapi.

Vi kommer ikke utenom å snakke om muskelspenninger, og nok en gang trekker jeg frem mine egne erfaringer som eksempel. At en får muskelspenninger på grunn av smerter er ikke noe overraskende, ei heller av de følelsesmessige utfordringene en har når en blir langvarig og kronisk syk. En faktor som for meg bidrar sterkt til muskelspenninger er dog at jeg er meget sensorisk intolerant/sensitiv, noe som medfører til endret muskeltonus og er ett plagsomt nevrologisk symptom, som gir en rekke andre domino-symptomer. Det jeg vil frem til at når det gjelder oss pasienter så er det flere sammensatte årsaker til at muskelspenninger oppstår.

Ytrestyrt – indrestyrt – bevissthet – selvinnsikt – personlig utvikling – mestring:

Som en liten (les stor) “sensor-dott”, så følger det noe med på veien. I praksis betyr det at jeg føler andres emosjonelle energier. Noe som i seg selv stjeler energi i en kropp som ikke produserer så mye av den. Jeg kan føle mennesker som ikke har indre harmoni og indre balanse. Ofte så kaller vi disse for å være ytrestyrte. Det er en ganske lang prosess å bli indrestyrt, men det kan nok gå litt fortere om du får hjelp til det.

Sånn sett kan du få stort utbytte av Rosenmetoden.

Smertelindring, hjelp til muskelavspenning og riktig pust, øking av oksytocin nivået og samtidig starte veien til å bli indrestyrt ved økt kroppsbevissthet og selvinnsikt.

Fordelen er at du kan senke symptomnivået noe, utvikle en del metoder for å hindre at symptomer øker og være bevisst på at du ikke uhensiktsmessig utvikler symptomer. Lettere å bruke AAA mer effektivt, fokus/oppmerksomhetstrening, lære pacing, coping og mindfullnes er også kjente uttrykk i våres verden. Det at Rosenmetoden bruker direkte lette berøringsmetoder vil i praksis for oss “sår/følsom i huden” og meget muskelspent bety at der ikke er noe “knaing” som gjør det mer vondt og dermed er lettere å tåle.

I videosnutten (3) som er oppgitt her og hjemmesiden til Foreningen for Rosenmetoden er det gitt en advarsel til meget sårbare personer. Jeg trur ikke at dette skal skremme noen, fordi på ett eller annet tidspunkt er det viktig å ta ett oppgjør på det følelsesmessige planet også. Det er frustrerende og traumatisk å bli langvarig syk og benektelser og holde ting inne gir kaos – spesielt i begynnelsen – og vi møter så stor motstand fra verden rundt at vi trenger å “stå trygt i oss selv”.

Jeg har ikke prøvd Rosenmetoden, men alle ansatte på LHK har. Så får vi kanskje høre med Dr. Mette om det har kommet inn noen erfaringer fra pasientene, eller har du prøvd så kanskje du vil dele?

Har jeg likevel vært innom Rosenmetoden? Ja ala faktisk… jeg har en 12 åring som er plaget med muskelspenninger og har vært det i noen år. Så det betyr massasje om kvelden. Noen ganger er han så stiv at det blir vondt. Da er det litt underlig at jeg faktisk bruker litt av de samme metodene som Rosenmetoden på han, og ja ser og føler hvor det er stiv muskulatur og hvor pusten er feil. Eller omvendt, når jeg ikke er i stand til å gi han massasje, så er det ett godt alternativ til å likevel få gitt min 12 åring avslappingsrutinene. Så da kan jeg jo ikke si at denne metoden er humbug – akademiker, skeptiker, realist og kritiker som jeg er – men med en fot på hver side. Men når dette er sagt, så er Rosensmetodens terapeuter vært under lang utdannelse, så ikke misforstå – jeg har ikke lært metoden, bare ser at jeg likevel intuitivt har forståelse og muligens bruker dens metoder.

Jeg vil derfor på det sterkeste anbefale at dersom du har anledning til å benytte dette tilbudet på Lillestrøm Helseklinikk, så prøv!

hjemmesiden til Rosenmetoden Norge finner du også en oversikt over andre terapeuter i Norge.

Dr. Mette har også kontakt med flere som hun kan anbefale innen fysioterapi og kiropraktor m.m. For min 12 åring vil egentlig kunne trenge korrigering via kiropraktor, så der skal vi se om hun har noen å anbefale (se menytt om en artikkel i Allers).

Referanser:

(1) Folder om Rosenmetoden som ligger på LHK

(2) Rosenmetoden Norge

(3) Video fra God Morgen Norge, TV2

(4) Oksytocin: peptidet som stresser ned

** 😀 **

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.