Info om: Hva er biotoksiner?

I dette innlegget prøver vi å gi informasjon om hva biotoksiner er, hvem og hva som produserer biotoksiner, og kort om hvorfor en kan bli kronisk syk av biotoksiner.

* Kort sagt er biotoksiner produsert av levende organismer, enten som primær metabolisme og/eller som ett resultat av sekundær metabolisme (forsvarsmekanisme).

* I en menneskekropp vil biotoksiner være karakterisert som en fremmed agens som immunforsvaret responderer på og kan ha systemisk effekt i kroppen vår.

* Det er en rekke organismer som produserer biotoksiner, og som det er fokusert på i denne sammenhengen (1).

– Dinoflaggelater: dette er plankton som finnes i både ferskvann og saltvann. Noen er fototrofe og andre er autotrofe og heterotrofe.

Klassifiseringen er både under zooplankton (dyreplankton) og phytoplankton (planteplankton), avhengig av energimetabolisering.

– Cyanobakterier eller blågrønnalger: Disse kan finnes i våre ferskvannskilder og drikkevann, spesielt dersom vannkilden er fra middels næringsrik til meget næringsrik (mesoeutrof til hypereutrof). Blågrønne alger danner i disse tilfeller store populasjoner (oppblomstring) og det vi kaller for vannblomst. Samtidig dannes det toksiner. Norge er et land med mye overflatevann, som brukes som drikkevannkilder, i stedet for grunnvann. Næringsfattige vannkilder (overflatevann) kalles for oligotrofe.

– Muggsopp som Aspergillus og Fusarium er arter som produserer mykotoksiner. Når det gjelder muggsopp er det ikke bare gamle hus som er kilde. Selv nye hus kan innholde muggsopp. Dessuten er det andre kilder som kjøleskap, fuktig tøy, blomsterpotter, matvarer som korn og nøtter etc.

– Det er også antydet at toksiner fra patogener fra Borrelia og Babesia kan medføre kronisk sykdom, selv etter patogenene er bekjempet (1).

– Andre organismer: parasitter, amøber m.m.

– Gram-positve og gram-negative bakterier: Klassifisering av bakerier kan skje på mange måter. Gram-positive og Gram-negative er ett resultat i de ulike bakteries cellevegg. Begge har evne til å produsere exotoksiner. Bare gram-negative har endotoksiner, som frigjøres når celleveggen brytes ned i kroppen av immunsystemet eller som følge av antibiotika. Exotoksinene er langt mer toksisk enn endotoksiner.

* Selv om det fokuseres på biotoksiner i denne utredningen er det ett faktum at andre kjemiske toksiner fra miljøet vi befinner oss i vil og kan ha betydning/påvirkning for disse pasienters tilstand.

Aspergillus niger (Wiki)

Når blir en syk eller kan utvikle en kronisk tilstand: Så lenge de antigen-presenterende-cellene i kroppen vår presenterer antigener og B-cellene produserer antistoffer (Ig-stoffer), vil kroppen klare å ta hånd om biotoksiner. Det er når denne funksjonen i immunsystemet svikter at biotoksiner eller toksiner generelt vil kunne skape en kronisk, systemisk, inflammatorisk sykdomslidelse. Det er også andre faktorer som er med i avgiftningsprosessene, som utsondring av løselig CD14 fra lever og makrofager. Det er også funnet link til HLA subtyper, det vil si det genetiske grunnlaget som kan disponere for sykdomstilstand ved eksponering av biotoksiner, altså hvor godt kroppen er i stand til å håndtere dette (1).

Hvilke virkning har biotoksiner: Ett eksempel – cyanobakterier: Disse produserer flere typer toksiner (2).

*Levertoksiner (microcysteiner og nodulariner): er mest vanlig av toksinene som blir produsert av disse organismene.
Forgiftningssymptomer er synsforstyrrelser, kvalme, oppkast, mage/tarm-problemer, diare og leverskade. Det er også mulig å puste inn aerosoler (bittesmå vanndråper) som inneholder disse toksinene.
*Nevrotoksiner (anatoksiner eller saksitotoksiner): Disse overstimulerer eller blokker nerveimpulsene til muskelceller. Forgiftning medfører pusteproblemer, muskellammelser og kramper – og sannsynligvis en rekke andre nevrologiske symptomer.
*Protaherte toksiner: Kan muligens gi en mer langsom utvikling av forgiftningssymptomer.
*Cyanobakterier er også endotoksiske (LPS).

Referanser:

(1) Dr. Shoemaker

(2) NIVA

Info om biotoksiner er i sammenheng med innlegg som omhandler utredning og behandling av biotoksiner.

Dette innelgget kan du også finne på LHK Pasientfora

*****

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.