Mikovits, Coffin og Singh uttaler seg angånde Dr. Singh XMRV studie 6 mai 2011 i sciencemag.org

 Mikovits, Coffin og Singh uttaler seg angånde Dr. Singh XMRV studie 6 mai 2011.

Hentet fra: sciencemag.org 6 mai

Med fri oversettelse og noen utdrag fra artikkelen:


sciencemag.org

En stor og grundig jakt etter retroviruset XMRV hos personer som har kronisk utmattelsessyndrom (CFS), inkludert pasienter som testet positivt for viruset i andre laboratorier – har kommet opp tomhendt, og tvilen om at dette er en årsak til denne uforståelige  sykdommen er styrket. «Jeg vil oppfordre folk til å gå videre i stedet for å holde sitt håp hengende på koblingen mellom XMRV og CFS, sier Ila Singh, en virolog ved Universitetet Utah i Salt Lake City som ledet den nye studien.

The linken mellom XMRV, som står for xenotropic murine leukemi virus-relaterte virus, og CFS har skapt debatt siden den først ble rapportert i en studie publisert online 8 oktober 2009 utgaven av Science. Singh’s studie er den siste av flere som ikke har klart å finne XMRV i CFS pasienter . Det er også den første til å analysere prøver fra pasienter som var en del av den opprinnelige studien. Som Singh og hennes kolleger publiserte online 4 mai i Journal for virologi, analyserte de blodprøver fra 100 CFS pasienter, inkludert 14 som testet positivt i Science rapporten, og 200 friske kontroller. Teamet har sett etter tegn på XMRV på flere måter.

«Singh bent over backward to try to use the same assays as published, allowing her to knock down what I consider to be a real straw man but that nonetheless was out there,» says retrovirologist John Coffin of Tufts University in Medford, Massachusetts.

Coffin sier i Ganske klare ordelag her at Dr. Singh har lett etter “en nål i høystaken som aldri har vært der”

Coffin støttet i utgangspunktet Science  rapporten, men senere konkluderte, med mange andre, at XMRV er en forurensning. I en fersk studie la han frem sin versjon:  bevis på at viruset tilfeldigvis oppsto under laboratorieeksperimenter med mus.

Singh sier hun og hennes medarbeidere også hadde problemer med forurensning. Når de kjørte en PCR assay som hadde blitt brukt i den opprinnelige Science rapporten, fant de at 5% av både CFS og kontroll prøvene testet positivt for XMRV. «Det var veldig forvirrende før vi fant ut det var forurensning, sier Singh. Nærmere bestemt, en PCR reagens, Taq polymerase enzymet, som var kilden til MLV sekvensene de oppdaget. Videre fant de ut at en av maskinene de brukte til å teste prøvene hadde også vært forurenset med XMRV i studier de hadde gjort måneder før den gjeldende analysen. «Alle som jobber med mus har muserelaterte retrovirus forurensing i laboratoriet deres,» sier Coffin. «Jeg har det sannsynligvis i  svømmebassenget mitt hjemme.»

Hovedforfatter av den omstridte Science rapporten, retrovirolog Dr. Judy Mikovits  fra  Whittemore Peterson Institute for Neuro-immune sykdommer i Reno, Nevada, sier “jeg var ikke overbevist om at Singhs  manglende evne til å oppdage XMRV i noen”. «Jeg ble forbløffet da jeg hørte at Singh ikke fant det, sier Mikovits. «Dette er gode forskere.»

Mikovits sier hun fremdeles trygg på at de 14 CFS pasienter hun valgte for Singh’s gruppe har XMRV i kroppen sin. «Disse menneskene er smittet, sier Mikovits. «Denne studien sier ingenting. Vi har full tillit til hver eneste del av resultatene i Science rapporten. Vi tror ikke noe av det er galt. Det er ingen tegn til forurensning i vårt laboratorium, og vi har kontrollert for at alt . «

Mikovits bemerker at Singh ikke brukte samme identiske protokoller for hver analyse, og understreker at det er avvik mellom laboratorier og at dette kan også gjenspeile manglende resultat, samt at de har observert i sine tester at XMRV nivåene varierer hos pasienter dag til dag. Singh bekrefter at selv om der er noen protokoll forskjeller, jobbet de tett med Mikovits team for å gjenskape den opprinnelige studien. Singh sier at det at de ikke fant XMRV i noen av disse pasientene er av signifikant betydning. «Hun [Mikovits] pekte oss i retning av pasientene som hun gjentatte ganger hadde testet positivt, sier Singh. «Vi burde ha funnet minst en som var positiv. Ikke alle av dem ville ha gått negativt den dagen da en prøvetaker testet dem.»

Mikovits presiserer at hennes Science rapport ikke påstår at XMRV forårsaker CFS, men bare hevdet å ha oppdaget XMRV i CFS pasienter. Men det store fellesskapet av CFS-pasienter, stiller spørsmål ved selve eksistensen av sykdommen, og er opptatt av dette funnet, og noen har enda begynt å ta antiretrovirale legemidler til behandling av deres antatte XMRV infeksjoner på eget initiativ.

Singh’s lab har tidligere rapportert om hvilke antiretrovirale medikamenter som virker mot XMRV i reagensrør studier. Men hun advarer nå CFS pasienter som tar dem er uberettiget og mener det kan være farlig.

 XMRV debatten er langt fra over. I motsetning Coffin og mange andre skeptikere, hevder Singh at et virus som ligner på XMRV infiserer mennesker, og hennes eget arbeid støtter prostatakreft tilkoblingen. «Det er fortsatt stor data som støtter koblingen til prostata kreft som ikke kan lett forklares ved forurensning, sier hun. «Mer arbeid må gjøres før det spørsmålet kan løses.»

Debatten om hvorvidt XMRV infiserer mennesker og er knyttet til sykdom kommer opp igjen senere i år, når de to forskjellige studiene som er sponset av det amerikanske National Institutes of Health er ferdig. Studiene involverer både Mikovits og flere andre uavhengige laboratorier som tester de samme prøvene. Mikovits sier hvis alle prøvene i disse studiene tester negativt, blant annet i sin egen lab, kan den dagen komme at hun ombestemmer seg. «Men jeg forventer ikke å komme til den dagen, sier hun.

XMRV Global Action profilbilde på face

Fra XMRV Global Action kan vi lese kommentarer gitt av Andrea Whittemore Goad som følger om denne artikkelen og saken om manglene funn og Singhs uttalelse at det er mulig ett virus som ligner XMRV som kan infisere mennesker: (7 mai ca  kl 01)

“Yep. That virus that infects human is the XMRV found and PMRV through WPI. The WPI has been trying to explain it since the Science paper. No one will listen and they are using a clone to search for XMRV instead of a positive human sample.”

“Luckily something is being done very soon to finally fix this. A statement should be out in the journal.”

Ian Lipkin om XMRV og Singh studien sier i ett brev til virolog Vincent Racaniello på hans blogg6 maiLate last year virologist Ian Lipkin was asked by National Institute of Allergy and Infectious Diseases head Anthony Fauci to coordinate a multi-center study of CFS patients. Newly drawn blood samples from 100 CFS patients and 100 healthy controls from around the US will be blinded and sent to three groups – FDA, CDC and the Whittemore Peterson Institute – and assayed for the presence of XMRV.After the recent publication by Ila Singh on XMRV in CFS patients, Dr. Lipkin sent me the following note:Dear Vince-We have a plethora of explanations for how CFS/XMRV/MLV studies could go awry. However, we don’t have evidence that they have. Absent an appropriately powered study representing blinded analyses by Mikovitz and Lo/Alter of samples from well characterized subjects using their reagents, protocols and people, all we have is more confusion.

I remain agnostic. We won’t have answers until the end of 2011.

The NIH will post something on our study today.

Ian

Kommentarer:

Det vi kan tolke ut i fra disse uttalelse så har Mikovits fremdelses tro på at der er XMRV og at funnene de har gjort er korrekte. Det gjør ikke saken mindre forvirrende med Singhs uttalese om at det er en annet lignene virus som er årsaken til blant annet prostatakreft og tilfeller av kreft som er observert noen tilfeller av brystkreft.

Det har gått diskusjoner i går og i dag om det med bruk av «clone», som vi også kan se av kommentarene til Andrea.

Coffin på sin side er overbevist om at det hele dreier seg om forurensning, og noe av det synes også å være korrekt ifølge Singh sin rapport.

Da kan en ikke si noe annet enn i går at «debatten og jakten fortsetter»! Er der XMRV eller er det ett annet virus som forårsaker for eksempel en agressiv form for prostatakreft?

Ian Lipkin som koordinerer en av de store CFS studiene, sier at dette bare er mer forvirrende men at han forholder seg avventene til de har svar på resultatene fra denne studien, hvor altså ferskt blod tatt fra pasienter og kontroller over hele USA blir sendt til tre ulike labs for analyse etter XMRV.

?????

9 mai 2011: WPI kommer med en offensiell uttalelse som følger:

WPI 9. Mai 2011

I mellomtiden som WPI forskere fortsetter å se gjennom dataene som er presentert av Dr. Singh, mener vi at det er viktig å rette og avklare informasjonen om denne studien. Flere personer samtykket til å delta i denne studien som positive XMRV kontroller for at Dr. Singh skulle kunne utvikle essay for å oppdage flere varianter av XMRV.

Av disse var bare tre fra den opprinnelige Lombardi et al. studien, to av dem var blant de som var positive for XMRV. XMRV ble isolert fra en av disse pasientens PBMCs, så klonet og alle gensekvenser detektert (GenBank ® tiltredelse nummer GQ 497343 som er identifisert i NIH genetisk sekvens database). Sekvens data demonstrerer at dette viruset er tydelig atskilt fra XMRV (vp62) og 22Rv1. En spirende virus partikkel fra den prøven ble avbildet i en electron micrograph i Lombardi et al.

Virus fra samme pasient prøven ble også overført fra både PBMCs og plasma til en ikke-infisert indikator celle linje, LNCaP. Deretter ble disse resultatene ble støttet av en separat lab ved hjelp serologi metodene som er referert i Lombardi et al.

I tillegg ble det gitt tolv ekstra personer som ikke er inkludert i Lombardi et al.-studien, som uavhengig ble samlet av en tredje part og sendt direkte til Dr. Singh’s lab. Noen av disse personene er positive for relaterte sekvenser, inkludert både polytrofisk og modifiserte polytrofiske sekvenser som ble identifisert ved Lo et al., som også ble identifisert av WPI før utgivelsen av publikasjonen av Singh studien. Mange av disse personene var også positive for ENV XMRV antistoffer (vp62 og andre XMRV relaterte gammaretrovirus), noe som indikerer at disse pasientene har en immunrespons på en XMRV infeksjon.

I tillegg har WPI forskere og andre gitt bevis på sekvens variasjonen mellom XMRV (vp62), andre lignende XMRVs som er oppdaget av WPI (utpekt internt med et tall som svarer til en klinisk isolert(clinical isolate)), en XMRV (p-variant) og andre relaterte menneskelige gammaretrovirus.

Derfor, vi tror at det er spesielt viktig at forskere fremdeles er interessert i forståelsen av XMRV som et menneskelig patogen og det å bevist bruke en positiv “clinical isolate” som kontroll når en utvikler tester for å detektere dette nylig oppdagede menneskelige retroviruset.

WPI og U.S. clinical laboratory utfører tester for XMRV i henhold til en lisensavtale med WPI har omfattende kontrollene på plass for å hindre og avsløre forurensning.

Omtrent tre tusen tester er utført på pasientprøver hittil ved bruk klinisk validerte tester; omlag en tredjedel blitt funnet positive. Flere sekvenser fra disse tre tusen som er funnet positive for gammaretrovirus er sendt til GenBank ® og avventer publikasjonen. Det er kritisk, i lys av disse funnene, at alle behandlingsbeslutninger er gitt til leger og deres pasienter, inkludert bruk av antiretrovirale medisiner.

Mens WPI forskerne erkjenner at det er fortsatt mye å lære om livssyklus og in vivo reservoarer av gammaretrovirus, er vi er fortsatt trygge på resultatene som vi beskrev i Lombardi et al. rapporten er riktige.

Viktigst av alt; vi er forpliktet å fortsette forskning på human gammaretrovirus i neuro-immune sykdommer og vil fortsette å tilby vår hjelp til det medisinske og vitenskapelige samfunnet når dette blir forespurt.

Oversatt fra http://www.wpinstitute.org/news/docs/WPIresponse_050911.pdf

*****


Reklamer

En kommentar om “Mikovits, Coffin og Singh uttaler seg angånde Dr. Singh XMRV studie 6 mai 2011 i sciencemag.org

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.